-19.9 C
Alajärvi
perjantai 08.12.2023
MAINOS
MAINOS

Suomalaisten alkuperäisrotujen perimä halutaan säilyttää tuleville sukupolville

Suomalaisten alkuperäisrotujen perimä halutaan säilyttää. Sopimuseläimistä maksettava korvauksen määrä on naudoilla 530 euroa/ey ja muilla eläinlajeilla 300 euroa/ey. Sopimuseläinten on oltava puhdasrotuisia.

Nau­tojen, lampaiden ja vuohien on oltava vähintään vuoden ikäisiä ja kanojen ja kukkojen vähintään puolen vuoden ikäisiä sopimuskauden alussa. Suomenhevosen tulee olla sopimuskauden alussa rekisteriin merkitty siitostamma, joka on varsonut, astutettu tai keinosiemennetty edellisenä vuonna tai kantakirjattu ori.

MAINOS

Sopimuseläimiä tulee käyttää sopimuskauden aikana vuosittain siitokseen. Siitokseen voit käyttää ai­noastaan samaan rotuun kuuluvaa puhdasrotuista eläintä.

Hevosten, nautojen ja vuohien on tuotettava jälkeläisiä vähintään kahdesti sopimuskauden aikana, lampaiden on tuotettava jälkeläisiä vähintään kolme kertaa sopimuskauden aikana. Kanojen on tuotettava jälkeläisiä vuosittain sopi­muskauden aikana.

Alkuperäisrotujen kasvattamissopimuksen tekijä sitoutuu pitämään sopimuksen mukaisen määrän eläimiä koko viisivuotisen sopimuskauden ajan. Eläinten on oltava yksilöityjä ja kuuluttava luotettavaan tarkkailu- tai rekisteröintijärjestelmään, josta ilmenee eläinten polveutuminen.

Sopimuseläinten lukumäärä ei saa vähentyä sopimuskauden aikana. Jos eläin kuolee tai se poistetaan sopimuskauden aikana, se on korvattava viivytyksettä toisella sopimusehdot korvaushetkellä täyttävällä eläimellä. Eläin on korvattava myös, jos se ei pysty tuottamaan jälkeläisiä.

Sopimuseläinten muutoksista tulee aina tehdä ilmoitus ELY-keskukseen. Tiedot korvatuista ja poistetuista eläimistä sekä korvaavan eläimen todistus polveutumisesta on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään 15 työpäivän kuluttua siitä, kun korvaava eläin on tullut maatilalle.

Korvausilmoitukseen tulee yksilöidä sekä poistettavat että korvaavat sopimuseläimet.    

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät