Hankintapolitiikka vaatii kunnissa eniten kehittämistä

Mainos[adrotate banner="3"]

Suomen Yrittäjät teettää joka toinen vuosi Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyn, jossa kartoitetaan kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa. Seitsemättä kertaa toteutetussa kyselyssä kriittisimmin vastaajat suhtautuivat kunnan hankintapolitiikkaan.

Tänä vuonna kyselyyn saatiin valtakunnallisesti 6347 yrittäjän vastaukset. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien alueella kyselyyn vastasi ennätyksellinen määrä, 480 yrittäjää (2014 vastanneita oli 266).

MAINOS

Yrittäjät antoivat arvionsa kunnan elinkeinopolitiikasta ja resursseista, kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyydestä, viestinnästä ja tiedottamisesta, koulutuksesta ja osaamisesta, kunnan hankintapolitiikasta, kuntapalveluista ja infrastruktuurista sekä seudullisen kehittämisyhtiön toiminnasta.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien alueella kuntien saama kokonaisarvosana oli 6,8, mikä on hivenen parempi kuin valtakunnallinen arvosana, 6,7. Alueemme parhaimman kokonaisarvosanan 8,0 sai Ilmajoen kunta sijoittuen kokoluokassa 10000 – 50000 asukasta, sijalle 3. valtakunnallisesti. Alueellisesti toiseksi parhaan arvosanan sai Alavus keskiarvolla 7,7 sijoittuen sillä neljännelle sijalle kokoluokassa 10000 – 50000 asukasta.

Seinäjoen kaupunki ylsi ykkössijalle koko Suomen kahdenkymmenen suurimman kaupungin vertailussa. Seinäjoen kokonaisarvosana oli 7,1.

– Vain kaksi kuntaa alueeltamme ylsi hyvään keskiarvoon ja valtaosa kunnistamme sai tyydyttävän arvosanan. Paljon on siis parannettavaa. Kuntien hankintapolitiikassa lääkkeeksi heikkoon arvosanaan kannustan avoimuuteen, pienhankintaohjeiden sekä sähköisen hankintajärjestelmän käyttöönottoon.

– Kuntiemme yritysvaikutusten arvioinnissa on edelleen paljon parannettavaa. Myös helppo ja nopea toimenpide parantaa tilannetta on lisätä avointa vuoropuhelua kunnan ja pk-yritysten välille, joka on alueemme yrittäjien mielestä hyvän elinkeinopolitiikan tärkein elementti, toteaa Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Minna Sillanpää.

Alueellisesti parhaimman arvosanan saaneen Ilmajoen kunnan kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski on syystäkin tyytyväinen. – Luvut kertovat sen, että Ilmajoella tehdään asioita yrittäjienkin mielestä oikein. Keskusteluyhteys yrittäjien kanssa toimii.

Kunta sai hankintapolitiikastaan arvosanan 7,5 kun vastaava luku alueella oli 6,5. Pirttikoski uskoo arvosanaan vaikuttaneen kunnan strategian pilkkoa erityisesti teknisen toimen hankinnat niin pieniksi, että paikalliset toimijat pääsevät mukaan tarjouskilpailuun.

Toisena avaintekijänä Pirttikoski pitää kunnan menettelytapaa mahdollisissa hankintaprosessissa tapahtuneiden virheiden osalta. – Jos hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe ja se huomataan, korjataan virhe nopealla aikataululla ja vältytään väärinymmärryksiltä.

Ilmajoen Yrittäjien puheenjohtaja Veli Haavisto uskoo kunnan hyvän menestymisen taustalla olevan hyvän keskusteluyhteyden yrittäjien ja kunnan virka- ja luottamusmiesten välillä. – Ilmajoella kuunnellaan yrittäjiä ja kunta tukee konkreettisilla toimillaan yritystoiminnan edellytysten luomista. Kaavoitus toimii erinomaisena esimerkkinä, hän sanoo.

Seinäjoen kaupungin menestyksen taustalla arvioi kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki olevan kaupungin päätöksen nostaa strategiassaan elinkeinopolitiikan ja kasvuyrittäjyyden kärkihankkeeksi. Kaupunki on viime vuosina virtaviivaistanut palveluita ja prosesseja.

– Myös kaupunkikonsernin elinkeinotoimijoiden yhdistäminen Into Seinäjoki Oy:ksi reilu vuosi sitten vauhditti kehitystä, Rasinmäki kertoo. Hän toteaa kuitenkin, että kaupunki on vasta alkutaipaleella yrittäjäkaupungin kehittämisessä mutta kiittää tuloksesta yrittäjiä innostavasta toiminnasta ja yhteistyöstä kaupungin kanssa.

Seinäjoen kaupunki on panostanut voimakkaasti juuri viimeisen vuoden aikana hankintapolitiikan kehittämiseen ja Rasinmäki toivoo tuloksien näkyvän seuraavassa kyselyssä. Palvelusetelityöryhmän esityksen pohjalta kaupunginhallitus on linjannut keväällä jo nykyisin Suomen mittakaavassa hyvän euromääräisen tason moninkertaistumisen tulevissa hankinnoissa.

– Mahdollisuuksia on paljon, tavoitteena on tähdätä kolmoisvoittoon eli kaupungin, asiakkaan että yrittäjän pitäisi hyötyä uudenlaisesta tavasta toimia. Tähän liittyy myös käyttöönotettava digitaalinen palvelusetelitoiminta, Rasinmäki kertoo.

Alajärvi Järviseudun ykkönen

Alueemme kyselyssä mukana olleista kunnista osa-alueelta elinkeinopolitiikka ja resurssit Alajärvi sai arvosanan 6,7, Lappajärvi 6,4 ja Vimpeli 6,5.

Kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys -osiosta Alajärven arvosana oli 6,7, Vimpelin 6,2 ja Lappajärven 6,1.

Kunnan viestintä ja tiedottaminen -osassa Alajärven arvosana oli 6,7, Vimpelin 6,2 ja Lappajärven 5,9.

Koulutus ja osaaminen -osiossa Alajärvelle arvosanaksi tuli 7, Lappajärvelle 6,2 ja Vimpelille 6,5.

Kunnan hankintapolitiikka -osan arvosana oli Alajärvellä 6,2, Vimpelissä 5,6 ja Lappajärvellä 5,7.

Kuntapalvelut ja infrastruktuuri -osiossa Alajärvi sai arvosanan 6,9, Vimpeli 6,5 ja Lappajärvi 6,2.

Seudullisen kehittämisyhtiön toiminnasta Alajärvellä saatiin arvosana 7,1, Vimpelissä 7,3 ja Lappajärvellä 5,9.

MAINOS
Edellinen artikkeliVimpelin Voiman osakeanti ylitti yhtiön odotukset
Seuraava artikkeliAjatus mukaan mopoiluun