Savonjokea on useamman vuoden ajan yritetty kunnostaa talvityönä, mutta keliolot eivät ole suosineet kunnostustyötä. Tällä viikolla Savonjoen kunnostukseen liittyvät kaivutyöt ovat lopulta alkaneet.

Vimpelissä toivotaan Savonjoen rantapuuston siistimistä

Vimpelin kunnalla oli kesämarkkinoilla aloitelaatikko, johon kuntalaiset saivat kertoa huolia/toiveitaan koskien Vimpelin kuntaa yleisesti.

Aloitelaatikkoon jätettiin kaikkiaan kolme aloitetta. Yksi aloitteista koski ehdotusta kuntaliitoksesta, toinen Karhukorventien lanausta ja kolmas em. Vimpelinjoen rantapenkoilla jokeen kaatumassa tai jokeen jo kaatuneita puita.

Aloite kuntaliitoksesta ei ole juuri nyt ajankohtainen ja Karhukorventien lanaus on suoritettu heinäkuun aikana. Aloitteista vain Vimpelinjokea koskeva aloite vaatii toimenpiteitä.

Aloitteessa kiinnitetään huomiota Savonjokeen kaatuneisiin puihin. Koska kunta ei omista jokirantakiinteistöjä, lähestyy kunta nyt rantakiinteistöjen omistajia ja pyytää heitä selvittämään oman Savonjoki -rantakiinteistönne osalta, onko asia tältä osin kunnossa.

Asiasta on neuvoteltu metsänhoitoyhdistyksen kanssa ja heiltä on mahdollista saada palvelua, neuvoja ja osaamista puiden poistossa.

Kaatuneet puut aiheuttavat joessa mm. tulvariskiä, virkistyskäytön vähenemistä, epäsiistiyttä ja vaaratilanteita.