-0.3 C
Alajärvi
perjantai 12.4.2024
MAINOS

Museovirastolta avustusta museoille Alajärvelle ja Soiniin

Museovirasto on jakanut museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2016. Avustusta myönnettiin 110 museolle yhteensä 559400 euroa. Keskimääräinen avustussumma oli 5085 euroa.

Valtaosa avustuksista käytetään museoiden kokoelmien luettelointiin ja hoitoon, museorakennusten kunnostus- ja korjaustoimiin sekä näyttelytoimintaan.

MAINOS

Harkinnanvaraisia valtionavustuksia myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa ja jotka eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin.

Harkinnanvaraisten avustusten tavoitteena on museoiden kokoelmien ja rakennusten säilyminen, kokoelmien hyvä hallinta sekä tiedon välittäminen museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta myönnetään myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen.

Avustuksen hakijoita oli 158 ja haettu summa oli yhteensä 1481416 euroa.

Alueeltamme avustusta saivat seuraavat museot.

Alajärvi, Alajärvi-Seura ry / Tuluutin museo 5500 euroa museorakennuksen alapohjan ja tukirakenteiden korjaukseen.

Alajärvi, Lehtimäki-seura ry /Lehtimäen kotiseutumuseo ja Ränkimuseo 4500 euroa kokoelmien inventointiin ja luettelointiin.

Soini, Soini-Seura ry / Soinin museo 4500 euroa kokoelmien inventointiin, luettelointiin ja hoitoon sekä näyttelyn uudistamiseen.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät