Investointituet antavat menestyksen eväitä maatiloille ja yrityksille

Mainos[adrotate banner="3"]

Maaseudulla eletään haastavia aikoja. Sään lisäksi tuotteista saatava hinta ja tukimaksatusten viivästyminen ovat saattaneet aiheuttaa maatiloilla rahoitusongelmia. Yritystoimintaa puolestaan rasittaa pitkään jatkunut taantuma.

Tästä huolimatta tulevaisuuden menestymisen kannalta investoinnit ovat keskeinen toimenpide ja niitä on suunniteltava pitkälle tulevaisuuteen, muistuttavat maaseutuasiamies Pentti Halla-aho ja maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala.

MAINOS

Investointeja on monenlaisia koneista ja laitteista osaamiseen. Investointituet ovat tehokas työkalu tulevaisuuden haasteisiin ja niissä menestymiseen.

Kaiken lähtökohta on huolellinen liiketoimintasuunnitelman laadinta, joka luo kestävän perustan maatilan ja yrityksen kehittämiselle. Liiketoimintasuunnitelma on myös investointitukien myöntämisen edellytys. Rahoittaja tarkastelee liiketoimintasuunnitelmaa ja tilan kehittämistä kokonaisvaltaisesti.

Huomioonotettavia seikkoja ovat, mitkä tekijät vaikuttavat tuen kohteena olevan yritystoiminnan taloudellisiin edellytyksiin, miten toimenpide vaikuttaa tuen kohteena olevan yritystoiminnan talouteen, miten toimenpide vaikuttaa tuen kohteena olevan maatilan työympäristöön, tuotantohygieniaan, eläinten hyvinvointiin tai ympäristön tilaan, millainen on tilan rakennus- ja konekanta, tilusrakenne ja peltojen kasvukunto sekä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat.

Liiketoimintasuunnitelman perusteella rahoittaja asettaa investointihankkeet paremmuusjärjestykseen liiketoimintasuunnitelmassa esitettyjen tietojen perusteella, eli puhutaan valintamenettelystä. Käytännössä kuitenkin hyville hankkeille tukea pääsääntöisesti saa, koska investointihakemuksissa ei ruuhkaa ole.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 rahoitettavat investointituet tarjoavat monipuolisen valikoiman mahdollisuuksia erilaisille maatiloille ja yrityksille. Monilta osin maatilarahoituksessa ehdot ja tuet ovat jopa parantuneet entiseen verrattuna.

Maatilarahoitukseen on esimerkiksi nyt jatkuva haku ja hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, kahden kuukauden sisällä tukijakson päättymisestä.

Kuoppalan ja Halla-ahon mielestä positiivinen mahdollisuus on se, että investointien kokorajavaatimukset poistuvat, eli enää ei ole eläinrajavaatimuksia. Sen sijaan yrittäjätulovaatimus nousee 25000 euroon liiketoimintasuunnitelman laskentasäännöillä laadittuna. Nämä asiat yhdessä mahdollistavat sen, että esimerkiksi pienempikin, mutta kannattavasti hoidettu karjatila voi nyt päästä rahoituksen piiriin.

Maatilarahoituksessa painotetaan nyt myös ympäristön, hygienian ja eläinten hyvinvoinnin pakollisten vaatimusten noudattamista.

Tuotantorakennus- ja rakennusinvestoinneissa avustuksen määrän on noussut entisestä 25 prosentista 35 prosenttiin. Tämä käsittää lypsy- ja nautakarja-, sika-, lihasiipikarja-, lammas- ja vuohi-, hevos- sekä turkistalouden lisäksi kasvihuonetuotannon, kuivaamot, tuote- ja konevarastot, energiantuotannon että maataloustuotteiden myyntikunnostuksen.

Rahoituksessa riittää liiketoimintasuunnitelma tai muu vapaamuotoinen selvitys.
Yritystukia tarjolla maaseudulle

Kuoppala kertoo, että maaseudun yritystukia voit saada, vaikka et harjoittaisikaan maataloutta yritystoiminnan lisäksi. – Tuki on tarkoitettu mikroyrityksille ja pienyrityksille. Rahoituksen myöntää joko Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tai Leader-ryhmä.

Investointituki on tarkoitettu aloittavalle ja laajentavalle yritykselle tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen, koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan sekä aineettomiin investointeihin kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan. Tukitaso on Etelä-Pohjanmaalla 20 prosenttia.

Perustamistuki taas on tarkoitettu yrityksen käynnistämisvaiheen perustamissuunnitelman toimenpiteisiin kuten neuvontapalveluihin, tuotekehityshankkeisiin, markkinointisuunnitelmaan ja koemarkkinointiin.
Yhteistyöhankkeessa on oltava useampi yrittäjä tai kehittämisorganisaatio. Hankkeella voidaan kehittää toimintaa yhdessä ja yrityskohtaisilla toimenpiteillä.

Uutta on myös mahdollisuus hakea tukia sähköisesti. Haku tapahtuu Maaseutuviraston Hyrrä-palvelussa www.mavi.fi/hyrra. Hyrrä-palvelussa voit myös seurata asiasi käsittelyä ja selata hakemustietojasi. Paperiset lomakkeet ovat edelleen käytössä ja ne löytyvät osoitteesta www.suomi.fi.

Rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä ei saa aloittaa eikä sopimuksia allekirjoittaa ennen kuin on saanut ELY-keskuksesta tai Leader -ryhmältä päätöksen! Ennen päätöstä tehdyt hankinnat eivät ole tukikelpoisia.

Kuoppala ja Halla-aho toteavatkin, että tyypillisin syy jäädä vaille tukirahoja on se, että niitä haetaan vasta investoinnin käynnistyttyä. – Haku ensin ja päätöksen odottaminen, vasta sitten lähdetään investoimaan!

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliMaakuntahallitukselta vetoomus kunnille turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseksi
Seuraava artikkeliTyöttömyys ei hellitä otettaan