Selvitys esittää Vimpelin ja Alajärven yhdistymistä

Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan välinen erityinen kuntarakenneselvitys ja esitys kuntarakenteen muuttamiseksi ovat valmistuneet.

Valtionvarainministeriö määräsi 15.9.2015 päätöksellään erityisen kuntajakoselvityksen toimitettavaksi Alajärven kaupungin, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kuntien välillä. Samalla ministeriö asetti kuntajakoselvittäjäksi hallintotieteiden tohtori Eero Laesterän.

MAINOS

Kuntajakoselvittäjän tehtävä oli suorittaa kuntarakennelaissa tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Vimpelin kunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi.

Erityisen vaikeassa asemassa olevaa kuntaa koskevassa erityisessä kuntajakoselvityksessä kuntajakoselvittäjän oli tehtävä mukana olevien kuntien valtuustoille ehdotus kuntien yhdistymisestä sekä kuntien yhdistymissopimuksesta.

Kuntajakoselvittäjä päätti 11.11.2015 selvitykseensä perustuen laatia yhdistymisluonnoksen Vimpelin kunnan ja Alajärven kaupungin kesken.

Erityinen kuntajakoselvittäjä Eero Laesterä on 24.2.2016 jättänyt kunnille erityiseen kuntajakoselvitykseen kuuluvat erilliset dokumentit ”Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan erityinen kuntarakenneselvitys ja esitys kuntarakenteen muuttamiseksi” sekä ohjausryhmän valmisteleman asiakirjan yhdistymissopimukseksi.

Palvelurakenneasiakirja tarkastelee mm. niitä syitä, jotka johtivat Vimpelin erityiseen kuntajakoselvitykseen. Samalla tarkastellaan sitä, kuinka Vimpelin talous on kehittynyt ja kuinka yhteinen Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunta toimisivat yhdessä.

Palvelurakenneasiakirja on erityisesti kuntajakoselvittäjän työtä ja harkintaa. Työn tekemisessä kuntajakoselvittäjää on avustanut hankkeen johtoryhmä.

– Palvelurakenneraportissa tarkastellaan tavanomaista enemmän Vimpelin kunnan taloutta erityisesti siksi, että arviointimenettelyn jälkeen talous näyttää vahvistuneen huomattavast, Laesterä toteaa.- Samalla myös Alajärven talous on vahvistunut. Talouden vahvistuminen ei kuitenkaan poista sitä taustalla vaikuttavaa perusfundamenttia, joka on johtanut alueen elinvoiman yleiseen hiipumiseen ja tarpeeseen tehdä asialle jotain.

– Esitän työssäni jo prosessinkin velvoittamana Vimpelin liittymistä Alajärven kaupunkiin.

– Asiallinen peruste liitokselle löytyy myös mm. edellä mainitusta elinvoiman vähenemisestä ja huomattavan riskisestä toimintaympäristöstä lähitulevaisuudessa.

Laesterä toteaa yhteenvetona: ”Kuntarakennelain 2 §:n ja 4 §:n mukaiset edellytykset kuntien yhdistämiselle yhdeksi kunnaksi tiukasti tulkiten täyttyvät.

Kuntajakoselvittäjä toteaa palvelurakennesuunnitelman laskelmiin perustuen, että yhdistyneellä kunnalla on jossain määrin yksittäisiä kuntia paremmat toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta.

Kuntajaon vapaaehtoinen muutos olisi edellisten seikkojen perusteella järkevä ratkaisu. Mahdollista tahdonvaltaista kuntajaon muutosta tehtäessä on otettava huomioon pitkäaikainen haitallinen kehitys, joka on johtanut Vimpelin erityiseen kuntajakoselvitykseen; alueen yleiset riskit ja elinvoiman ehtyminen, Vimpelin mahdollinen päätös perusturvan yhteistoiminnasta irtautumisesta vuosina 2017-2019, yhdistymisavustuksen mahdollinen menettäminen sekä toisaalta kunnan yhdentynyt toimintailmapiiri ja vahvistunut ja todennäköisesti vahvistuva talous, joka ainakin tilapäisesti poistaa akuutit kriisikunnan tunnusmerkit.

Erityinen kuntajakoselvittäjä esittää kuntien valtuustoille, että Vimpelin kunta yhdistyy Alajärven kaupunkiin 1.1.2017.”

Kuntalaisten kuuleminen

Kunnat varaavat seuraavaksi asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huomautuksen ehdotuksesta 30 päivän kuluessa kuulutuksen julkaisemisesta.

Lisäksi järjestetään kuntalaistilaisuudet seuraavasti: Alajärven kaupunki järjestää kuntalaistilaisuuden keskiviikkona 9.3.kello 18 alkaen
Alajärven kaupungintalolla. Tilaisuudessa on käytössä viestiseinä.

Vimpelin kunta järjestää kuntalaistilaisuuden keskiviikkona 16.3.klo 18 alkaen Vimpelin yhteiskoulun ja lukion auditoriossa.

Vaikutusmahdollisuuksien varaamisen jälkeen asiasta keskustellaan Vimpelin kunnan ja Alajärven kaupungin yhteisessä valtuustoseminaarissa 7.4.2016.

Tämän jälkeen molempien kuntien kunnanhallitukset antavat huomautuksista lausunnon ja tekevät ehdotuksen omalle valtuustolleen.

Sekä Alajärven kaupunginvaltuuston että Vimpelin kunnanvaltuuston on tarkoitus käsitellä esitystä 25.4.2016. Jos kunnat päättävät edetä kuntaliitokseen, liitoksen hyväksymisestä päättää valtioneuvosto.

Jos toinen tai molemmat kunnat päättävät edetä itsenäisinä kuntina, lopullisen kuntajakopäätöksen tekee valtioneuvosto 30.6.2016 mennessä.

MAINOS
Edellinen artikkeliTalvilomalla tapahtuu kautta Järvi-Pohjanmaan
Seuraava artikkeliKyyjärvellä pelataan raha-automaattipelejä viidenneksi eniten koko maassa