0.5 C
Alajärvi
perjantai 01.3.2024
MAINOS

Tuhkalannoituksella saadaan pitkäaikaista potkua metsän kasvuun

Otso Metsäpalveluiden toimesta on metsiin levitetty vuodesta 2013 alkaen ns. Kaskisten tuhkaa. Metsänomistajien kiinnostus tähän turvemaiden tehokkaaseen ja pitkään vaikuttavaan metsäparannukseen on ollut Pohjanmaan alueella suurinta juuri Alajärven – Lehtimäen alueella.

Viime viikolla tuhkaa levitettiin Lehtimäellä Tauno Toivolan metsään. Toivola kertoo innostuneensa asiasta, koska se tutkitusti lisää metsän kasvua turvemailla. Toivola tutustui ennen päätöksen tekoa asiaan mm. kannuksessa metsäntutkimusasemalla ja vakuuttui niin, että tilasi tuhkat metsäänsä.

MAINOS

Tuotantopäällikkö Jarmo Sinko Otso Metsäpalveluista toteaakin, että metsiä, joiden lannoittamiseen Kaskisten tuhka sopii, maakunnassa riittää.

– Kyseessä on metsätuhka, joka on peräisin Kaskisten vanhan sellutehtaan varastosta. Se on pääasiassa koivun kuorituhkaa ja tuhkan on tutkinut Evira todeten sen sopivaksi metsälannoitteeksi.

Tuhkaa Kaskisissa oli alun perin 25000 tonnia. Se on varastoinnissa itse kovettunutta tuhkaa, joka hienonnetaan ajamalla se murskakauhan läpi. Tuhkaa ajetaan rekoilla Kaskisista noin 200 kilometrin säteellä oleviin metsiin.

Tuhka levitetään metsätraktoriin rakennetun lisälaitteen avulla. Tauno Toivolan yli 20 hehtaarin metsäalalle 135 tonnia tuhkaa levitettiin parissa päivässä.
Tuhka levitetään metsätraktoriin rakennetun lisälaitteen avulla. Tauno Toivolan yli 20 hehtaarin metsäalalle 135 tonnia tuhkaa levitettiin parissa päivässä.

 

Tuhka voidaan levittää joko maa- tai helikopterilevityksenä. Näistä jälkimmäinen on kalliimpi ja siksi vähemmän käytetty. Yleensä tuhka levitetään metsätraktoriin rakennetun lisälaitteen avulla, kuten myös viime viikolla Lehtimäellä.

Urakoitsija Juha Knuuttila Lapualta on rakentanut levitykseen sopivat laitteet ja Toivolan yli 20 hehtaarin metsäalalle 135 tonnia tuhkaa levitettiin parissa päivässä. Tuhkaa levitettiin hehtaarille aina noin viisi tonnia.

– Metsänomistajien kiinnostus asiaan on olut suurta. Tuhkalannoituksen hinta on kilpailukykyinen, noin 300 euroa hehtaarille levitettynä. Sijoitus on pitkäaikainen, sillä tuhka vaikuttaa metsässä noin 20-30 vuoden ajan. Tutkimusten mukaan se lisää metsän kasvua 2-4 mottia hehtaarilla, eli vähimmilläänkin lannoituksesta saatu tulo on 1200 euroa hehtaarilta, Sinko laskee.

Toki tuhkalannoitus kannattaa tehdä vain sellaisille metsämaille, joissa harvennukset ja ojitukset ovat kunnossa. Turvetta pitää olla vähintään 30 senttiä, jotta vaikutus on paras mahdollinen. Kyseessä on nimenomaan turvemaiden lannoitusaine, ja niitä Pohjanmaalla riittää.

Metsäpalveluesimies Mika Aho kertoo, että parasta on tehdä lannoitus talvella ensiharvennuksen jälkeen. Silloin myös ajourat metsässä ovat valmiit ja puilla on tilaa vankistua lannoituksen myötä.

Kaskisten tuhkaa on mahdollisuus saada metsäänsä vielä tällekin talvelle, kunhan on ajoissa asialla. Metsätuhkat toimitetaan tilaajan osoittamille varastoille täysinä, noin 38 tonnin kuormina, mutta kuorma voidaan purkaa joko yhdelle tai kahdelle 18 ja 20 tonnin varastopaikoille. Näin pienin metsäala, jolle lannoitusta voidaan lähteä tekemään, on nelisen hehtaaria.

– Tuhkalannoitus on tehokas tapa lisätä metsän kasvua ja tuottoa. Luonnolliset ravinnesuhteet, pitkä vaikutusaika, ravinteiden hidasliukoisuus ja tasainen levitystulos tekevät siitä erinomaisen ratkaisun niin puuntuotannon kuin ympäristönkin kannalta, Aho ja Sinko kertovat.

– Metlan tutkimuksen mukaan tuhkalannoitus turvemailla ei aiheuta merkittäviä haitallisia muutoksia valumaveden laadussa eikä ole riski alapuoliselle vesistölle.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät