Entisen huoltoasematoiminnan aiheuttamaa pilaantumista kunnostetaan Länsikylällä

Mainos[adrotate banner="3"]

Toimintansa 1990-luvun lopulla lopettaneen huoltoaseman tonttia osoitteessa Länsikyläntie 794 kunnostetaan Lehtimäen Länsikylällä Alajärvellä.

Maaperän ja pohjaveden kunnostus on tarpeellinen, koska paikallisesti maaperään ja pohjaveteen oli polttoaineen jakelutoiminnasta päässyt öljytuotteita.

MAINOS

Kiinteistö sijaitsee Länsikylän ykkösluokan pohjavesialueella. Pilaantuneisuus ulottuu osin naapuritontille, mikä alue myös kunnostetaan.

Vedenottamolle ei tilanteesta ole todettu aiheutuneen haitallista kulkeutumista, mikä haitaton tilanne myös tulevaisuudessa kunnostuksella varmistetaan. Länsikylän vesiosuuskunnan vedenottamon veden laatua tarkkaillaan kunnostuksen aikana.

Kunnostustyön teettää ja rahoittaa öljysuojarahasto.

Kunnostustyöt aloitettiin marraskuun loppupuolella poistamalla pilaantuneita maamassoja sekä asentamalla maaperään kunnostuksessa hyödynnettäviä putkistoja. Kunnostus jatkuu ns. biologisena in situ -kunnostuksena, jossa pilaantunutta maaperää ja pohjavettä kunnostetaan paikan päällä ilman maamassojen vaihtamista tai kaivamista.

Maaperän ja pohjaveden kunnostuksen on arvioitu olevan valmis vuoden 2017 loppuun mennessä.

Puhdistamisesta on tehty ilmoitus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle, joka on antanut ilmoitukseen päätöksen 12.10.

Käytännön toteutuksesta vastaa Öljyalan Palvelukeskus Oy rakennuttajanaan Pöyry Finland Oy:n Lappeenrannan toimipiste. Kunnostusurakoitsijana toimii Nordic Envicon Oy ja kunnostuksen valvojana Pöyry Finland Oy:n Oulun toimipiste.

MAINOS
Edellinen artikkeliItsenäisyyspäivän tulva laskusuunnassa
Seuraava artikkeliAnne Mattilan joulukonsertti Alajärvellä perjantaina