Työturvallisuus reilassa – vai onko?

Mainos[adrotate banner="3"]

Maksuton, oman työpaikan riskiarvointia kehittävässä työpajaprosessissa on kaikkiaan neljä työpajaa, joista ensimmäinen järjestettiin Alajärvellä. Työterveyslaitokselta oli Jorma Vorne mukana avaamassa hanketta tarkemmin.´

Tilaisuus liittyi TyhyverkostoX – Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen -hankkeeseen. Hanke toteutetaan ESR-rahoitteisena koko maassa vuosina 2015–2018.

MAINOS
Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen.

Alajärvellä työpaja järjestettiin Alvariinissa. Työpajaan tulleiden kesken pienryhmissä pohdittiin riskienarviointia työpaikoilla. Aktiivista keskustelua ryhmissä käytiin muun muassa miten riskienarviointi näkyy päivittäisessä työssä.

Miten riskejä saadaan omalla työpaikalla pienemmäksi ja voidaanko riskienarviointia hyödyntää jotenkin. Miten työhyvinvoinnin voi tuoda työpaikan yhteiseen arkeen?

Työpajassa käytiin läpi työturvallisuuslain keskeisimmät tavoitteet, jotka ovat korostaa systemaattista lähestymistapaa työpaikan työturvallisuuteen ja työterveyteen vaikuttavissa asioissa, havahduttaa yritykset ja laitokset asettamaan työntekijöiden turvallisuus ja terveys yhdeksi toimintansa ohjenuoraksi sekä aikaansaada työpaikoilla suunnitelmallisia ja pitkäjänteisiä toimintatapoja, joilla varmistetaan, että turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät vaatimukset täytetään.

Keskeiset velvollisuudet koskevat työn ja työympäristön suunnittelua, työn haittojen, vaarojen ja kuormitustekijöiden selvittämistä, poistamista, arviointia ja hallintaa, eli riskien arviointia. Tapaturmien, ammattitautien ja vaaratilanteiden selvittämistä, riskien ja muutosten hallintaa; työvälineissä, koneissa, laitteissa, työmenetelmissä, kemikaaleissa, suojaimissa ja organisaatiossa.

Lisäksi työympäristön, työyhteisön tilan ja työtapojen jatkuva tarkkailu ja epäkohtiin puuttuminen on tärkeää, samoin työn opastus, ohjaus ja henkilöstön perehdyttäminen, yhteistoiminta työntekijöiden kanssa, työterveyshuollon järjestäminen, sekä toimintaohjelman laatiminen työsuojelun kehittämiseksi työpaikalla.

Seuraava työpaja järjestetään maaliskuun aikana. Ne toteutetaan yhdessä Etelä-Pohjamaan työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa. Silloin aiheena on kurkistus eri sisältöaiheisiin esimerkiksi mitä on psykososiaalinen kuormitus, miten se vaikuttaa ja miten asioita voitaisiin tehdä toisin.

Tanja Kyrönlahti

MAINOS
Edellinen artikkeliVapaaehtoistoiminta tuo merkitystä elämään
Seuraava artikkeliAlajärveläiset hiihtivät taas umpihankeen!