-0.3 C
Alajärvi
lauantai 02.3.2024
MAINOS

Hoiskon tehdasalueelle liimattujen massiivipuulevyjen tuotantoa

Alajärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan kauppakirjan, jolla kaupunki ostaa Honkarakenne Oyj:ltä 950000 euron kauppahintaan yhtiön Hoiskossa sijaitsevan vanhan tehdasalueen.

Tehdasalueen hintaan sisältyvät kaikki tehdasalueen tilat (16 kappaletta) ja tehdasalueen lisäksi kauppaan sisältyvät Lakeaharjulla oleva Saana V -niminen tila, jolla on lomarakennus sekä sähkö-, vesi- ja jätevesiliittymät.

MAINOS

Tehdasalueen yhteenlaskettu pinta-ala on mukaan 84319 neliötä.

Samoihin tiloihin liittyen CLT Finland Oy:n kanssa on neuvoteltu lunastussopimus I ja II, joilla yritys sitoutuu vuokraamaan toimitilat maa-alueineen lunastusajaksi ja lunastamaan ne sanotun ajan kuluessa. Lunastussopimus I kattaa teollisuuskiinteistöt maa-alueineen ja Lakeaharjun mökin ja lunastussopimus II toimistokiinteistöt maa-alueineen.

Lunastussopimuksessa toimitilat maa-alueineen vuokrataan käytettäväksi CLT-teollisuuden yritystoimintaan. Yritys vuokraa kohdan toimitilat maa-alueineen kahdeksitoista (12) vuodeksi eli 31.3.2028 saakka. Vuokra-aika alkaa 1.4.2016, jolloin tilat luovutetaan yrityksen käyttöön ja lunastus alkaa 1.4.2018.

Tehdasalueelle on Honkarakenne Oyj:n toimesta tekeillä ympäristöanalyysi, jossa selvitetään mahdollinen maaperän pilaantuminen. Alajärven kaupungin ja Honkarakenne Oyj:n välisessä kauppakirjaluonnoksessa on yksityiskohtaisempi selvitys mahdollisen pilaantumisen vastuista ja vastuiden jakautumisesta.

CLT Finland Oy ei vastaa keväällä 2016 tehtävässä maaperätutkimuksessa mahdollisesti ilmenevistä maaperän pilaantuneisuuden johdosta tehtävistä kunnostustoimenpiteistä.

Uusi alajärveläinen yritys

CLT Finland Oy on perustettu marraskuussa 2015 ja yrityksen kotipaikka on Alajärvi. Yrityksen toimialana on asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen ja tuotteina CLT-tuotteet, tila- ja suurelementit ja pilaripalkkijärjestelmät.

Yrityksen tarkoituksena on aloittaa mm. ristiin liimattujen massiivipuulevyjen (CLT-levy) tuotanto Alajärvellä.

Nyt valtuustossa hyväksyttyjen kauppojen ja lunastussopimusten taustalla on Alajärven kaupungin ja CLT Finland Oy:n edustajien kesken käydyt neuvottelut yrityksen toimitilatarpeesta.

Koska toiminnan aloittaminen sitoo runsaasti yrityksen käyttöpääomaa, todettiin että kaupunki käy neuvotteluja kiinteistön ostamisesta ja tilojen edelleen luovuttamisesta lunastussopimuksella yrityksen käyttöön.

Neuvottelujen perusteella kaupunki kävi Honkarakenne Oyj kanssa neuvotteluja yhtiön Hoiskossa sijaitsevassa vanhasta tehdasalueesta, joka soveltuu tilojen osalta parhaiten perustetun yrityksen toimintaan.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät