Kaupinkartanoon kaavaillaan kehitysvammaisten asumispalveluyksikköä

Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven kaupunki sai ARA:lta tammikuussa ehdollisen varauspäätöksen erityisryhmien investointiavustuksen myöntämiseen ja vuokra-asuntojen rakentamisen korkotukilainaksi hyväksymiseen.

Ehdollinen varaus ei oikeuta avustuspäätöksen ja korkotukilainapäätöksen saamiseen, elleivät kaikki hankkeen toteutukselle ja tuen myöntämiselle asetetut ehdot täyty. Koska alkuperäisessä hankehakemuksessa mainitut rakentamisperusteet ovat muuttuneet, ARA tekee uuden päätöksen varauksesta mahdollisen uuden hakemuksen perusteella.

MAINOS

Kehitysvammaisten asiakkaiden ryhmämuotoista tuetun ja ohjatun asumispalvelun suunnittelua on jatkettu selvittämällä erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla kyseistä palvelua voitaisiin kehitysvammaisille asiakkaille tuottaa.

Muuttuneiden perusteiden pohjalta uuden asumispalveluyksikön rakentamisen tavoitehintalaskelmaksi on arvioitu 1233260 euroa. Hankesuunnitelma sekä mahdolliset tonttivaihtoehdot ovat oheismateriaalina. ARA:n rahoitusylitarkastajan mukaan mahdollinen avustussumma tulee olemaan noin 25 prosenttia kustannusarviosta.

Vaihtoehtoisesti Alajärven Seudun vanhustenpalveluyhdistyksen omistaman Kaupinkartanon E-talon muuttaminen kehitysvammaisten asumispalveluyksiköksi on arvioitu maksavan 50550 euroa, jonka jälkeen E-talo täyttäisi kokonaisuudessaan kyseiselle asumispalveluyksikölle asetetut kriteerit.

Lisäksi kaupungille on tarjottu ostettavaksi Sumulanrannan ja Kultalangan tiloja. Hintapyyntö rakentamattoman Sumulanrannan tilan osalta on 25000 euroa ja Kultalangan osalta rakennuksineen 320450 euroa.

Myös Kutuharju-nimistä tilaa on tarjottu Alajärven kaupungin ostettavaksi, noin 110 000 euron hinnalla.

Vs. peruspalvelujohtaja esitti asiasta perusturvalautakunnalle, että se esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että kehitysvammaisten ryhmämuotoisen tuetun ja ohjatun asumispalveluyksikön suunnittelemista jatketaan Alajärven Seudun vanhustenpalveluyhdistyksen Kaupinkartanon E-taloon.

Perusteena on kyseisten tilojen soveltuvuus, sijainti, kokonaistaloudellisuus sekä Alajärven kaupungin talouden tasapainottamisvelvoitteet.

Lautakunnassa Terho Mäkelä esitti, että perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että rakennetaan uusi kehitysvammaisten palveluyksikkö 1.10.2014 ARAlle toimitetun hakemuksen mukaisesti. ARA voi hakemuksesta tehdä rakentamispaikkaa koskevan muutosratkaisun sekä pidentää ehdollisen varauksen voimassaoloaikaa joka on 31.5.2016 saakka.

Koko loppurahoitus on korkotukilainaa, minkä laina-aika on 41 vuotta. Näin kaupungin ei tarvitse sijoittaa investointiin lainkaan omia varoja. Vuokralla maksetaan korkotukilainan korkoa ja lyhennystä sekä normaalit kiinteistön hoitokulut. Palvelukustannukset eivät sisälly vuokraan, vaan ne pidetään erillään.

Soinin kunnan eroaminen Järvi-Pohjanmaan perusturvasta ei sellaisenaan vaikuta tämän hankkeen toteutumiseen. ARAn kannalta on tärkeintä hankkeen tarve ja kohteen tulee olla kehitysvammaisten käytössä vähintään 20 vuotta ja vuokratalokäytössä vähintään 40 vuotta. Mäkelä perusti esityksensä ARA:sta 19.10. saamaan tietoon. Pertti Väänänen kannatti esitystä.

Suoritetussa äänestyksessä Mäkelä ja Väänänen olivat Mäkelän esityksen kannalla. Muut lautakunnan jäsenet Alatalo, Aninko-Rajala, Leppäharju, Pohjoispää, Raitanen, Rinne, Timonen, Puronhaara ja Vasalampi, olivat peruspalvelujohtajan esityksen kannalla.

Näin ollen hallitukselle ja edelleen valtuustolle esitetään kehitysvammaisten ryhmämuotoisen tuetun ja ohjatun asumispalveluyksikön suunnittelun jatkamista Kaupinkartanon E-taloon.

MAINOS
Edellinen artikkeliLappajärvellä, Evijärvellä ja Kuortaneella maakunnan alhaisimmat työttömyysluvut
Seuraava artikkeliPäävammoille halutaan nollatoleranssi pesäpallossa – kypärien käyttöön ja kuntoon huomiota