2.6 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Vireä ja Vahva Järviseutu -hankkeella uudenlaiseen aluemarkkinointiin

Järviseudun vetovoimatekijöitä kartoittava ja aluemarkkinointia toteuttava Vireä ja vahva Järviseutu (Vi-va) -hanke on käynnistynyt kesäkuun alussa.

Hankkeen tavoitteena on yhteispelillä etsiä keinoja, miten Järviseudun vahvuuksia tuodaan esiin ja miten näytään vireänä, vahvana ja vetovoimaisena asuin- ja työympäristönä.

MAINOS

Hankkeen yhteyspäällikkönä aloittanut Emilia Etula kertoo, että nyt myös alueen asukkaille ja kesävieraille tarjoutuu mahdollisuus osallistua vetovoiman kehittämistyöhön ja ilmaista toiveitaan, sillä hanke toteut-taa aiheeseen liittyvän kyselyn Järviseudun kesätapahtumissa.

– Haluan kuulla ihmisiltä mitä palveluja ja millaisia tapahtumia he toivoisivat ja mistä kanavista he ha-luavat kuulla niistä, Etula sanoo.

– Tulen kysymään myös alueen kunnilta, miten he haluavat näkyä ulospäin ja millaiset asumismah-dollisuudet, työ- ja vapaa-ajanmahdollisuudet kunnassa on.

Hankkeen tavoitteena onkin pureutua alueen elinkeinorakenteeseen ja työpaikkatarjontaan ja sitä myö-ten tiedottaa, millaista työtä ja työpaikkoja alueella on tarjolla ja millaisia yrittäjyyden mahdollisuuksia alueella on.

Hankkeessa myös kootaan tietopaketteja maaseudun monimuotoisesta asumisesta, palveluista ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksista. Tiedotetaan eri tapahtumissa alueen mahdollisuuksista ja tarjonnasta. Suunnitellaan uusia ja uudistettuja tapahtumia innovointitilaisuuksissa.

Lisäksi kehitetään uusia malleja alueen osaamisen markkinointiin ja kootaan yhteen tietoja alueen moni-puolisista erilaisista opiskelumahdollisuuksista. Tavoitteena on myös aktivoida koulutuksen järjestäjien yhteistyötä.

hanketta hallinnoija Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy ja vastuuhenkilönä on toimitusjohtaja Vesa Alan-ko-Luopa. Yhteyspäällikkönä ja projektipäällikkönä toimii Emilia Etula.

Hanketta toteutetaan koko Järviseudun seutukunnan alueella, eli Alajärvellä, Soinissa, Vimpelissä, Lappa-järvellä ja Evijärvellä ja hanke kestää vuoden 2017 loppuun saakka.

Hanke on saanut rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 ja rahoituk-sen ovat myöntäneet Aisapari ry ja Kuudestaan ry 89 prosentin tuella. Kustannusarvio on yhteensä 133330 euroa.

Alanko-Luopa ja Etula toteavat, että hanke on onnistunut jos sen avulla voidaan luoda uusia työpaikkoja ja saada alueelle uusia asukkaita. Se, ovatko tulokset näkyvissä jo vuoden 2017 lopussa, on epävarmaa, sillä aluemarkkinoinnin on oltava jatkuvaa työtä.

– Hankkeen avulla löydämme ne keinot, miten aluemarkkinointia on syytä tehdä ja mikä on teho-kasta, Etula uskoo.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät