-5.7 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2017–2018 hyväksyttiin

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi kokouksessaan Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman vuosille 2017–2018. Suunnitelma on laadittu tuttuun tapaan laajassa yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa.

– Maakunnan näkemyksiä koottiin aluekierroksella yhdessä ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien kanssa. Maakuntastrategian laadintaa varten kootut teemakohtaiset ryhmät jatkoivat työtään myös strategian ja siihen sisältyvän maakuntaohjelman toimeenpanossa ja työstivät myös toimeenpanosuunnitelman sisältöjä.

MAINOS

– Lisäksi evästyksiä on saatu tulevaisuusryhmältä ja maakunnan koulutustoimijoilta, kehittämissuunnittelija Sanna Puumala Etelä-Pohjanmaan liitosta kertoo.

Asiakirjan aikajänne ulottuu vuoteen 2018 saakka, ja sen päivitys tehdään ensi vuonna muutosmaa-kuntaohjelman laadinnan yhteydessä.

– Toimintaympäristön kuvaus pohjautuu vuoden alussa laadittuun Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) suunnitelmaan. Tarkastelunäkökulma on siinä, miten vahvistetaan maakunnan kykyä varautua ja toipua rakennemuutoksista, selvittää Puumala.

Suunnitelman toimenpiteet on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, jotka ovat: uudistuva elinkeinoelämä, työelämälähtöinen koulutus ja tutkimus sekä elinvoimaiset yhteisöt. Lisäksi suunnitelmassa on tehty esityksiä asioista, joissa odotetaan keskushallinnolta resursseja tai päätöksiä, kuten liikenneväylät sekä koulutuksen ja tutkimuksen resurssit.

EAKR- ja ESR-haut päättyivät – aktivointi tuotti tulosta

Etelä-Pohjanmaan liiton EAKR-haku on päättynyt 23.9. Haussa saatiin yhteensä yhdeksän ha-kemusta. Myös ELY-keskuksen ESR-haku on päättynyt 3.10., ja hakemuksia saapui kahdeksan kappaletta.

– Kevätkaudella Etelä-Pohjanmaan liitossa ja ELY-keskuksessa panostettiin hanketoimijoiden akti-vointiin esimerkiksi erilaisten työpajojen, koulutusten ja palaverien muodossa.

– Hakemuksia saapuikin kohtalainen määrä arvioitavaksi, vaikka osa ideoiduista aihioista ei lopulta vielä kypsynytkään konkreettisiksi hankesuunnitelmiksi saakka, vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala kertoo.

Hakuun jätetyt EAKR-hakemukset kohdentuivat muun muassa digitalisaation, biotalouden ja kasvu-yrittäjyyden tukemiseen, joten maakuntaohjelman keskeiset kehittämisteemat olivat hyvin edustettuina.

ESR-haun tuloksissa positiivista oli se, että hakemuksia saatiin nyt myös sosiaalisen osallisuuden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyn teemaan, johon ei aiemmilla hakukierroksilla juurikaan ole kohdistunut kysyntää.

Teemaan liittyvissä hankkeissa kohderyhmänä ovat erityisesti työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt, esimerkiksi nuoret, maahanmuuttajataustaiset ja vajaakuntoiset, sekä eri-laisia työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja tarjoavat tahot.

Hankehakemusten käsittelyssä aikataulullisena tavoitteena on, että hakemukset etenevät päätöksen-tekoon marras–joulukuussa. Seuraavat rakennerahastohaut käynnistyvät ennen joulua päättyen maaliskuun alussa.

Lisätietoja avautuvista rakennerahastohauista löytyy osoitteesta: www.rakennerahastot.fi. Hakijoiden kannattaa alueellisten hakujen lisäksi huomioida myös valtakunnalliset, eri teemoihin kohdentuvat rakennerahastohaut, joiden hakutiedot löytyvät samasta paikasta.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät