MAINOS

Alajärvelle kaavaillaan turvapaikanhakijalasten perheryhmäkotia

Arjessa Oy ja ELY-keskus ovat ottaneet yhteyttä Alajärven kaupunkiin kartoittaakseen mahdollisuutta perustaa perheryhmäkoti Alajärvelle. Perheryhmäkoti on yksikkö, jonne sijoitetaan alaikäiset yksin Suomeen tulleet turvapaikanhakijat, jotka ovat jo saaneet oleskeluluvan.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen ja hallintojohtaja Tero Kankaanpää kertovat, että kaupunginhallitus on pitänyt 14.3. iltakoulun, jossa on kuultu ELY-keskuksen ja Arjessa Oy:n edustajia. Kaupunginhallitus linjaa asian mahdollista jatkovalmistelua pääsiäisen jälkeisessä kokouksessaan.

MAINOS

Kotoutumislain nojalla kunta voi perustaa lapsille ja nuorille tarkoitetun perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön. Kunta sopii ELY-keskuksen kanssa perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön perustamisesta. Kunta voi järjestää palvelun itse tai tehdä sopimuksen perheryhmäkodin ylläpidosta yksityisen palvelutuottajan kanssa.

Perheryhmäkodissa asuvat lapset ja nuoret ovat vakituisia kunnan asukkaita ja oikeutettuja samoihin palveluihin kuin muutkin kuntalaiset.

Kotoutumislain mukaan perheryhmäkodin tulee tiloiltaan, kasvuoloiltaan, asuinyksikön koon ja henkilöstön suhteen olla samalla tavalla järjestetty ja mitoitettu, kuin lastensuojelulaitokset. Yhdessä asuinyksikössä voi asua yhteensä seitsemän lasta ja yhdessä asuinyksikössä tulee työskennellä seitsemän hoito- ja kasvatustehtävissä toimivaa työntekijää.

Arjessa Oy on neuvotellut Koskenvarrella Sumulantiellä sijaitsevan entisen hoivakodin vuokrauksesta kiinteistön omistajan kanssa kyseiseen tarkoitukseen. Rakennukseen mahtuisi yhteensä 7−14 lasta.

Perheryhmäkoti työllistäjänä

Vesa Koivunen kertoo, että perheryhmäkoti toisi suoria työpaikkoja yksikköön vähintään seitsemän, mutta mahdollisesti enemmänkin, mikäli lapsia tulee tätä enemmän. Ensisijaisesti Arjessa Oy pyrkisi työllistämään paikallisia työntekijöitä.

Mikäli asiassa päätetään edetä kaupunki, ELY-keskus ja Arjessa Oy ryhtyvät valmistelemaan kolmikantasopimusta, joka lukittaisiin pelkästään perheryhmäkotiin. Lisäksi tämän sopimuksen perusteella kaupunki saisi korvauksen mahdollisesti itsenäisesti kuntaan muuttavista turvapaikan jo saaneista henkilöistä.

Lopullisen päätöksen perheryhmäkodin perustamisesta tekee Alajärven kaupunginvaltuusto, mikäli hallitus päättää että sopimusta ylipäätään ryhdytään valmistelemaan.

ELY-keskus maksaa toiminnan ylläpitämisestä aiheutuvat kustannukset kokonaisuudessaan. Alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneiden kustannukset korvataan kunnalle täysimääräisenä: perheryhmäkotisijoitus, lastensuojelulakiin rinnastettavat palvelut, kuten tukiperhe- tai tukihenkilötoiminnan, avohuollon toimenpiteinä jälkihuolto ja itsenäisyyden tukeminen 21 vuoteen asti.

Kotoutumistyöstä aiheutuviin kustannuksiin maksetaan kolmen vuoden ajalta kaupungille 2300 euroa henkilöltä vuodessa. Tällä rahalla kaupungin olisi mahdollista palkata osa-aikainen työntekijä tekemään kotoutumistyötä sekä perheryhmäkodin asukkaiden että työperäisten maahanmuuttajien parissa.

– Olemme seuranneet tarkasti turvapaikanhakijatilanteen kehittymistä viime vuodesta asti. Meillä jokaisella on omat mielipiteemme Suomen ja Euroopan kyvystä hoitaa pakolaiskriisiä. Uskon, että kuitenkin valtaosa meistä näkee nimenomaan yksintulleet lapset sellaisessa asemassa, että meidän on tehtävä kaikkemme auttaaksemme heitä, Koivunen sanoo.

– Vastaanottokeskukseksi soveltuvia tiloja Alajärvellä ei ole, mutta perheryhmäkodin perustamisella voisimme osoittaa kantavamme kortemme kekoon pakolaiskriisin hoidossa. Mikäli ELY-keskuksen ja Arjessa Oy:n aloite johtaa sopimuksen syntyyn, näiden lasten kotoutuminen alajärveläisiksi tulee olemaan kaupungin henkilöstön ja kaikkien kuntalaisten yhteinen haaste. Perheryhmäkodin perustamisella syntyisi 7-14 uutta työpaikkaa.

Arjessa Oy:n palvelujohtaja Risto Iskala kertoo, että yhtiöllä on tällä hetkellä 40-paikkainen ryhmäkoti Seinäjoen Joupissa. Lapset ovat Marttilan koulussa valmistavassa perusopetuksessa. – Sen jälkeen, kun he ovat saaneet oleskeluluvan, sosiaalityöntekijä yhdessä alaikäisen edustajan kanssa etsii tälle mahdollisimman pian perheryhmäkotipaikkaa.

– Tätä varten kartoitamme nyt mahdollisuuksia perustaa perheryhmäkoti Alajärvelle. Ryhmäkodin asukkaat ovat pääosin Afganistanista ja Syyriasta. He ovat 12–17-vuotiaita.

Ylitarkastaja Mauno Salmela puolestaan taustoittaa, että tähän mennessä tehtyjen turvapaikkapäätösten perusteella on oletettavaa, että suurin osa alaikäisistä yksin tulleista turvapaikanhakijoista saa myönteisen turvapaikkapäätöksen.

– Kuntapaikkojen saanti yksin tulleille lapsille tulee olemaan suuri haaste tänä vuonna. Ammatillisen koulutuksen opiskelupaikat Alajärvellä olisivat merkittävä tekijä, kun näitä nuoria ryhdyttäisiin kotouttamaan ja kouluttamaan ammattiin.

Tuula Jokiaho

Juttu päivitetty 15.3.2016 klo 10.19.

MAINOS
Exit mobile version