Green Care -toiminta ja sen mahdollisuuudet tutuiksi

Mainos[adrotate banner="3"]

Jamin Green Care -hanke järjesti vuoden alkuun tasokkaan seminaarin Green Care -toiminnan vaikuttavuudesta ja sen mahdollisuuksista. Tilaisuuden anti osoitti selvästi, että enää toiminnan vaikutukset eivät ole pelkkää musta tuntuu -ajattelua, vaan sen pohjaksi on myös tieteellistä tutkimusnäyttöä.

Päivän avasi Heli Hämäläinen Jami Green Care -hankkeesta, joka kertoi aluksi paikallisesti mitä hankkeella tavoitellaan. – Haluamme edistää Green Care toimintaa alueella ja jakaa tietoa sen tarjoamista mahdollisuuksista.

MAINOS

Green Caren perusteiden koulutusta on jatkossa tulossa myös Jamille ja kevään aikana järjestetään neljä menetelmätyöpajaa aiheeseen liittyen.

Menetelmätyöpajoista laajemmin kertonut Petteri Karvinen sanoi, että työpajoista kaksion talvella ja kaksi keväällä. Talviluonnossa -työpajat tapahtuvat talvisessa luonnossa tutustuen siihen, miten lumen kanssa touhuaminen voi olla hauskaa. Päiviin sisältyy lumirakentamista, jäänveistoa ja vaikkapa iglun rakentamista. Luonnollisesti ulkona myös ruokaillaan!

Keväisissä menetelmätyöpajoissa teemana ovat mm. villit yrtit ja muut luonnon tuotteet, linnut ja kevätherätys, sekä ruokailu luonnossa. Työpajat pidetään 2.2., 23.2., 4.5. ja 23.5. ja ne ovat aamupäivän mittaisia.
Keväällä hankkeeseen liittyen luvassa on myös 27.-28.4. Green care –kiertoajelu tutustuen erilaisiin green Care toimijoihin ja yrittäjiin sekä kestävän kehityksen osuuskuntaan Latvasilmuun.

Petteri Karvinen kouluttaa Jamilla luonto-ohjaajia ja viime vuosina kuntoutus ja matkailunäkökulma ovat tulleet vahvasti opetukseen mukaan. Karvinen toteaakin, miten moni yksinkertainen asia on meille tänä päivänä ihan uutta, kuten vaikkapa soutuveneellä soutaminen tai pyöräily. Menetelmiä Green Care toimintaan on paljon, ja niitä voi keittää paljon lisää.

Mitä Green Care on? Tähän antoi vastauksia Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaa -hankkeen Maria Suomela.

Mitä kaikkea Green Care sitten on? Tähän antoi vastauksia Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaa -hankkeen Maria Suomela.

Suomela totesi kaikkien tietämän tosiasian, että luonto tekee ihmiselle hyvää. Jo pari minuuttia luonnossa aiheuttaa tiedostamattoman tunnereaktion ja viidessä minuutissa alkavat fysiologiset muutokset. Noin 20 minuuttia oleskelua luonnossa käynnistää psyykkiset muutokset ja 40 minuuttia luonnossa palauttaa tarkkaavaisuutta. Kaksi tuntia viikossa luonnon helmassa aikaansaa terapeuttisia vaikutuksia.

– Green Care on luonnonläheistä toimintaa, jolla pyritään tietoisesti edistämään elämänlaatua ja hyvinvointia, Suomela totesi.

Mitä Green Care voi olla? Se voi olla esimerkiksi kontaktia eläimen kanssa, mind fulness -harjoituksia. Yhdessä tekemistä, vaikkapa puutarhanhoitoa, aistien terävöittämistä paljasjalkapolulla tai itsensä ylittämistä, luonnonmateriaalien käyttöä, kaverikoiratoimintaa.

– Green Care voi olla miltei mitä tahansa luontoon liittyvää, jossa on tavoite ja tietoinen toiminta takana.

Tutkittua tietoa

Vihreä Hyvinvointi Oy:n Teemu Peuraniemi saapui puhumaan Green Caresta kymmenen vuoden kokemuksella luontokuntoutuksesta, erikoisalanaan neurologiset ja vaikeavammaisten kuntoutus.

Hän valmistelee parhaillaan graduaan Green Careen liittyen ja kertoi tietoa alaan liittyvästä tutkimuksesta. – Luonnon vaikutus ihmisen fyysiseen hyvinvointiin löytyy alenevasta sterssitasosta, verenpaineesta, vähenevästä allergioiden esiintymisestä, unettomuuden ja kivuntunteen vähenemisestä. Se lisää mielihyvää tuottavia hormoneja ja puolustussolujen määrää.

Vihreä Hyvinvointi Oy:n Teemu Peuraniemi kertoi Green Caresta kymmenen vuoden kokemuksella.

Psyykkiset vaikutukset ovat tutkimusten mukaan lieventäen negatiivisia tunnekokemuksia ja masennusoireita. Se parantaa mielialaa ja auttaa sitoutumaan fyysiseen toimintaan. Se parantaa itsetuntoa ja lisää myönteisiä ajatuksia.

– Hiljaista tietoa meillä on näistä asioista ollut aina, mutta viimeisen kahden vuoden aikana on saatu myös merkittävää tieteellistä näyttöä, Peuraniemi sanoi.

Sosiaalisiin vaikutuksiin lukeutuu häiriökäytöksen lieventyminen ja eristäytymisen väheneminen. Green Care lisää sosiaalisia kontakteja, ryhmässä toimimista ja parantaa vuorovaikutussuhteita.

Henkiset vaikutukset löytyvät mielenterveysongelmien ennaltaehkäisystä, riippuvuuden, masentuneisuuden ja ahdistuneisuuden lievittymisestä. Elämänmyönteisyys lisääntyy ja kiinnostus itseen ja ympäristöön paranee.
– Tutkimuksissa on havaittu, että paljon luonnossa liikkuvalla ihmisillä on 50 prosenttia vähemmän lieviä mielenterveysongelmia, kuin muilla, Peuraniemi kertoi.

Älyllisiksi vaikutuksiksi on tutkimuksissa todettu neurologisten sairausoireiden väheneminen, keskittymiskyvyn ja tarkkaavaisuuden paraneminen sekä kommunikaation ja itseilmaisun paraneminen.

Puutarhan elvyttävästä vaikutuksesta seminaarissa kertoi Mari Rajamäki Jamilta ja Hevosavusteisesta Green Care -toiminnasta Teea Eskola Ilon kopseesta Toiskan tallilta.

Iltapäivällä osanottajat osallistuivat työpajoihin, joista toinen oli puutarhatyöpaja ja toinen eläinavusteinen työpaja.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliVältä riskit aura-auton ohittamisessa ja kohtaamisessa
Seuraava artikkeliSuomen itsenäisyyden juhlavuosi on myös urheilun ja liikunnan juhlaa