Alajärven Sähkö Oy pyrkii häiriöttömään sähkön toimitukseen ja edulliseen hintatasoon

Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven Sähkö Oy on 70-vuotias sähkönkäyttäjien omistama, sähkönmyyntiä ja sähköverkkoliiketoimintaa harjoittava osakeyhtiö. Sen suurin yksittäinen omistaja on Alajärven kaupunki, joka omistaa osakkeista seitsemän prosenttia. Yhtiön asiakkaita on noin 5200 ja sähköverkkoa 930 kilometriä.

– Suomessa yhä useammin esiintyneet poikkeuksellisen voimakkaat sääilmiöt ja niiden aiheuttamat laajat sähkökatkokset ovat johtaneet siihen, että Energiavirasto on asettanut sähköverkkoyhtiöille entistä tiukempia toimitusvarmuusvaatimuksia, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Ahti Källi.

MAINOS

Uudet vaatimukset tulevat näkymään myös Alajärvellä välttämättöminä lisäinvestointeina sähköverkkoon. Sissalan katkaisija-asema valmistuu alkuvuoden aikana ja tulee parantamaan sähkönlaatua etenkin Kurejoen, Saukonkylän ja Menkijärven suunnalla.

– Hoiskon sähköaseman laajennusosa parantaa itäisimmän verkkoalueen toimitusvarmuutta. Hoiskon sähköaseman ja Luoma-ahon välinen uusi maakaapeliyhteys puolestaan varmistaa alueen teollisuuden sähkön toimitusvarmuutta.

Tänä vuonna sähköasemille hankitaan myös maasulun sammutuslaitteistot, ne poistavat valmistuessaan lähes kokonaan maasulusta aiheutuvat lyhyet sähkökatkot. Myös verkkoautomaatiota koko ajan uusitaan ja kaukokäyttöyhteyksiä edelleen kehitetään.

Källi kertoo, että keskijänniteverkon rakenne tulee vähitellen muuttumaan. Haja-asutusalueilla ilmajohtoja uusitaan päällystetyllä johtimilla ja ne siirretään metsästä teiden varsille helpommin tavoitettaviksi.

– Taajamissa ilmajohdot korvataan lähes aina maakaapeleilla. Verkkoinvestoinnit tulevat entisestään parantamaan asiakkaidemme sähkönlaatua ja toimitusvarmuutta.

Pitkällä aikavälillä investoinnit nostavat vähitellen myös sähkön siirtohintoja. – Alajärven Sähkö Oy on hinnoittelussaan kuitenkin koko ajan ollut ja pyrkii jatkossakin olemaan viranomaisen asettaman yhtiökohtaisen kohtuullisen tuottorajan alapuolella. Näin kertynyt alijäämä tarkoittaa maltillista hinnoittelua ja jää asiakkaidemme hyödyksi.

– Tavoitteenamme on sähkön häiriötön toimittaminen ja samalla edullinen hinta, Källi tiivistää.
Alajärven Sähköllä onkin vielä hyvin muistissa talven 2015 tykkylumen aiheuttamat laajat ongelmat sähkön jakelussa, eikä vastaavaa haluta enää kokea. Jatkuvassa hälytysvalmiudessa yhtiössä on arkisin yksi mies ja viikonloppuisin kaksi, huonon sään tullessa valmiutta nostetaan ja varmistetaan myös hyvien yhteistyökumppaneiden hälytysvalmius ennakkoon.

Tuotantotavat muuttuvat

Poliittiset päätökset tukea uusiutuvia sähköntuotantomuotoja on aiheuttanut fossiilisilla polttoaineilla tapahtuvalle sähköntuotannolle kannattavuusongelmia ja jopa toimivien tuotantolaitosten purkamisia.

– Alajärven Sähkö Oy on ollut pakotettu siirtymään yhä enemmän päästöttömiin että kokonaan uusiutuviin tuotantomuotoihin. Yhtiömmekin onkin investoinut viime vuosina merkittäviä summia ydin-, vesi- ja tuulivoiman hankintaan.

– Ydinvoimaa olemme jo aiemmin hankkineet Teollisuuden Voiman Olkiluoto 1 ja 2 laitoksista, ja loppuvuonna 2018 käynnistyy myös Olkiluoto 3. Vuonna 2024 valmistuu Fennovoiman Hanhikivi 1. Vesivoimaa hankimme Ruotsista, Norjasta ja omasta Koskenvarren voimalasta.

– Tuulivoimaa saamme tällä hetkellä Tornion Rajakiirin puistosta ja Ilmajoen Santavuorelta. Lisäksi 2017 aikana käynnistyy Metsälän tuulipuisto Kristiinankaupungissa. Metsälän valmistuttua yhtiön sähkönhankinnasta tuulivoiman osuus on jo noin 15 prosenttia.

Sähköä Suomessa myös tarvitaan, sillä kokonaiskulutus, johon merkittävimmin vaikuttaa teollisuus, on jälleen kääntynyt nousuun ja peräti noin viidennes sähköstä tuodaan ulkoa. Huippukulutuksen aikaan kovalla pakkasella arkipäivänä jopa neljännes sähköstä tuodaan naapurimaista.

– Tämä on riski silloin, jos siirtoyhteyksiin tulee ongelmia tai jokin kotimainen laitos tippuu verkosta pois, Källi kertoo.

Tarkasta asiakastietosi!

Sähköala onkin monella tavalla murrosvaiheessa ja uutena asiana on tulossa myös kantaverkkoyhtiö Fingridin ylläpitämän Datahub -järjestelmän käyttöönotto. Se varmistaa asiakkaiden sopimustietojen joustavan ja oikean käsittelyn, mutta ennen lopullista käyttöönottoa on sähköyhtiöissä saatava omat asiakastiedot Datahub -yhteensopiviksi.

Källi vetoaakin nyt kaikkiin Alajärven Sähkön asiakkaisiin, että hekin tarkastaisivat sähkölaskustaan, onko laskutustiedot ajan tasalla. Lasku voi tulla jatkossa vain yhdellä nimellä – asiakkaana eivät siis olla esimerkiksi puolisot yhdessä, ja osoitteen tulee olla täsmälleen oikea.

Hyvä paikka tulla kertomaan asiakastietoihin tarpeelliset korjaukset on vaikkapa tulossa oleva Sähkön päivä maanantaina 23.1., jolloin Alajärven Sähkö Oy:llä vietetään avoimien ovien päivää kello 14-18 hernerokan ja kahvittelun merkeissä.

– Samalla haluamme esitellä asiakkaillemme mitä meillä täällä tehdään ja mikä on yhtiön rooli sähkönjakelussa, Källi sanoo ja toivottaa kaikki tervetulleiksi vierailulle!

– Tulemme jatkossakin kehittämään Alajärven Sähkö Oy:n toimintaa vastataksemme entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin. Samalla huolehtien yhtiön kannattavuudesta ja elinvoimaisuudesta jatkaa yhtiömme pitkään jatkunutta toimintaa paikkakunnan parhaaksi.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliT:mi Ruokala Margit jatkaa uudella yrittäjällä
Seuraava artikkeliLuistelukiertue kurvasi Lappajärvelle