-6.8 C
Alajärvi
maanantai 22.4.2024
MAINOS

Vimpelin Voiman osakeanti ylitti yhtiön odotukset

Vimpelin Voima Oy osti vuoden 2015 lopussa Vimpelin kunnalta yhtiön omia osakkeita 500 kappaletta.

Yhtiön hallitus päätti heti vuoden 2016 alussa toteuttaa osakeannin. Osakeannissa myytiin sama 500 kappaletta yhtiön osakkeita, myös osakkeen hinta oli sama millä kaupat kunnan kanssa toteutettiin.

MAINOS

Osakeanti toteutui hienosti, annissa merkittiin kaikki osakkeet ja kysyntää oli enemmällekin. Kaupat osakkeista on pääosin jo toteutettu, muutamia kauppoja on vielä kesken.

Kiinnostus antia kohtaan ylitti yhtiön odotukset, yhteydenottoja annin tiimoilta tuli paljon, niin Vimpelistä kuin muualtakin Suomesta. Yhtiöön tuli annin myötä paljon myös uusia osakkaita.

Yhtiö haluaa kiittää kaikkia antiin osallistuneita luottamuksesta yhtiötä kohtaan.

Nyt järjestetty osakeanti antaa yhtiölle hyvän mahdollisuuden kehittää toimintaansa. Tarkoituksena on kevään aikana tehdä päätöksiä, kuinka osakeannin tuomaa pääomaa hyödynnetään liiketoiminnassa. Yhtiön tavoitteena tulevaisuudessa on erityisesti panostaa asennustoiminnan kehittämiseen sekä kehittää sähköverkoston kuntoa ja toimitusvarmuutta.

Vimpelin Voima-konserni on v.1944 perustettu sähköalan yritys. Yhtiö on pääosin yksityisessä omistuksessa, emoyhtiöllä on yli 600 osakkeenomistajaa.

Emoyhtiö Vimpelin Voima Oy harjoittaa sähköenergian myyntiä ja sähköverkkotoimintaa, toimipaikka sijaitsee Vimpelissä. Yhtiön sähköverkkoalue käsittää käytännössä Vimpelin kunnan alueen. Tytäryhtiö Voima-asennus Oy:n toimialana on sähköasennus ja -urakointi.

Tytäryhtiön toimialue on Etelä- ja Keski-Pohjanmaa sekä Keski-Suomen alue. Yhtiöllä on toimipaikat Vimpelissä, Lappajärvellä ja Jyväskylässä. Molemmat yhtiöt tunnetaan perinteisinä, ammattitaitoisina ja luotettavina toimijoina.

Yhtiöillä on kokenut, osaava ja riittävä henkilöstö sekä kalusto vastuullisten tehtäviensä suorittamiseen. Konsernin palveluksessa on n.30 henkilöä ja vuonna 2015 liikevaihto oli 5,7 miljoonaa euroa. Yhtiön toiminnasta päättää yhtiökokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Yhtiön tulevaisuuden suunnitelmissa on jatkaa sähköverkkotoimintaa nykyisellä verkkoalueellaan. Yhtiön tarkoituksena on kehittää sähköverkkoa määrätietoisesti ja pyrkiä tarjoamaan asiakkaille luotettavaa sähkönjakelua.

Hinnoittelussa pyritään noudattamaan valtakunnallista linjaa siten, että toiminnan vaatimukset voidaan täyttää sekä verkosto pitää hyvässä kunnossa. Lisäksi tavoitteena on ylläpitää riittävät resurssit ja osaaminen, joilla voidaan taata asiakkaille hyvä palvelutaso sekä häiriötilanteiden hoito.

Nykytilanteessa sähköverkkotoiminta on vakaata, sähköverkko on hyväkuntoinen ja toiminta antaa yhtiölle hyvän tukijalan toimintakokonaisuuteen.

Sähkönmyynti-liiketoiminnassa yhtiön sähkön hankinta ja hinnoittelu on perustunut tuotanto-osuuksien omistamiseen. Tällä on pyritty takaamaan ennakoitava ja vakaa hankinta sekä hinnoittelu. Yhtiö hankkii sähköenergiansa pääosin EPV Energia Oy:n omistusten kautta yhteistyössä Järviseudun Sähkövoiman Kuntayhtymän kanssa.

Hankinta koostuu useista eri tuotantomuodoista. Yhtiö on viime vuosina investoinut mm. tuuli- ja vesivoimatuotantoon. Nykyiset hankintaresurssit riittävät hyvin oman verkkoalueen energiamyyntiin ja yhtiöllä on myös jonkin verran myyntiä oman alueen ulkopuolelle.

Sähkömarkkinoiden tilanne on tällä hetkellä haastava ja yhtiössä pohditaan parhaillaan erilaisia vaihtoehtoja toiminnan kehittämiseksi. Suunnitelmissa on edelleen jatkaa, kehittää ja myös laajentaa yhteistyötä toisten toimijoiden kanssa.

Sähköasennus ja -urakointi ovat viime vuosina olleet yhtiön kasvavin toiminta-alue. Yhtiön toiminta on laajentunut paikallisesta maakunnalliseksi. Liikevaihto on lähes 3 kertaistunut viimeisen 5.vuoden aikana, osin yrityskauppojen myötä.

Tarkoituksena on edelleen kasvattaa ja kehittää toimintaa kasvavilla alueilla, kuitenkaan unohtamatta perinteisen toimialueen palveluita. Yhtiön lähiajan tavoitteena on laajentaa toimintaa myös uusille paikkakunnille.

Asennustoiminta antaa myös hyvän lisäresurssin sähköverkkotoiminnalle, erityisesti suuremmissa häiriötilanteissa. Lähiajan näkymät alalla ovat hieman epävarmat heikon taloustilanteen vuoksi, mutta yhtiössä uskotaan ammattitaitoiselle palvelulle olevan kysyntää myös jatkossa.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät