0.5 C
Alajärvi
perjantai 01.3.2024
MAINOS

Kunnan ja yrittäjien yhteistyö toimii Alajärvellä

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vietti päivän Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien vieraana tutustuen yrityksiin Seinäjoella, Alajärvellä, Vimpelissä ja Lappajärvellä.

Yritysvierailukierros aloitettiin käynnillä vasta perustetussa Seimedi Oy:ssä, joka tarjoaa Seinäjoella yksityisiä työterveyspalveluja. – Aloite yksityisen työterveyshuollon tarpeesta tuli alueen yrityksiltä, jotka halusivat jatkaa paikallisen toimijan kanssa.

MAINOS

Pk-yritykset haluavat yksilöllistä ja räätälöityä palvelua, jota valtakunnalliset toimijat eivät pysty tarjoamaan, erikoislääkäri Antti Leminen kertoi. Yrityksen toiminta on laajentunut nopeasti ja arvion mukaan reilun kuukauden toimineen yrityksen asiakasmäärä on kasvanut jo yli kahdenkymmenen.

Seimedi työllistää tässä vaiheessa kahdeksan henkilöä.  Mikael Pentikäinen kannusti yritystä laajentamaan palvelutarjontaansa terveydenhuoltopalveluita myös yksityisille ja hyödyntämään sote-uudistuksen mukanaan tuomat mahdollisuudet toimia sote-asemana.

Fysimedi Oy:n yksikön johtaja Minna Vienola totesi, että työkyvyn johtaminen tulisi ottaa nykyistä enemmän asiaksi pk-sektorin yrityksissä. Varhaisen vaiheen kuntoutus on työnantajalle monin verroin edullisempaa kuin työntekijän sairastaminen.

Päättäjiltä puuttuu yrittäjien rohkeus

Hotelli Sorsanpesällä tavatun seinäjokelaisen yrittäjä Reima Kuislan kanssa keskusteltiin pitkään yrittäjän verotuksen ja työllistämisen epäkohdista.

– Työllistäminen pitäisi tehdä yrittäjälle verotuksellisesti nykyistä mielekkäämmäksi, nyt yrittäjälle jää vain työllistämisen ilo ja neuvottelut. Se ei riitä motivoimaan juuri niitä yrittäjiä, jotka olisivat halukkaita kasvattamaan liiketoimintaansa, Kuisla totesi.

Verotuksessa on selkeitä puutteita myös perintöveron osalta, erinomaisia toimintamalleja on olemassa muissa maissa, lähin Ruotsissa.  – Valtiovallan pitäisi olla yhtä rohkea kuin yrittäjän. Valitettavan monen motivaatio nykyisellä sääntelyllä ja verotuksella yrittämiseen lopahtaa ja loppupeleissä siinä kärsii yhteiskunta.

Kunnan ja yrittäjien yhteistyö toimii Alajärvellä

Alajärvellä tavattiin useita kauppakeskus Paavolantorin yrittäjiä, jotka olivat tyytyväisiä kaupungin tekemään työhön yrittämisen edellytysten parantamiseksi. – Kun kuntapäättäjät toimivat yhteisymmärryksessä, herättää se luottamusta myös yrittäjissä.

Alajärven Yrittäjien puheenjohtaja Toni Harjula oli tyytyväinen kaupungissa tapahtuneeseen myönteiseen kehitykseen. – Yritysten määrä on lisääntynyt viimeisen kolmen vuoden aikana, eikä vastavalmistuneessa kauppakeskuksessakaan ole juuri tyhjiä toimitiloja, Harjula totesi.

Digitalisaation ohella keskusteltiin mm. arvonlisäveron alarajan nostamisen mukanaan tuomista mahdollisuuksista yrittäjille. -Rajat ovat aina ongelmallisia, hyödyllisempää olisi keveämpi sääntely, oli toimitusjohtaja Pentikäisen näkemys asiaan.

Omistajanvaihdos turvaa toiminnan jatkumisen ja kehittämisen

Vimpelin vierailukohteista ensimmäinen oli mm. tikkaita, telineitä, ovia, ikkunoita ja turvatuotteita valmistava Tikli Oy.

Vimpelin vierailukohteista ensimmäinen oli mm. tikkaita, telineitä, ovia, ikkunoita ja turvatuotteita valmistava Tikli Oy.
Vimpelin vierailukohteista ensimmäinen oli mm. tikkaita, telineitä, ovia, ikkunoita ja turvatuotteita valmistava Tikli Oy.

Toimitusjohtaja Pasi Arvola esitteli neljäkymmentä henkilöä työllistävän yrityksen toimintaa työllistävä yritystä, joka on osa AluCenter osaamiskeskusta.

Arvolan mukaan paikallisen sopimisen mahdollisuuksia on käytetty yrityksessä myönteisessä hengessä. Osaavan työvoiman saatavuudessa suurimmat haasteet ovat suunnittelutehtävissä.  – On hyvin tärkeää, että koulutusmahdollisuudet säilyvät lähellä, jolloin voidaan turvata osaavaan työvoiman saatavuus myös maaseudulla toimivissa yrityksissä, Pasi Arvola totesi.

Vimpelin Listapalvelu Oy:ssä tavattiin toimitusjohtajan tehtävistä eläkkeelle siirtymistä suunnitteleva Tapio Metsälä ja yritystoiminnan jatkamista suunnitteleva Janne Metsälä.  Ajatuksia ja keskustelua käytiin yritykselle ajankohtaisesta omistajanvaihdoksesta ja sen verotuksesta.

– Vuoden 2017 alusta tulevat verohuojennukset helpottavat omistajanvaihdosten osalta. Lakimuutoksen mukaan perintö- ja lahjaveroasteikkoja kevennetään mm siltä osin, että hankintamenona pidettään summaa, josta perintö- tai lahjavero on maksettu, kun tällä hetkellä perintönä tai lahjana saadun omaisuuden hankintamenona pidetään omaisuuden perintö- ja lahjaverotusta varten vahvistettua käypää arvoa, vaikka perintö- tai lahjavero olisikin maksettu matalammasta arvosta.

Viimeinen vierailukohde lappajärveläinen Passimo Oy on Suomen kattavin mekaanisen puunjalostuksen laitetoimittaja, joka toimittaa niin yksittäisiä kuljettimia kuin nykyaikaiseen jatkojalostukseen ja pakatun tavaran lastauslaitteita.

Viennin osuus tuotannosta on kymmenen prosenttia. Kapealla sektorilla toimiva yritys on toimitusjohtaja Timo Myllyahon mukaan pärjännyt kilpailussa kokonsa takia. – Yritys hoitaa suunnittelun, valmistuksen sekä asennuksen ja huollot. Työvoimaa rekrytoidaan ruuhkahuippuja tasaamaan Virosta, Myllyaho kertoi.

Toimitusjohtaja Pentikäinen totesi pitkän päivän päätteeksi, että edustamme hienoa ja vahvaa yrittäjäaluetta. – Täällä yrityksiä omistetaan ja johdetaan ammattitaidolla, se on valtava hyvinvoinnin lähde koko alueelle.

Lähde: Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät