Alajärvi investoi mittavasti

Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven kaupungin talousarvion laadinta vuodelle 2016 on talouden tasapainottamistarpeen vuoksi ollut edelleen haasteellinen.

Kaupunginvaltuuston 2013 hyväksymä tasapainottamissuunnitelma on vahvasti ohjannut talousarvion valmistelua. Lisäksi talousarvion 2016 valmistelussa hallintokunnille on annettu tiukat määräraharaamit, joka on edellyttänyt rakenteellisten muutosten etsimistä palvelutuotannossa.

MAINOS

– Talousarvioesitys sisältää edelleen talouden kannalta välttämättömiä rakenteellisia uudistuksia ennen kaikkea sivistystoimen ja perusturvan toimialoilla, kertoo kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

– Ainoastaan rakenteellisten muutosten kautta voidaan kaupungin käyttötalous kääntää kestävälle pohjalle ja kattaa taseeseen viime vuosina kertyneet alijäämät.

– Pitkästä taloustaantumasta johtuen kaupungin verotulojen kasvu on taittunut. Valtionosuuksien arvioidaan edelleen kasvavan uudistuksesta johtuen, mutta erityisesti verotulojen tasauksen ansiosta. Oman toiminnan käyttötalousmenoja on saatu pienenemään, mutta ongelmamme on meistä riippumattomien käyttötalouden menojen kasvu mm. erikoissairaanhoidossa.

– Taantumasta huolimatta työllisyystilanteemme on kuitenkin yllättävän hyvä. Investoinneissa keskitytään vuonna 2016 välttämättömiin ylläpitoinvestointeihin, aloitetaan terveyskeskuksen kolmevuotinen peruskorjaushanke, päiväkodin uudisrakennus sekä koulukeskuksen auditorion ja liikuntasalin peruskorjaus.

Käyttötalous

Alajärven kaupunginhallituksen esityksen mukaan kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016–2018 on talouden tasapainottamisen aikaa.

Käyttötalouspuolella toimintatuotot kasvavat yhden prosentin ja toimintakulut 1,2 prosenttia. Verotulot laskevat 3,6 prosenttia ja valtionosuudet nousevat 7,3 prosenttia.

Toimintatuottojen kasvu on peräisin taksojen ja maksujen tarkistamisista. Lisäksi toimintakuluja on karsittu kaikista kululajeista, joista merkittävin on henkilöstömenot.

Investoinnit

Alajärven kaupungin investoinnit vuodelle 2016 ovat mittavat. Merkittävimmät investointikohteet ovat terveyskeskuksen peruskorjauksen aloittaminen 1,75 miljoonalla eurolla.

Ensivaiheessa on tarkoitus rakentaa kaksi laajennusosaa, joihin sijoittuu mm. ensiapu, hammashoitola ja työterveys. Toisessa vaiheessa peruskorjaus kohdistuu keittiötiloihin, hallinnon tiloihin ja viimeksi vastaanottotiloihin.

Kokonaiskustannusten arvioidaan olevan reilun kolmen vuoden hankkeella yhteensä n. 4,4 miljoonaa euroa ja peruskorjaus on arvioitu valmistuvan 2018.

Alajärven uusi päiväkoti on suunnitteilla Kullanmutkan uudelle kaava-alueelle, ”Mäntymäkeen”. Hankesuunnitelman mukaan rakennustyöt alkavat maaliskuussa ja kohde on valmis joulukuussa 2016.

Hankkeen kustannuksiksi on arvioitu n. 1,9 miljoonaa euroa. Päiväkoti on neliryhmäinen ja tilapaikkaluku on 65.

Kiinteistöjen peruskorjausmenoihin varaudutaan n. 2,65 miljoonalla ja summa sisältää terveyskeskuksen peruskorjausmenoja 1,75 miljoonaa. Yleisten alueiden nettomenot ovat yhteensä 802000 euroa.

Vesihuoltolaitoksen (vesi- ja viemärilaitos) nettomenot ovat 475000 euroa.

Suunnitelmavuosien 2017−2018 uusina investointikohteina ovat monitoimihalli (kustannusarvio 4,9 miljoonaa) sekä uuden paloaseman (2,8 miljoonaa) rakentamisen aloittaminen.

Peruskorjauksen osalta terveyskeskuksen saneeraus jatkuu vuonna 2017 1,5 miljoonalla ja 2018 1,1 miljoonalla.

Lainakanta

Alajärven kaupungin lainakanta laskee hieman vuoden 2015 aikana, mutta nvestointien myötä nousee 2016 27 miljoonan euron tasolle (n. 2.700 eur/as).

Velkaantuminen kääntyy hieman laskuun 2017, mutta vuoden 2018 investoinnit nstavat jälleen lainakantaa.

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesitystä 14.12.2015.

MAINOS
Edellinen artikkeliYliluoma on vuoden eteläpohjalainen kylä
Seuraava artikkeliAlajärven urheiluhalli avautuu käyttöön tänään