Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella oleva luomuala lisääntyy tänä vuonna yli 1000 hehtaaria ja kasvaa noin 4,7 prosenttia vuodesta 2015. Kuva: ©maaseutuverkosto, MMM

Luomuala lisääntyy Etelä-Pohjanmaalla lähes viisi prosenttia

Vuonna 2015 Etelä-Pohjanmaan luomupeltoala oli yhteensä 21739 hehtaaria, mikä oli 8,2 prosenttia kaikesta peltoalasta.

Luomutiloja oli yhteensä noin 350. Vuonna 2016 luomupeltoala on alustavasti noin 22770 hehtaaria eli noin 8,6 prosenttia kaikesta peltoalasta.

Luomutilojen osuus kaikista maatiloista nousee Etelä-Pohjanmaalla noin 5,7 prosentista noin 6,1 prosenttiin ja luomutilojen määrä noin 350 tilasta noin 370 tilaan. Uusia luomutiloja aloittaa vuonna 2016 parikymmentä.

Myös luomukotieläintuotannossa on hieman kasvua vuoteen 2015 verrattuna. Etelä-Pohjanmaalla luomukotieläintuotanto on lisääntymässä pääasiassa naudanlihan ja luomumaidontuotannon osalta.