0.7 C
Alajärvi
sunnuntai 03.3.2024
MAINOS

Perhepäivähoitajille taataan säännöllinen tulotaso Alajärvellä ja Vimpelissä

Alajärven ja Vimpelin alueella on tällä hetkellä 17 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa, joista 13 on Alajärvellä ja neljä Vimpelissä. – Perhepäivähoito on enintään neljän lapsen ryhmässä tapahtuvaa kodinomaista varhaiskasvatusta. Lisäksi ryhmässä voi olla yksi esiopetusikäinen lapsi, kertoo varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho.

Perhepäivähoidossa hoito, kasvatus ja opetus yhdistyvät kokonaisuudeksi. Pääpaino on perushoidossa ja leikissä, jotka ovat lapselle tärkeitä oppimistilanteita. Hyvä leikki saa jatkua innostuksen mukaan vaikka useamman päivän, sillä pieni ryhmä mahdollistaa kiireettömän ja joustavan päivärytmin.

MAINOS

Ulkoilut, ruokailut ja lepohetki muodostavat kuitenkin rungon päivälle. Hoitajan valmistama ruoka on terveellistä ja maistuvaa kotiruokaa. Ruokatoiveiden esittämisen lisäksi lapset voivat osallistua ruuanvalmistukseen ikänsä ja taitonsa mukaan.

– Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat myös perhepäivähoidon sisällöllistä toimintaa, Luoma-aho muistuttaa. – Perushoitotilanteiden ohessa askarrellaan, piirretään, maalataan, luetaan satuja, liikutaan ja lauletaan. Kaikki toiminta on lapsilähtöistä.

– Toiminnan suunnittelun pohjana ovat hoitajan tekemät havainnot lapsista ja heidän kiinnostuksen kohteistaan. Lasten yksilölliset tarpeet voidaan pienessä ryhmässä ottaa hyvin huomioon. Perhepäivähoitajan oman kodin ja pihan lisäksi lähiympäristöä ja luontoa, kuten metsiä, peltoja, leikkipuistoja, hyödynnetään toiminnassa.

Pieni ryhmä ja yksi hoitaja kodinomaisessa ympäristössä tekee perhepäivähoidosta lämminhenkistä ja yhteisöllistä. Hoitaja ja lasten perheet tulevat tutuiksi ja läheisiksi ja usein yhteydenpito jatkuu aikuisuuteen asti.

Luoma-aho kertoo, että perhepäivähoitajille palkkaus on kuitenkin ollut asia, joka luo epävarmuutta. – Perhepäivähoitajalla saa samanaikaisesti olla hoidossa enintään neljä varhaiskasvatusikäistä lasta ja yksi osapäiväinen esioppilas tai koululainen.

– Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan perhepäivähoitajien palkka muodostuu kunnan perhepäivähoitajalta varaamien hoitopaikkojen mukaan.

– Kunta voi varata hoitajalta tarpeensa mukaan 2−4 hoitopaikkaa ja hoitajalle maksettava palkka perustuu hoidossa olevan lapsen hoitoaikaan: mikäli lapsi on osapäivä- tai osaviikkohoidossa, on hoitajalle maksettava korvaus pääsääntöisesti puolet kokopäivähoidossa olevan lapsen korvauksesta. Yhdestä lapsesta maksettava korvaus on 404,67euroa.

Nyt kuitenkin Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan alueella työskentelevien perhepäivähoitajien palkkausmallia on muutettu helmikuun alusta lukien. – Jatkossa kaikille hoitajille maksetaan pääsääntöisesti neljää kokopäivähoidossa olevaa lasta vastaava palkka.

– Paikallisesti laaditun sopimuksen mukaan kaupunki varaa perhepäivähoitajalta hoitopaikkoja varatessaan aina neljä kokopäivähoitopaikkaa riippumatta siitä, montako lasta perhepäivähoitajalla on hoidossa ja mitkä heidän hoitoaikansa ovat.

Muutoksen tarkoituksena on taata perhepäivähoitajille säännöllinen kuukausitulo riippumatta tilapäisistä muutoksista lasten hoitoajoissa tai hoitolasten määrässä. Palkkausmalli on kunnalle nykyistä kalliimpi, mutta Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan päättäjillä oli selkeä tahtotila ajaa perhepäivähoitajien etuja sekä varmistaa perhepäivähoidon säilyminen hoitomuotona päiväkotihoidon rinnalla.

Luoma-aho muistuttaa, että vaativasta ja vastuullisesta työtä maksettava palkka ei muutoksen jälkeenkään ole kuin 1618 euroa kuukaudessa.


Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät