-15.8 C
Alajärvi
torstai 30.11.2023
MAINOS
MAINOS
MAINOS

Alajärvi lakkauttaa kulttuurisihteerin viran

Alajärven, Soinin ja Vimpelin kunnanvaltuustot ovat päättäneet kokouksissaan Järvi-Pohjanmaan neuvoston sopimuksen päättyväksi 31.12.2016 ja Järvi-Pohjanmaan maaseutulautakuntaa, sivistyslautakuntaa, vapaa-aikalautakuntaa, rakennus- ja ympäristölautakuntaa sekä teknistä lautakuntaa koskevat yhteistyösopimukset päättyvät samaan aikaan.

Alajärven kaupunginhallitus on käynnistänyt yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminnan purkamisen vuoksi.

Yhteistoimintamenettely koskee yhteislautakuntien alaisia työntekijöitä ja viranhaltijoita sekä työsuojeluorganisaation henkilöstöä.

MAINOS

Yhteistoiminnan purkautuessa kunnat rakentavat oman organisaation hoitamaan tehtäviä. Organisaatioluonnokset on käsitelty Järvi-Pohjanmaan yhteistyötoimikunnassa.

Sivistyspalveluiden osalta Alajärven kaupunginvaltuusto hyväksyi edelliseen liittyen, että kulttuurisihteerin virka lakkautetaan 1.1.2017 alkaen, samoin kolme päiväkodin johtajan virkaa. Toimistosihteerin virka muutetaan palveluohjaajan viraksi 31.10.2016 alkaen.

Edelleen perustetaan vastaavan ohjaajan virka 1.1.2017, sijoituspaikka sivistystoimen vapaa-aikapalvelut.

Teknisen toimen organisaatioon päätettiin perustaa seuraavat virat ja vahvistaa liitteen mukaiset pätevyysvaatimukset.

Tekninen johtaja (kaupungininsinöörin ja suunnittelurakennusmestarin virat yhdistetään) ja Jouni Hänninen siirtyy teknisen toimen johtajan virkaan suostumuksensa mukaisesti.

Palvelupäällikön virka (ravitsemispalvelupäällikön ja puhdistuspalvelupäällikön virat yhdistetään) julistetaan haettavaksi. Kaavoituspäällikön virka (nimikemuutos; entinen kaavoitusteknikko). Yleisten alueiden päällikön virka (nimikemuutos; entinen maanrakennusmestari) Tilapalvelupäällikkö (nimikemuutos; entinen talonrakennusmestari), Rakennustarkastaja, Maanmittausteknikko (2) ja toimistosihteerit (2).

Elämänlaaturahaston asiamieheen muutos

Alajärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Elämänlaaturahaston säännöt kesällä 2014. Rahaston tarkoituksena on parantaa alajärveläisten kehitysvammaisten elämänlaatua tukemalla opintoja, vapaa-ajan harrastuksia sekä virkistys – ja viriketoimintaa.

Elämänlaaturahastosta myönnetään avustuksia julkisen haun kautta kolme kertaa vuodessa. Hakuajan jälkeen rahaston asiamies tekee päätöksen avustuksista, joiden yhteissumma on korkeintaan 5000 euroa/vuosi. Rahaston asiamiehenä toimii erityispalvelujen johtaja.

Organisaatiomuutosten myötä erityispalvelujohtajan ja sosiaalityön johtajan virat on yhdistetty sosiaalipalvelujohtajan viraksi. Näin ollen myös Elämänlaaturahaston asiamies tulee nimetä uudelleen.

Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan nimetä Elämänlaaturahaston asiamieheksi sosiaalipalvelujohtajan. Lisäksi perusturvalautakunta esitti kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että Elämänlaaturahaston sääntöjä muutetaan niin, että rahastosta myönnetään avustuksia julkisen haun kautta vuosittain. Hakuajan jälkeen asiamies tekee päätöksen avustuksista, joiden yhteissumma on korkeintaan 10000 euroa/vuosi.

Elämänlaaturahaston pääoma oli 140321,71 euroa viime vuoden lopussa. Pääoma pienentyi 2991,18 euroa vuoden 2015 aikana.

Valtuustossa Pertti Väänänen esitti Raimo Vistbackan ja Terho Mäkelän kannattamana, että rahaston sääntöihin lisätään kohta, jonka mukaan rahaston asiamiehen on saatettava tekemänsä myönteiset ja kielteiset kirjalliset päätökset perusturvalautakunnan tiedoksi päätöstä seuraavassa kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen Väänäsen esittämällä lisäyksellä.

Latukone -asia uuteen valmisteluun

Vuodelle 2016 on varattu 50000 euron määräraha Lehtimäen latukonehankintaa varten. Lehtimäen Jyske / Valkealampi seura ovat lähestyneet kaupunginedustajia latukonehankintaan liittyen, sillä 75000 euron arvoisella hankinnalla saataisiin uudempi ja vähemmän käytetty kone. Seura myös ilmaisi kiinnostuksensa osallistua kustannukseen.

Asiasta käydyssä neuvottelussa todettiin, että mikäli seuraedustajisto haluaa osallistua latukonehankintaan omalla rahoituksella, voidaan yhteistyössä hankkia Lehtimäelle uudempi kone kuin varattu 50000 euron määräraha mahdollistaisi. Vanhan latukoneen vaihtoarvo on 10000 euroa.

Lehtimäen Jyske / hiihtojaosto ja Valkealampi Seura ovat esittäneet, että Valkealampi Seura ottaa osaa rahoitukseen 10000 euron summalla. Vanhan koneen vaihtoarvo huomioiden Alajärven kaupungin osuus hankinnasta on 55000 euroa.

Vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä Soinin kunnanhallitukselle ja -valtuustolle asian tiimoilta määrärahamuutosta vuoden 2016 investointiosaan: Lehtimäen latukone menot 75000 euroa ja tulot 20000 euroa.

Valtuuston käsittelyssä Turo Kalliomaa esitti Jukka Pekka Matintuvan ja Kaarina Paalijärven kannattamana, että asia palautetaan Järvi-Pohjanmaan vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi. Perusteluna esitykselle oli se, että lautakunta ei ole ollut päätösvaltainen asiaa käsitellessään.

Suoritetussa äänestyksessä 24 valtuutettua asettui Kalliomaan esityksen taakse ja 11 oli kaupunginhallituksen esityksen puolesta, joten asia palautettiin uuteen valmisteluun.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät