1 C
Alajärvi
sunnuntai 25.2.2024
MAINOS

Kouluviihtyvyyttä liikkumista lisäämällä

Liikkuva koulu -ohjelma on nykyisen maamme hallituksen hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Hallituksen tavoitteen mukaan ”Liikkuva koulu -ohjelma laajennetaan valtakunnalliseksi koskemaan kaikkia peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria.”

Liikkuva Koulu -alueseminaariin Kuortaneelle osallistui yli 150 sivistys- ja nuorisopuolen työntekijää Länsi-Suomen alueelta viime viikolla.

MAINOS

Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjus lateli seminaarin avauksessa totuuksia lasten terveyden nykytilasta.

– Joka viides kouluikäinen on vähintään ylipainoinen. Kaikki lapset eivät osaa enää liikkua, hyppiä lätäköiden yli, heittää palloa tai liikkua epätasaisessa maastossa. Valtion liikuntaneuvostossa on päätetty 150 miljoonan euron rahoituksesta liikuntapolitiikkaan.

– Lähes kaikissa liikuntapoliittisissa määrärahavarauksissa painotetaan lasten liikuntaa. Resursseja ohjataan mm. liikunnan opetukseen, kouluterveydenhuoltoon, kuntien liikuntatoimintaan, liikkuva koulu -ohjelmaan ja resursseja liikuntapaikkarakentamiseen. Hyvinvoinnin lisääminen SOTE-muutosten myötä tulee kunnille entistäkin tärkeämmälle sijalle.

Tavoite, että jokainen lapsi liikkuu tunnin päivässä

Liikkuva koulu -ohjelma käynnistyi pilottivaiheella 2010–2012 ja on nyt osa hallitusohjelmaa.

Toteuttajina ovat koulut eri puolilla Suomea, Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, puolustushallinto, aluehallinto ja järjestöt.

Ohjelmaa koordinoi LIKES-tutkimuskeskus. Rahoitus toteutetaan veikkausvoittovaroin, ja siitä vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisäksi aluehallintovirastot rahoittavat Liikkuva koulu -toiminnan käynnistämistä ja kehittämistä kunnissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julisti huhtikuussa 2016 haettavaksi valtionavustukset hallitusohjelman (2015) kärkihankkeen ”Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin” toimenpiteen ”Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva koulu -hanke valtakunnalliseksi” toimeenpanoon.

Liikkuvan koulun keskeisiä rahoitettavia toimenpiteitä ovat hyvien käytäntöjen hyödyntäminen ja levittäminen, opettajien osaamisen kehittäminen, toiminnallisten opetusmenetelmien laajempi käyttöönotto, rakennetun ja luonnon ympäristön hyödyntäminen ja kehittäminen, välitunti- ja koulumatkaliikunnan lisääminen, koulumatkaliikunnan olosuhteiden parantaminen, liikunnallisen harrastustoiminnan järjestäminen koulujen aamu- ja iltapäivissä sekä laaja-alainen eri sidosryhmien yhteistyö.

Seminaarin osallistujat lähtivät innokkaasti mukaan luennon taukojumppaan.
Seminaarin osallistujat lähtivät innokkaasti mukaan luennon taukojumppaan.

Liikkuva koulu -ohjelma on osa hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeita. Kärkihankkeen toimenpidettä ”Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva koulu -hanketta valtakunnalliseksi” toteutetaan vuosina 2016–2018.

Toimenpiteisiin on varattu näille vuosille yhteensä 21 miljoonaa euroa. Avustusta haki viime kesänä yhteensä 207 kuntaa, mikä on 66 prosenttia kaikista Suomen kunnista. Avustusta myönnettiin yhteensä 198 hankkeelle.

Yhteenlaskettu avustussumma oli 4711900 euroa. Kuntien omarahoitusosuus koulutusten, materiaalien ja välineiden hankintaan on 50 prosenttia.

Tavoitteena on saada aikaan viihtyisämpiä koulupäiviä. Liikkuvissa kouluissa tehdään yhdessä, otetaan oppilaat mukaan suunnitteluun, ajatellaan asioita uudella tavalla. Monessa koulussa tämän on huomattu parantavan yleistä kouluviihtyvyyttä.

Liikkuminen auttaa myös oppimaan. Uusimpien tutkimusten mukaan liikkuminen koulupäivän aikana on yhteydessä hyvään koulumenestykseen. Liikkuminen vaikuttaa erityisesti koululaisten tiedolliseen toimintaan kuten muistiin ja toiminnanohjaukseen.

Työrauhaa lisätään luokkiin. Liikkuvien koulujen henkilökunta on raportoinut työrauhan parantumisesta. ”Välituntien valvominen on tullut helpommaksi, kun oppilailla on mieluisaa tekemistä ja kahnaukset ovat vähentyneet”, kertoi eräs opettaja Liikkuva koulu -kokemuksiaan.

Kuortaneen seminaarissa kuultiin hankkeeseen hakuohjeita, ja saatiin hyviä käytännön vinkkejä jo mukanaolevista kunnista. Tottakai myös oma liikunta ja liikuntavinkit kuuluivat kaksipäiväisen ohjelman antiin. Urheilijavieraana koulutuksessa liikunnan tärkeydestä puhui Olli-Pekka Karjalainen.

Rami Puro

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät