0.6 C
Alajärvi
perjantai 23.2.2024
MAINOS

Aluehallintovirastot esittävät yli 50 normin purkamista

Aluehallintovirastot esittävät muutoksia yli viiteenkymmeneen lakipykälään tai asetukseen. Tavoitteena on lisätä elinkeinoelämän kilpailukykyä, parantaa julkisten palvelujen tuottavuutta, vähentää asiakkaalle koituvaa hallinnollista taakkaa sekä karsia viranomaisten päällekkäistä työtä.

Normiehdotukset liittyvät aluehallintovirastojen tammikuun loppuun kestävään hankkeeseen, jolla toteutetaan hallitusohjelman tavoitetta säädösten sujuvoittamiseksi.

MAINOS

Aluehallintovirastot esittävät muun muassa useita kevennyksiä alkoholilainsäädäntöön. Tiistaina luovutetussa väliraportissa todetaan muun muassa, että alkoholilainsäädäntöön sisältyy useita rajoituksia, jotka eivät juuri vaikuta alkoholin kulutukseen tai sen aiheuttamiin haittoihin.

Ehdotuksissa muun muassa halutaan helpottaa pienpanimoiden toimintaa ja yksinkertaistaa alkoholimainonnan säännöksiä, joita on käytännössä mahdotonta valvoa.

Yksityisen terveydenhuollon puolella halutaan keventää mm. toimipaikkojen huonekokoon liittyviä rajoituksia sekä raportointibyrokratiaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien henkilöstön kelpoisuuksiin ja mitoituksiin esitetään joustavuutta. Ympäristöluvissa esitetään useissa kohdissa siirryttäväksi luvista ilmoitusmenettelyyn.

Osana hanketta toteutettiin syys-lokakuussa 2015 sidosryhmäkysely. Sidosryhmiltä pyydettiin konkreettisia ehdotuksia purettaviksi normeiksi ja soveltamisohjeiksi, parannettaviksi prosesseiksi sekä sähköistettäviksi palveluiksi.

Kyselyyn saatiin 70 vastausta, jotka sisälsivät yli 200 ehdotusta. Väliraporttiin on koottu ehdotukset, joita aluehallintovirastojen johto pitää lähtökohtaisesti kannatettavina. Kaikki ehdotukset esitellään hankkeen loppuraportissa, joka valmistuu tammikuun lopussa.

Aluehallintovirastot tunnistavat asiakkaalle koituvat hallinnollisen taakan merkittävyyden ja monialaisena virastona myös viranomaisten tekemän päällekkäisen työn. Aluehallintoviraston toimialueilla ei yleisesti ottaen haluta luopua valvonnasta, mutta sen tulisi tapahtua siten, että valvonnasta aiheutuu mahdollisimman vähän hallinnollista taakkaa yritystoiminnalle.

Aluehallintovirastot näkevät, että lainsäädäntömuutosten ohella voidaan säädöksiä sujuvoittaa nopeastikin tarkastelemalla säädösten tulkintaa ja muuttamalla keskusviraston ohjeistuksia. Tämän työn aluehallintovirastot ovat jo itsenäisesti käynnistäneet.

Valtiovarainministeriö asetti 15.9.2015 hankkeen selvittämään hallitusohjelmaan kirjattujen asioiden toimeenpanoa aluehallintovirastoissa. HAVI-hankkeen toimikausi päättyy 31.1.2016.

Asettamispäätöksessä valtiovarainministeriö edellytti, että säädösten kartoitustyö ja sen pohjalta tehtävät normien purku- ja yksinkertaistamisesitykset valmistuvat 1.12.2015 mennessä. Kartoitustyön tulokset ja alustavat ehdotukset on nyt koottu selvityshankkeen väliraportiksi.

Väliraportissa keskitytään lainsäädännön, annettujen normien ja ohjeiden muutostarpeisiin sekä alustaviin jatkotoimenpide-esityksiin. Lisäksi väliraporttiin on koottu aiemmin tehty työ aluehallintovirastoja koskevan sääntelyn purkamiseksi.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät