1.6 C
Alajärvi
sunnuntai 25.2.2024
MAINOS

Järvi-Pohjanmaan kuntien nykymuotoinen yhteistoiminta päättymässä

Alajärvi sai kuntajohtajien palaverissa 6.10.2015 vahvistuksen Soinin ja Vimpelin suunnittelemista yhteislautakuntien toiminnan irtisanomisista joillakin toimialoilla.

Keskeisenä lähtökohtana yhteistoimintaa muodostettaessa on ollut kaikki kuntapalvelut kattava itsenäisten kuntien yhteistyö. Alajärven kaupunki on korostanut sekä Vimpelille että Soinille kaikissa yhteyksissä, että Alajärvi ei ole kiinnostunut yhteistyöstä, jossa jokin kunta on erkaantunut tästä yhteistyöstä joltain osin.

MAINOS

Jo yksistään Soinin kunnanvaltuuston päätös osallistua sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamiseen Kuusiokuntien kanssa ja päätös irtisanoa nykyinen Järvi-Pohjanmaan yhteistoimintasopimus perusturvan osalta päättyväksi 31.12.2016 merkitsi merkittävää erkaantumista kaikki kuntapalvelut kattavasta Järvi-Pohjanmaan kuntien yhteistyöstä.

Soinin ja Vimpelin nyt esittämät yhteistoimintasopimusten irtisanomiset teknisen lautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan osalta sekä Soinin osalta edellisten lisäksi myös sivistyslautakunnan osalta merkitsevät sitä, että Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen tulee esittämään 19.10. kokoontuvalle kaupunginhallitukselle ja edelleen 26.10. kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle rakennus- ja ympäristölautakuntaa, maaseutulautakuntaa sekä Järvi-Pohjanmaan neuvostoa koskevien yhteistoimintasopimusten irtisanomista 31.12.2016 lukien. Lisäksi Alajärvi isäntäkuntana irtisanoo myös sivistyslautakuntaa koskevan yhteistoimintasopimuksen Alajärven ja Vimpelin välillä 31.12.2016 lukien.

Alajärven näkökulmasta yhteislautakuntamalli on osoittautunut hallinnollisesti monimutkaiseksi, byrokraattiseksi ja monilta osin raskaaksi verrattuna yksittäisen kunnan omaan hallintoon. Yksittäisen kunnan on ollut vaikeaa vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja lautakunnat ovat käytännössä toimineet itsenäisinä päätöksentekoeliminä ilman kuntien hallitusten ottooikeutta.

-Kaikki kuntapalvelut kattavan yhteistyön lähtökohtana on ollut tasapuolisuus ja tämä on ilmentynyt muun muassa siinä, että palveluita on tuotettu yhteislautakunnissa siten, että kaikki kunnat saivat tuottajalautakuntiin yhtä monta edustajaa. Alajärven puolesta on vuosien saatossa tuotu esiin, että Alajärvi olisi ollut halukas kehittämään yhteistoimintamallia, kaupunginjohtaja Vesa Koivunen toteaa.

-Kaiken kaikkiaan Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kehittämisessä ei ole löydetty kaikkien kolmen kunnan yhteistä riittävää tahtotilaa rakenteiden uudistamiseen toiminnallisten ja taloudellisten uudistusten aikaansaamiseksi. Riippumatta nyt tehtävistä päätöksistä koskien nykymuotoista yhteistoimintaa, erilaisia yhteistoiminnan muotoja tullaan etsimään ja tarvitsemaan jatkossakin Järvi-Pohjanmaan kuntien ja muiden kuntien välillä. Uusia yhteistoiminnan muotoja haetaan hyvässä yhteishengessä tulevaisuutta silmällä pitäen, Koivunen jatkaa.

-Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue oli oman aikansa tuote. Sillä saavutettiin varsinkin alkuvaiheessa myös taloudellisia säästöjä. Mallin kehitystyö ei kuitenkaan edennyt muuttuneessa toimintaympäristössä riittävän nopeasti ja tehokkaasti, sanoo kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Sillanpää.

Yhteistyö jatkuu entisellään Järvinet Oy:n tuottaman ICT- ja taloushallinnon sekä Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n tuottamien yritys- ja kehittämispalveluiden osalta. Lisäksi perusturvalautakunnan osalta yhteistoimintaa Alajärven ja Vimpelin välillä on jatkettava lainkin nojalla ainakin siihen saakka, kunnes säädettävän järjestämislain mukaiset sosiaali- ja terveysalueet aloittavat toimintansa.

Yhteistoimintasopimusten mukaan sopimusten purkaantuessa henkilöstö siirretään liikkeenluovutusta koskevien määräysten mukaisesti vastaavia tehtäviä hoitamaan ryhtyvälle toiselle organisaatiolle.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät