-3.4 C
Alajärvi
maanantai 22.4.2024
MAINOS

Uusikylän koululle jatkoa – uutta kehitysvammaisten asumisyksikköä ei rakenneta

Alajärven kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan Järvi-Pohjanmaan sivistystoimen talousarvioesitystä vuodelle 2016 ja siinä kohtia koskien ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen jatkoa ja Uusikylän koulun lakkautusta.

Kaupunginhallituksen esityksenä valtuustolle oli, että Paalijärven ryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen jää toimimaan nykyisellään ja Uusikylän koulu lakkautetaan.

MAINOS

Valtuustokäsittelyssä puheenjohtaja Markku Sillanpää esitti, että ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen osalta asia palautetaan sivistyslautakunnan valmisteltavaksi, koska kaupunginhallitus on ylittänyt esityksessään toimivaltansa. Esitys raukesi kannattamattomana ja puheenjohtaja jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

Raimo Vistbacka esitti perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäesityksenä, että Uusikylän koulun lakkauttamisesta ei päätetä nyt, vaan asia käsitellään yhdessä Luoma-ahon ja Ylikylän koulujen tarkastelun yhteydessä, eli vuoden 2017 talousarvion valmistelun yhteydessä. Kaarina Paalijärvi, Terho Mäkelä ja Jorma Ojajärvi ilmoittivat kannattavansa esitystä.

Suoritetussa äänestyksessä lakkautuspäätöksen tekemisen kannalla oli kymmenen valtuutettua ja 25 sitä vastaan, joten valtuusto hyväksyi perussuomalaisten esityksen eikä Uusikylän koulun lakkauspäätöstä tehty. Muilta osin esitys hyväksyttiin.

Erityispalvelujen johtaja Tanja Penninkangas päätettiin siirtää peruspalvelujohtajan virkaan 1.1.2016 lukien 31.12.2018 saakka tai kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes uudet sotealueet aloittavat toimintansa.

Kaupungin ja tukkuvettä ostavien laitosten välisten sopimusten tarkastaminen palautettiin äänin 15-20 teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Asiaa esitti Juhani Peltola Terho Mäkelän, Kaarina Paalijärven ja Jukka Joensuun kannattamana. Puheenjohtaja jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

Valtuusto hyväksyi äänestysluvuin 11-24 Alajärven kaupungin sekä Ilmatar Alajärvi-Louhukangas Oy:n ja Ilmatar Alajärvi-Möksy Oy:n välisen sopimuksen tuulivoimaloiden rakennuslupien maksuaikataulut.

Äänestykseen mentiin Jarmo Hännisen esittäessä Tapio Höykinpuron kannattamana, ettei valtuusto hyväksy sopimusta, vaan asia päätetään rakennus- ja ympäristölautakunnan antaman lausunnon mukaisesti.

Kehitysvammaisille asuntoja Kaupinkartanoon

Kehitysvammaisten asumisyksikön rakentamisen uudelleenarvioinnin keskustelussa Kaarina Paalijärvi uudisti jo kaupunginhallituksessa tekemänsä esityksen, eli esitti että ensisijaisesti hanketta jatketaan ARA:lle tehtävän uuden hakemuksen pohjalta siten, että Alajärvelle rakennetaan uusi kehitysvammaisten palveluyksikkö. Tätä varten vuodelle 2016 varattaisiin 50000 euron suunnittelumääräraha.

Kauko Ukonmäki ja Terho Mäkelä kannattivat Paalijärven esitystä. Suoritetussa äänestyksessä Paalijärven esityksen kannalla oli 15 valtuutettua ja 20 kaupunginhallituksen esityksen, joten kehitysvammaisten ryhmämuotoisen tuetun ja ohjatun asumispalveluyksikön suunnittelemista jatketaan Alajärven Seudun vanhustenpalveluyhdistyksen Kaupinkartanon E-taloon. Paalijärvi jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

Kokouksen lopussa valtuusto merkitsi tiedokseen keskustan, perussuomalaisten, kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien valtuustoryhmien valtuustoaloitteen koskien Alajärven ja Lehtimäen toimintakeskusten yhdistämistä. Kyseiset valtuustoryhmät edellyttävät, etteivät virkamiehet lähde esittämään ja järjestämään toimintakeskusten yhdistämistä.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät