Kyläkyselystä runsaasti ideoita Luoma-ahon kehittämiseksi

Mainos[adrotate banner="3"]

Luoma-aholla purettiin Monipalvelukeskus-hankkeen kyläkyselyn vastauksia ja jatkojalostettiin niitä toteuttamiskelpoisiksi toimenpiteiksi yhdessä kyläläisten kesken. Al-Men Oy:lle kokoontui viitisentoista asiasta kiinnostunutta pohtimaan viime syksynä toteutetun kyläkyselyn tuloksia.

Kyselyllä haettiin tietoa minkälaisia toiveita kylän asukkailla, sen yrityksillä ja kaupungin päättäjillä on palveluista ja tiloista Luoma-aholla.

MAINOS

Kun kylässä on talouksia 160 kappaletta, kyselyyn saatiin vastauksia 88. Luoma-aho vaikuttaisi olevan lapsiperheiden kylä, koska vastanneiden talouksissa oli keskimäärin 2,43 lasta! 26 prosenttia vastanneista on töissä Luoma-aholla.

Vastaajat näkevät kylän vahvuuksiksi työpaikkojen läheisyyden. Luonnollisena jatkumona sille, että koti ja usean työpaikka sijaitsevat kylässä, myös kyläkoulu ja päiväkoti nostettiin kylän vahvuuksiksi. Kyläläiset kokevat, että he ovat keskellä hienoa luontoa ja virkistysmahdollisuuksia.

– Mikinpurolle on saatu kaavoitettua tontteja, mikä on hyvä valtti saada asukkaita kylälle, Hannulabacka kertoo kyselyn tuloksista.

Tietotekniikkayhteydet toimivat kuituverkon ansiosta ja kylän yhteishenkeä pidetään hyvänä.

Tärkeimpinä palveluina nähdään kyläkoulu, päivähoito ja kyläkauppa. Kylästä puuttuvista palveluista tärkeäksi nähtiin terveyspalvelut ja kokoustilat. Ruokailupalveluita kylään toivotaan lisää.

Siihen vastaavatko kylän palvelut nykyajan vaatimuksiin oli tyytyväisiä 22 prosenttia vastaajista ja osittainkin tyytyväisiä 33. Tyytymättömiä kuitenkin oli kolmasosa vastaajista.

Koulun ja kaupan palveluita olisi tarpeellista parantaa ja kehittää. Nuorisoseuran ja tiestön kuntoa pidetään heikkona. Nuorille puolestaan toivottaisiin lisää harrastusmahdollisuuksia.

Kyselyssä esitettiin erilaisia toiveita niin koulun ja kylän yhteistyöstä kuin ruokapalveluiden tuottamisesta kylälle koulun kautta. Yritysten toivotaan ottavan alueen nuoria työharjoitteluun ja kesätöihin, mitä Hannulabacka totesikin jo tapahtuvan.

Lisäksi kylän ja yritysten välillä on jo pitkään tehty yhteistyötä, vaikka sekin oli erikseen toiveissa vielä mainittu. Päättäjien haluttaisiin tulevan tutustumaan Luoma-ahoon ja sen elinvoimaisuuteen. Tähän mennessä kaupunki onkin jo panostanut kaavoitukseen ja viemäröintiin sekä ollut yritysten hallitila-asioissa hyvin mukana.

Kylälle toivotaan tapahtumia, jotka muodostuisivat perinteiksi. Ylipäätään liikuntaa ja kulttuuria halutaan lisää. Neuvolapalvelut ja vuoropäivähoito helpottaisivat lapsiperheiden arkea.

Kyselyn tulokset oli työstetty ryhmätyöaineistoksi ja annettujen aiheiden pohjalta lähdettiin miettimään toteutusta. Marjo Vistiaho Luoma-ahon kyläyhdistyksen hallituksesta toivoi, että ajatuksista saataisiin toimenpiteitä ja konkretiaa.

Osaa voitaisiin viedä hankkeen puitteissa eteenpäin, mutta vastaukset antavat myös kyläyhdistykselle työkaluja tulevien vuosien toimintaan. – Kaikki ei varmasti toteudu heti, Vistiaho sanoo, mutta vuonna 2010 tehdyn kyläkyselyn jälkeen moni asia eteni, kuten valaistus, leikkikenttä ja kaavoitus.

Keskustelu oli aktiivista ja ideoita kertyi papereille lukuisia. Osallistujat olivat monenikäisiä, joten näkemyksiä saatiin monelle kohderyhmälle. Ideoista löytyykin paljon ammennettavaa tuleville vuosille.

Jaana Koivukoski

MAINOS
Edellinen artikkeliJuuso Mäkelälle SM kultaa Rovaniemeltä
Seuraava artikkeliAlajärven kaupungin kesätyöpaikat arvottiin