-12.8 C
Alajärvi
maanantai 22.4.2024
MAINOS

Jätehuollon perusmaksut laskivat Millespakka Oy:n toimialueella

Jätehuollon perusmaksu lähetetään kerran vuodessa Millespakka Oy:n toimialueen kaikille kotitalouksille ja vapaa-ajan asunnoille.

Vuoden 2017 alusta astui voimaan jätetaksa, jossa sekä vakituisten että vapaa-ajan asuntojen perusmaksut ovat lähes 20 prosenttia pienemmät edelliseen vuoteen verrattuna.

MAINOS

Perusmaksujen hinnanalennuksen taustalla vaikuttavat vuonna 2016 toteutetut ekopisteverkostomuutokset. Uuden lain myötä pakkausjätteen keräysvastuu siirtyi tuottajille, pois kuntien vastuulta, mikä aiheutti valtakunnallisesti laajoja muutoksia ja supistuksia ekopisteverkostoihin.

Kuluttajille muutokset ovat näkyneet siten, että osa ekopisteistä on siirtynyt uusiin paikkoihin ja myös niiden määrä on vähentynyt. Tilalle on tullut uudentyyppisiä, isompia Rinki-ekopisteitä, jotka sijoittuvat pääsääntöisesti kauppojen pihoille.

Perusmaksulla katetaan yhä ekopisteverkoston kustannuksia niiden pisteiden osalta, jotka ovat Millespakka Oy:n järjestämiä, Rinki Oy:n verkostoa täydentäviä pisteitä.

Lisäksi perusmaksulla katetaan mm. hyötyjäteaseman palvelut, vaarallisten jätteiden keräilystä, kuljettamisesta ja asianmukaisesta hävittämisestä koituvat kulut, jätehuollon järjestämiseen liittyvien suunnittelu-, neuvonta- ja muista tehtävistä sekä jätehuoltoviranomaisen toiminnasta aiheutuvat kustannukset.

Muovijätteitä jätetty vääriin paikkoihin

Muovinkeräyspisteet löytyvät pääosin kauppojen pihoista. Muovijätteistä kierrätykseen kelpaavat ainoastaan Rinki Oy:n ohjeistuksen mukaiset, puhtaat ja kuivat muovipakkaukset, kaikki muut muovit tulee laittaa omaan jäteastiaan.

Millespakka Oy täydentää Rinki Oy:n ekopisteverkostoa. Millespakka Oy:n ekopisteet sijaitsevat lähinnä kylillä, kauempana kuntakeskuksista. Näissä kylillä sijaitsevissa keräyspisteissä ei kerätä muovijätettä, ainoastaan lasia ja metallia sekä keräyspaperia.

Muovijätteitä on viime aikoina jätetty myös näihin Millespakka Oy:n pisteisiin. Muovijätteitä on laitettu vääriin jäteastioihin sekä jätetty maahan jäteastioiden viereen, mikä on aiheuttanut ylimääräisiä siivouskustannuksia.

– Osa pisteistä on pitkään ollut sellaisia, jotka eivät pysy puhtaina. Näiden pisteiden osalta on pakko miettiä, mitä niiden kanssa tehdään, sillä jätteiden jatkokäsittelyn kannalta on olennaista, että jäteastiaan laitetaan ainoastaan siihen kuuluvaa jätettä, kertoo Millespakka Oy:n toimitusjohtaja Matti Korkea-aho.

– Kuntalaisten tulisi nyt kiinnittää erityistä huomiota siihen, että jätteet viedään niihin paikkoihin, joihin ne kuuluvat.

Jäteastioiden tyhjennysten valvonta kiinteistön haltijan vastuulla

Järviseudun jätelautakunnan alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä, jossa vastuu kiinteistön jäteastian tyhjennyssopimuksen tekemisestä ja sopimuksen valvonnasta on kiinteistön haltijalla. Kiinteistön haltija sopii jätteiden kuljetuksesta suoraan kuljetusyrityksen kanssa.

Sopimus voidaan tehdä vain jätehuoltorekisteriin hyväksytyn kuljetusyrityksen kanssa. Rekisteriin hyväksymisen edellytyksiä ovat mm. jätelain mukainen toiminta ja ammattitaito.

Kiinteistönhaltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin.

Jäteastian tyhjennysmaksu määräytyy tyhjennyskertojen mukaan ja sen laskuttaa kuljetusyritys. Kiinteistön haltija on vastuussa siitä, että kiinteistön jäteastia tyhjennetään määräysten mukaisesti vähintään kolmen kuukauden välein. Velvollisuus liittyä jätteenkuljetukseen tulee jätelaista ja jätehuoltomääräyksistä.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät