MAINOS

Verotusta viilattaneen Alajärvellä alaspäin

Alajärven kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Alajärven kiinteistöverot pidettäisiin ennallaan vuonna 2017 muuten, paitsi yleinen kiinteistöveroprosentti laskettaisiin 1,05:stä 0,93 prosenttiin.

Kaarina Paalijärvi teki esityksen kiinteistöveron laskusta Sari Palmun, Anne Matokankaan, Kuisma Kujalan, Aino Kanervikkoaho-Katajan, Markku Leppäkankaan ja Maija Yliahon kannattamana, että yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi määrätään 0,93.

MAINOS

Äänestyksessä Tiina Akomeah ja Höykinpuro olivat 1,05 kannalla ja Rintamäki, Leppäkangas, Kujala, Kanervikkoaho-Kataja, Matokangas, Paalijärvi, Palmu, Tallbacka ja Yliaho kannattivat veron laskua. Näin ollen Paalijärven esitys yleisen kiinteistöveroprosentin osalta hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle lisäksi, että vuoden 2017 tuloveroprosentti lasketaan 0,25 prosenttia, joten kaupungin tuloveroprosentti olisi siten 21,75.

Perusteluina kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin talouden tasapainottamisen ja taseeseen kertyneiden alijäämien vuoksi kaupungin tuloveroprosenttia on jouduttu viime vuosina korottamaan useasti.

Välitilinpäätöksen 7/2016 perusteella voidaan arvioida, että taseeseen kertyneet alijäämät tulevat todennäköisesti katetuksi tilinpäätöksessä 2016. Valmistelussa olevan talousarvion 2017 perusteella voidaan arvioida lievän positiivisen talouskehityksen jatkuvan.

Näin ollen varovainen tuloveroprosentin alentaminen näyttäisi olevan mahdollista ja perusteltua.


Tuula Jokiaho

MAINOS
Exit mobile version