0.5 C
Alajärvi
perjantai 01.3.2024
MAINOS

Vimpelin kunnalla odotettavissa ylijäämäinen tulos

Vimpelin kunnanhallitus käsitteli 12. joulukuuta kunnan talousarvioesityksen vuodelle 2017 ja valtuusto käsittelee esityksen vielä tänään 19. joulukuuta. Talousarvion lisäksi käsiteltiin taloussuunnitelmat vuosille 2018 ja 2019.

Kunnanjohtaja Anita Paavolan mukaan talousarvion laadinta on ollut haasteellista kunnan organisaatiossa tapahtuvien muutosten vuoksi. Lisäksi Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen toiminnan päättyminen vuoden 2016 lopussa on tuonut omat haasteensa.

MAINOS

Toisaalta toiminnan ja talouden suunnittelu on ollut selkeämpää taloudellisen tilanteen kohennuttua ja kunnan itsenäisyyden säilymisen varmistuttua toukokuussa 2016.

Elinvoimaisen kunnan yhtenä tunnusmerkkinä ovat kunnan tekemät investoinnit. Suurimmat investoinnit ovat Paavolan mukaan nyt tehty. Uusimmassa talousarviossa investoinnit keskittyvät pääasiassa korjausrakentamiseen ja laitehankintoihin.

Vesi- ja viemärilaitokseen liittyvät rakentamistyöt löytyvät investointien joukosta, ja pitkään investointisuunnitelmissa mukana ollut Opintien silta teineen saadaan rakennettua vuoden 2017 aikana, mikäli Savojoen ruoppaustyöt saadaan loppuvuoden aikana valmiiksi.

Laitepuolella suurin investointi on 120 000 euron latukoneen hankinta. Uuden latukoneen odotetaan vähentävän työtunteja, sekä palvelevan luonnollisesti hiihtäjien tarpeita. Bruttoinvestoinnit vuonna 2017 ovat kokonaisuudessaan 1 289 000 euroa.

Talouden tunnuslukuja vuodelle 2017

Toimintakate talousarvioesityksen mukaan vuonna 2017 on -16,8 miljoonaa euroa ja vuosikate on +1,8 miljoonaa euroa. Tilikauden 2017 arvioidaan olevan ylijäämäinen 946 382 euroa.

Pitkäaikaista lainaa lyhennetään suunnitelman mukaan vuoden 2017 aikana 565 134 euroa ja lyhytaikaista lainaa 118 052 euroa. Vuoden 2017 lopussa lainakannan arvioidaan olevan 1 0222 803 euroa, mikä tarkoittaa 3 327 euroa asukasta kohden.

Tulovero on tammikuusta 2017 alkaen 22,25 prosenttia. Kiinteistöverot ovat seuraavat: yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,3 prosenttia, vakituiseen asumiseen tarkoitettujen rakennusten 0,7 ja vapaa-ajan asuntojen 1,3 prosenttia. Rakentamattoman rakennuspaikan vero on 3,0 prosenttia. Yleishyödyllisiltä yhteisöiltä ei peritä kiinteistöveroa.

Verotulojen kertymäksi on arvioitu 10,5 miljoonaa euroa, eli 3 401 euroa asukasta kohden. Vuoden 2017 valtionosuuksien määräksi arvioidaan 8,14 miljoonaa euroa, jossa on nousua vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna 80832 euroa eli noin yksi prosentti.

Kunnan kertynyt alijäämä on 2,2 miljoonaa euroa vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Vuoden 2016 tulos tullee olemaan ylijäämäinen.

Talousarvio tarkempine yksityiskohtineen on luettavissa Vimpelin kunnan verkkosivuilla.

Joona Rannisto

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät