3.5 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Tauotus ja jäähdytys auttavat jaksamaan helteellä

Koneellinen jäähdytys on helpottanut helteellä työskentelevien oloja
monilla työpaikoilla. Kuumuus kiusaa kuitenkin edelleen monia työssä. Ilma
tuntuu sitä kuumemmalta, mitä kosteampaa se on. Esimerkiksi kasvihuoneissa
tai keittiöissä voi olla niin kuumaa ja kosteaa, että työolot voivat
pahimmillaan olla työntekijöiden terveydelle haitalliset.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on rajoitettava työntekijän
altistumista turvallisuutta tai terveyttä haittaaville tai vaarantaville
lämpöolosuhteille. Työnantajan velvollisuutena on teknisin toimenpitein
huolehtia siitä, että lämpötila työpaikalla pysyy alle 28 asteessa, kun
lämpötila ulkona on alle 25 astetta. Jos työpaikan lämpötila teknisistä
toimenpiteistä huolimatta helteen vuoksi ylittää 28 astetta, on
työntekijöiden altistumisaikaa kuumuudelle rajoitettava.

MAINOS

Kevyissä ja keskiraskaissa töissä on muodostunut vakiintuneeksi käytännöksi
pitää kymmenen minuutin tauko kerran tunnissa tai tehdä jaksoittain
esimerkiksi muuta työtä viileämmässä työtilassa, jos lämpötila työpaikalla
on yli 28 astetta. Lämpötilan ollessa yli 33 astetta vastaava aika on
viisitoista minuuttia. Tätä suuremmissa lämpötiloissa ja raskaissa
ruumiillisissa töissä on ryhdyttävä erityisiin suojelutoimiin. Niitä ovat
esimerkiksi työntekijän lämpösairausriskin selvittäminen, erityisen
suojavarustuksen käyttäminen ja usein toistuva työn tauottaminen.

Tauot on hyvä pitää varjossa ja viileässä. Liikkuva ilma poistaa
ylimääräistä lämpöä iholta ja viilentää elimistöä.

Kuumassa työskentely vaikuttaa työviihtyvyyteen ja voi lisätä työpaikalla
sairastumis- ja tapaturmariskiä. Lämpöön sopeutuminen kestää noin viikon,
joten ensimmäiset hellepäivät ovat terveyden ja suorituskyvyn kannalta
elimistölle vaikeimmat.

Ensisijaisia keinoja lämpökuormituksen vähentämisessä työpaikalla ovat
lämpölähteiden eristämiseen ja ilmanvaihtoon liittyvät tekniset ratkaisut.
Esimerkiksi suora auringonpaiste työhuoneen ikkunan läpi on syytä estää.
Myös erilaiset jäähdytyskoneet tuovat helpotusta helteellä työskentelyyn.

Työntekijä voi itse vähentää lämpörasitusta valitsemalla työhön sopivan
kevyen ja väljän vaatetuksen sekä nauttimalla riittävästi nestettä.
Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi veden tai laimean mehun nauttimista
1–2 dl kerrallaan 3–4 kertaa tunnissa. Jos hikoilemalla menetettyä
nestettä ei korvata juomalla, elimistö kuivuu. Kuivuminen kuormittaa
verenkiertoa, nostaa sisäelinten lämpötiloja ja lisää äkillisten
lämpösairauksien riskiä. Pahimmillaan tämä voi johtaa lämpöpyörtymiseen tai
jopa lämpöhalvaukseen.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät