0.8 C
Alajärvi
maanantai 26.2.2024
MAINOS

TV:n näkyvysongelmiin saadaan helpotusta Soinissa

Viestintävirasto on kuluttajavalitusten johdosta selvittänyt TV -lähetyspalvelujen näkyvyysongelmia sekä Digita Oy:n verkkotoimiluvan ehtojen noudattamista Alajärven kaupungin, Lehtimäen alue mukaan lukien, sekä Soinin kunnan alueella.

Soinin kunnan pohjoisosassa on todettu TV –vastaanoton epäyhtenäinen katvealue, joka ulottuu kirkonkylältä Vuorenmaan, Jokivarren, Vähä-Soinin, Katajamäen ja Metsälehdon (Laasalan kylä) alueille.

MAINOS

Katvealueen asukasmäärä on noin 140 henkilöä.

Viestintävirasto velvoittaa Digitan rakentamaan tälle alueelle digitaalisen maanpäällisen joukkoviestintäverkon peiton kanavanipuissa A, B ja C kesäkuun loppuun mennessä.

Digita on lisäksi velvollinen tiedottamaan kuluttajille alueellisesti verkon muutoksista ja muutosten vastaanottoantenneille asettamista vaatimuksista.

Toimilupaehtojen mukaisesti epäyhtenäisen katvealueen asukasmäärät lasketaan yhteen, kun katvealueet jäävät saman, halkaisijaltaan 20 kilometriä olevan ympyrän sisään, eli ovat peitettävissä yhdellä tavanomaisella täytelähettimellä.

Alajärven alueella tai Soinin kunnan eteläosissa ei sen sijaan ole todettu sellaisia vastaanoton katvealueita, joiden johdosta olisi perusteltua asettaa Digitalle verkon rakentamisvelvoitetta voimassa olevien toimilupaehtojen nojalla.

Päätöksensä perusteluissa Viestintävirasto toteaa, että Digita on toimittanut tulokset tehdyistä mittauksista Viestintävirastolle. Mittaustulokset ja havainnot Digita on jaotellut alueittain seuraavasti: Itä-Ähtärintien ja Jousmäentien alue, Soinin kirkonkylä, Alajärven alue, Soinin Möksyntien, Jokivarren ja Vähä-Soinin alue sekä Lehtimäen alue.

Itä-Ähtärintien ja Jousmäentien alueella Digita on tehnyt mittauksia 16 pisteessä ja katsoo, ettei alueella ole verkkotoimiluvassa tarkoitettua katvealuetta. Soinin Kirkonkylän alueella mittauksia on tehty 17 pisteessä löytämättä katvealuetta, mutta yhdessä pisteessä vastaanotto-olosuhteet olivat haastavat ja kentän voimakkuus jäi alle minimitason.

Lehtimäen alueella mittauksia tehtiin 15 pisteessä sekä keskustaajamassa että sen ulkopuolella mm. Kirkonkyläntien, Peräläntien ja Hirvikalliontien alueilla. Digitan mukaan katvealuetta ei ole. Sama on tilanne muualla Alajärvellä.

Digita on omassa selvityksessään Viestintävirastolle kertonut saaneensa alueelta myös suoraa palautetta näkyvyysongelmista. Digita ei ole toimittanut Viestintävirastolle sen pyytämää selvitystä siitä, miten yhtiö on täyttänyt verkkotoimiluvan ehdon kuluttajien neuvonnasta ja opastuksesta oikeanlaisen antenniratkaisun löytämiseksi alueella.

Täytelähetin ei auta kaikkia

Uusi täytelähetin ei todennäköisesti riitä varmistamaan laadukasta TV -vastaanottoa kaikissa kohteissa Soinin ja Alajärven alueilla.

Osa kohteista on yli 20 kilometrin säteellä toisistaan, joten niitä ei voida kattaa yhdellä täytelähettimellä.

Yksittäisissä kohteissa TV -vastaanotto onkin edelleen varmistettava muilla tavoin, esimerkiksi satelliittiantennin avulla. Katvealueen satelliittipaketin asentaa Digitan antamaa katvealuetodistusta vastaan Canal Digital.

Kuluttaja vastaa satelliittipaketin omakustannusosuudesta sekä maksaa asennuksen, mutta hänen ei tarvitse maksaa vastaanoton kuukausimaksua. Viestintävirasto suositteleekin Digitaa tarjoamaan satelliittipakettia niihin osoitteisiin, jossa laadukas TV -vastaanotto ei täyterakentamisenkaan jälkeen ole muuten mahdollista.

Soinin kirkonkylän ja Lehtimäen alueilla TV -vastaanottoon voi vaikuttaa myös havaittu vahva LTE800 -tukiaseman signaali. Mikäli häiriöiden epäillään johtuvan tästä, käyttäjän tulisi olla yhteydessä verkko-operaattoreiden Taajuustalkoot -palveluun. Mikäli häiriön syyksi todetaan LTE800 tukiasema, on häiriön poistaminen käyttäjälle maksuton.

Viestintävirasto muistuttaa myös siitä, että laadukkaan antenni-TV -vastaanoton varmistamiseksi oikean tyyppinen, oikein sijoitettu ja suunnattu vastaanottoantenni on välttämätön.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät