Perinteitä ylläpitävillä yhteisöillä vahva osuus aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toteutuksessa

Mainos[adrotate banner="3"]

Museovirasto on julkistanut toimenpideohjelman, joka liittyy Unescon yleissopimukseen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta.

Sopimusta toteutetaan aktiivisella viestinnällä, tapahtumilla, luetteloimalla aineetonta kulttuuriperintöä sekä elävän perinnön rinkien toiminnalla. Koska sopimuksen henki edellyttää, että yhteisöillä on keskeinen rooli aineetonta kulttuuriperintöä tunnistettaessa ja määriteltäessä, Suomeen luodaan kansallinen toimijaverkosto, jonka muodostavat elävän perinnön ringit.

MAINOS

Unescon sopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tuli Suomessa voimaan toukokuussa 2013. Museovirasto vastaa sopimuksen kansallisesta toteuttamisesta.

Nyt ilmestynyt toimenpideohjelma, joka kattaa vuodet 2016-2018, täydentää kesäkuussa 2015 ilmestynyttä kansallista toimeenpanosuunnitelmaa.

Viisi erilaista elävän perinnön rinkiä

Toimikaudella 2016-2018 tavoitteena on käynnistää kansallinen toimijaverkosto, jonka keskiössä ovat elävän perinnön ringit.

Elävän perinnön rinki perustetaan kullekin aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen osa-alueesta (suullinen perinne, esittävät taiteet, sosiaalisen elämän käytännöt, rituaalit ja juhlamenot, luonto ja maailmankaikkeus, käsityötaidot). Käsityörinki ja luontorinki on jo perustettu. Viestintä ja tapahtumat nostavat tietoisuutta aineettomasta kulttuuriperinnöstä sekä Unescon sopimuksesta.

Eri maakunnissa järjestetyt alueelliset elävän perinnön seminaarit ovat keränneet laajan yleisön, ja niiden järjestämistä jatketaan. Lisäksi järjestetään temaattisia seminaareja. Syksyllä pidetään seminaarit, jotka liittyvät saamelaiseen ja suomenruotsalaiseen perinteeseen sekä luontoon liittyviin eläviin perinteisiin.

Luettelointi on yksi keskeinen työkalu elävän perinnön näkyväksi tekemisessä. Suomessa luettelointia on lähdetty toteuttamaan poikkeuksellisen avoimesti ja osallistavasti Wikimediaa hyödyntäen. Elävän perinnön wikiluettelo avattiin helmikuussa 2016. Luetteloon on tehty kevään aikana 20 uutta ilmoitusta elävän perinnön ilmiöistä.

Wikiluettelossa olevia kohteita voi myöhemmin ehdottaa kansalliseen elävän, aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, joka julkaistaan vuonna 2017. Siitä on mahdollista hakea kohteita edelleen Unescon kansainvälisiin luetteloihin. Kansallisesta ja kansainvälisestä luettelosta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Myös kansainvälisiä verkostoja rakennetaan

Myös kansainvälisen yhteistyön kehittäminen on yksi toimenpideohjelman tavoitteista ja verkostoja rakennetaankin aktiivisesti muiden sopimusmaiden kanssa, erityisesti lähialueilla. Samalla edesautetaan elävän perinnön toimijoiden verkostojen kehittymistä yhä kansainvälisemmiksi.

Toimenpideohjelma on päivittyvä asiakirja. Elävän perinnön aloilla toimivilta tahoilta toivotaan kommentteja ja ideoita siitä, miten toimenpideohjelmaa tulisi tulevina vuosina toteuttaa ja täydentää.

Kommentoida ja ideoida voi 15.8. saakka osoitteessa
https://www.webropolsurveys.com/S/56DEE2A128A691BA.par

MAINOS
Edellinen artikkeliHaitallisten vieraslajien esiintyminen ja torjuntakeinot selvitetään – ilmoita vieraslajihavainnoista
Seuraava artikkeliIiruun kesäleireiltä iloisia muistoja kotiin kannettavaksi