12.2 C
Alajärvi
sunnuntai 19.5.2024
MAINOS

Maakuntien liittojen johdolta kannanotto sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä aluehallintouudistusten valmisteluun

Maakuntien liittojen hallitusten puheenjohtajat ovat ottaneet kantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä aluehallintouudistusten valmisteluun.

Kuluvan vaalikauden suurimpia uudistushankkeita ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä aluehallinnon uudistaminen. STM:n ja VM:n 2.7.asettama selvityshenkilöryhmä jätti asiasta raporttinsa 14.8.

MAINOS

Maakuntien liitot tukevat pääsääntöisesti asiantuntijaselvityksen näkemyksiä uudistusten jatkovalmistelusta. Suunniteltu aikataulutus uudistuksille on haasteellinen, mutta siitä kiinni pitäminen on olennaisen tärkeää, jotta työ saadaan toteutettua.

Maakunnat pitävät erittäin tärkeänä sitä, että uudistus myös aluehallinnon osalta saadaan valmiiksi tämän vaalikauden aikana.

Hallitusohjelman mukaisesti soten järjestämisratkaisu valmistellaan kuntaa suurempien itsehallintoalueiden pohjalta. Selvityshenkilöraportti lähtee siitä, että maakuntien liittojen toiminta integroidaan uusiin itsehallintoalueisiin ja nykymuotoiset kuntayhtymät puretaan.

Maakuntien mielestä itsehallintoalueet pitää perustaa jo alusta alkaen monitoimialaisiksi siten, että niihin tulee muitakin kuin sote-asioita. Ylikunnallisten tehtävien hoitaminen järjestyisi luontevimmin monitoimialaisilla itsehallintoalueilla.

Maakunnat näkevät selvityshenkilöraportin näkökohdat hyviksi, ja painottavat, että itsehallinnon on toteuduttava aidosti ja suora vaali on todetusti edellytys tälle.

Palveluiden rahoittajaksi on ajateltu valtiota, mutta kuitenkin on syytä myös selvittää itsehallintoalueen verotusoikeus, kuten selvityshenkilöt esittivät. Samalla on huolehdittava siitä, ettei kokonaisveroaste nouse. Rahoitusmallia ratkaistaessa on varmistettava, ettei itsehallinnon periaate vaarannu.

Tärkeäksi maakuntien liitoissa nähdään, että eri hallinnon tasoille luodaan tarkoituksenmukainen työnjako ja päällekkäisiä hallinnollisia rakenteita tulee purkaa. Alueiden kehittämiseen liittyvät tehtävät tulee koota itsehallintoalueille. Valtiolle tulee jäädä laillisuusvalvontaan ja oikeusharkintaa sisältäviin lupiin liittyvät asiat. Valtion aluehallintoa tulee samassa yhteydessä koota ja keventää.

Maakuntien mielestä itsehallintoalueiden pitää olla sellaisia, että ne tarjoavat luontevan pohjan kansalaisten osallistumiselle ja vaikuttamiselle sekä tehtävien järjestämiselle.

Aluejaon lukumäärässä on huomioitava luontaiset asiointisuunnat ja talousalueet, alueidentiteetti sekä palveluiden saavutettavuus. Uudistuksen tulee yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa hallintoa. Maakuntien liittojen vahva hallinnon, rakenteiden ja alueiden asiantuntemus tulee hyödyntää uudistuksen valmistelussa.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät