1.4 C
Alajärvi
keskiviikko 24.4.2024
MAINOS

Vimpelin kuntaa koskevalle erityiselle kuntajakoselvitykselle jatkoaika

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA VIMPELIN KUNNAN MEDIATIEDOTE 12.1.2016

Tausta

MAINOS

Valtionvarainministeriö on 15.9.2015 päätöksellään määrännyt erityisen kuntajakoselvityksen toimitettavaksi Alajärven kaupungin, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kuntien välillä. Samalla ministeriö asetti kuntajakoselvittäjäksi hallintotieteiden tohtori Eero Laesterän. Selvitystyö alkoi 15.9.2015 ja sen tuli päättyä selvityksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 31.1.2016.

Kuntajakoselvittäjän on suoritettava kuntarakennelaissa tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Vimpelin kunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi. Erityisen vaikeassa asemassa olevaa kuntaa koskevassa erityisessä kuntajakoselvityksessä kuntajakoselvittäjän on tehtävä mukana olevien kuntien valtuustoille ehdotus kuntien yhdistymisestä sekä kuntien yhdistymissopimuksesta. Kuntajakoselvittäjä päätti 11.11.2015 selvitykseensä perustuen laatia yhdistymisluonnoksen Vimpelin kunnan ja Alajärven kaupungin kesken.

Kuntajakoselvityksen ja kuntajakoselvittäjän toimikauden jatkoaika

Valtionvarainministeriö on 7.1.2016 päättänyt jatkaa Vimpelin kuntaa koskevan erityisen kuntajakoselvityksen ja kuntajakoselvittäjän toimikautta 29.2.2016 saakka.

Kuntajakoselvittäjä Laesterä esitti toimikauden jatkamista valtiovarainministeriölle, jotta Vimpelin kunnan ja Alajärven kaupungin ennakolliset tilinpäätöstiedot voidaan ottaa kuntajakoselvittäjän ehdotuksessa huomioon. Kaikki osapuolet pitivät tärkeänä varmistaa sen, että varsinkin Vimpelin toimintakate olisi todellisuudessakin vahvistumassa niin paljon, kuin mitä ennakollinen tilinpäätös näyttää. Myös Alajärven toimintakate-ennuste näyttää hyvältä. Kuntajakoselvittäjä Eero Laesterä: ”Selvitystilanteesta lopullinen lausuntoni valmistuu heti, kun saan varmistuksen tilinpäätöksestä. Tällä on suuri merkitys sille, kuinka asia viime kädessä esitellään.”

Kuntajakoselvittäjä Laesterän esityksen valmistuttua asiasta keskustellaan Vimpelin kunnan ja Alajärven kaupungin yhteisessä valtuustoseminaarissa ja kummankin kunnan kuntalaisille järjestetään avoimet kuulemistilaisuudet. Lisäaika ei muuta valtioneuvoston lopullista päätöksenteon takarajaa, joka on 30.6.2016.

Yhdistymissopimus

Kuntajohtajista ja johtavista luottamushenkilöistä koostuva erityisen kuntajakoselvityksen ohjausryhmä kokoontui torstaina 7.1.2016 ja kokouksessa edettiin kohden sopua kuntien yhdistymissopimuksesta. Tämä ei tarkoita sitä, että kunnat sitoutuisivat äänestämään kuntien yhdistymisen puolesta, mutta kunnat ovat neuvotelleet keskenään sopimuksen jota noudattaa, jos kuntaliitos toteutuu – joko kuntien tahdon mukaisesti tai tahdon vastaisesti. Ohjausryhmä kokoontuu vielä ainakin kerran kokoukseen, jossa varmistetaan sopimusluonnoksen lopulliset sanamuodot. Tällöin myös kuntajakoselvittäjä Laesterä esittelee rakenneasiakirjan, jossa on hänen lopullinen esityksensä ja perustelut, miksi hän on esitykseensä päätynyt.

”Koko tarkastelu perustuu siihen, että kummankin kunnan puolet pitävät kiinni tiukasta kulukurista. Toiminnalliset menot eivät saa kasvaa jatkossakaan. Silloin olemassaolevat palvelut varsinkin Vimpelin puolella voidaan turvata, mikä olikin koko työn tarkoitus.”

-Kuntajakoselvittäjä Eero Laesterä.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät