-0.1 C
Alajärvi
torstai 29.2.2024
MAINOS

Vapepan hälytysryhmät viranomaisten apuna

Pohjanmaan Vapepa, eli Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, järjesti tiedotustilaisuuden Vimpelissä. Vapepa-johtaja, valmiuskouluttaja Aki Valonen kertoi pelastuspalvelun toiminnasta, mukaan liittymisestä ja muista ajankohtaisista asioista.

Vapepa on järjestöjen yhteenliittymä ja toimintaa koordinoi SPR. Kukin mukana oleva järjestö tarjoaa omaa osaamistaan, henkilöstöään ja kalustoaan viranomaisten tueksi.

MAINOS
Vapepan toimenkuva on laaja, mutta erityisesti sitä työllistävät kadonneiden etsinnät.
Vapepan toimenkuva on laaja, mutta erityisesti sitä työllistävät kadonneiden etsinnät.

Vapepa toimii yhteistoiminnassa viranomaisten kanssa erityisesti sellaisissa tehtävissä, jotka vaativat paljon pelastushenkilöstöä. Vapepan toimenkuva on laaja, mutta erityisesti sitä työllistävät kadonneiden etsinnät, ensihuolto ja esimerkiksi henkisen tuen tarjoaminen. Koulutettuja vapaaehtoisia voidaan tarvita myös laajamittaisissa evakuoinneissa, liikenteen ohjauksessa ja tulipalojen jälkihoidossa.

Vapepan tavoitteena on, että vapaaehtoisten valmius toimia viranomaisten apuna on mahdollisimman hyvä.

Koko Suomessa Vapepan käytössä on lähes 22 000 vapaaehtoista. Hälytystehtäviä on vuosittain satoja.

Hälytysryhmät toiminnan runkona

Vapepan runkona toimii hälytysryhmät, joita eri puolilla Suomea on yli 1 300. Vapepassa ei ole henkilöjäseniä, vaan toiminnassa ollaan mukana jäsenjärjestöjen muodostamien hälytysryhmien kautta.

– Lähtökohtainen idea on, että hälytysryhmiä perustavat Vapepan jäsenjärjestöt. Mutta olemme tällä alueella perustaneet useita ryhmiä myös siten, että paikkakunnalta löytyneet asiasta kiinnostuneet ovat muodostaneet järjestöihin sitoutumattomia hälytysryhmiä, kertoo Aki Valonen.

– Tavoitteena on saada mahdollisimman monelle paikkakunnalle oma, nopeasti hälytettävä ryhmä viranomaisen tueksi.

Vapepan toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja tehtävään lähdetään, jos oma sen hetkinen tilanne sen mahdollistaa.

– Sitoutumista ei tarvitse pelätä, mutta palvelualttiutta tarvitaan, kertoo Vapepan tiedotuksessa työskentelevä Eija Pippola.

Ohto-järjestelmä tehostaa hälyttämistä ja keskittää viestintää

2017 käyttöön otettava Ohto on Vapepan valtakunnallinen tietojärjestelmä, johon kaikkien toiminnassa mukana olevien ryhmien hälytystiedot kirjataan. Tietojen perusteella tapahtumapaikan lähimmät ryhmät hälytetään toimintatehtävään.

Tietokantaa päivittävät ryhmien omat yhteyshenkilöt tai hälyttäjät, alueelliset Vapepan yhteyshenkilöt, valmiuspäälliköt sekä heidän valtuuttamansa henkilöt.

Järjestelmä toimii siten, että viranomainen hälyttää Vapepan hätäkeskuksen kautta. Vapepan valmiuspäivystäjä välittää hälytyksen Ohto-järjestelmän kautta henkilökohtaisena tekstiviestinä jokaiselle hälytysryhmään kuuluvalle.

Hälytysviestiin vastataan oman tilanteen mukaisesti viestissä olevien ohjeiden mukaan. Niille, jotka pääsevät osallistumaan tehtävään, lähetetään yksityiskohtaiset ohjeet esimerkiksi kokoontumisajasta ja -paikasta paluuviestinä. Myös kaikki muu tilanteen aikainen tieto, kuten kadonneen tuntomerkit ja etsinnän päättyminen tulee jokaiselle henkilökohtaisesti tekstiviestinä.

Hälytysryhmiin kuuluminen ei velvoita osallistumaan hälytystehtävään.

Pohjanmaan alueella (Etelä- ja Keski-Pohjanmaa) Ohto otetaan hälytyskäyttöön 2017 alusta, sitä ennen järjestelmään kerätään kaikkien toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten hälytystiedot. Kun järjestelmä on käytössä, Vapepan hälytyksiä välitetään vain järjestelmään rekisteröityneille ja hälytysryhmäänsä liitetyille vapaaehtoisille. Ohto on henkilötietolain alainen henkilörekisteri.

Ohtosta saa lisätietoja verkkosivulta www.pohjanmaanvapepa.fi/vapepa/ohto.

Joona Rannisto

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät