-2 C
Alajärvi
keskiviikko 28.2.2024
MAINOS

Laasalankylän asukkaat huolissaan tuulivoimaloista

Hyötytuuli Oy hakee Soinin kunnalta suunnittelutarveratkaisua rakentaakseen yhteensä kuusi tuulivoimalaa kahdelle alueelle. Huolenaiheen edustajien mukaan alueiden suunnittelutarveratkaisua ei saa hyväksyä, sillä kyseiset Isokankaan ja Loukkusaaren alueet eivät täytä suunnittelutarveratkaisun edellytyksiä.

Kannanoton mukaan alueet tulee vähintäänkin kaavoittaa ja tehdä alueille YVA-menettely ja jokaiselle voimalalle tulee erikseen vaatia ympäristölupa.

MAINOS
Laasalankylän hankkeita esittelivät Teemu Molkkari ja Ilona Välimaa Hyötytuuli Oy:stä.
Laasalankylän hankkeita esittelivät Teemu Molkkari ja Ilona Välimaa Hyötytuuli Oy:stä.

Kannanotossa perusteluina esitetään tuulivoimala-alueiden yhteisvaikutus Laasalan kylän kiinteistöihin ja siellä asumiselle erittäin haitallinen. Tuulimyllyt tulevat pilaamaan kannanoton mukaan valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen Lehtimäen Suokonmäeltä katsottuna.

Erityinen huoli on matalataajuinen meluhaitta sekä infraäänet, jotka tulevaisuudessa vaikuttavat vuosikausien altistumisen myötä haitallisesti asukkaiden ja eläinten terveyteen ja virkistyskäyttöön, lehdistötiedotteessa todetaan.

Uusitun kunnantalon valtuustosaliin kokoontui viime viikolla ”tupa täyteen” Hyötytuuli Oy:n järjestämään tilaisuuteen

Tuulivoimayhtiöstä hanketta esittelivät hankekehitysinsinöörit Ilona Välimaa ja Teemu Molkkari. Esittelyn jälkeen kysymyksiä heräsi melusta, välkkeestä, melumallinnuksista, tulipalovaarasta ja metsästyksestä. Yhtiön mukaan metsästyksestä päättää aina maanomistaja eikä tuulivoimayhtiö.

Rami Puro

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät