25.6 C
Alajärvi
perjantai 24.5.2024
MAINOS

Valtetien 16 uusi linjaus ohjaa liikenteen Iiruulta Luoma-aholle

Liikennevirasto on julkaissut uudet, vuonna 2018 käynnistyvät liikenteen rakennushankkeensa. Liikennevirasto vastaa isojen tiehankkeiden rakennuttamisesta ympäri Suomea. Hankkeiden tavoitteena on kehittää liikenneverkkoa sekä varmistaa sujuvat ja turvalliset tiet kaikille tienkäyttäjille.

Yhtenä uutena hankkeena listalla on valtatien 16 uusi linjaus. Luoma-ahon teollisuuskeskittymä on valtakunnallisesti merkittävä ja ELY -keskuksen tekemissä tutkimuksissa sen liikenteelle aiheuttamat haasteet ovat niin mittavat, että valtatien 16 linjaus on katsottu aiheelliseksi muuttaa kulkemaan Luoma-ahon kautta.

Hanke käsittää 32 kilometrin pituisen uuden tien rakentamisen ja siihen liittyviä muita tiejärjestelyjä. Rakennettava tieosuus on haastava. Suunnitelmien mukaan uusi tielinjaus poikkeaa nykyisestä Iiruujärven eteläpuolelta kohti Luoma-ahoa.

MAINOS

Luoma-aholta tielinjaus suuntaa kohti Lappajärveä, josta Elviikinniemen kohdalta rakennetaan yhteys Ylipäähän. Vanhaan tiehen liikenne ohjautuu takaisin Kauhajärven eteläpuolella.

Kokonaisuuteen kuuluu Luoma-aho–Lakeaharju–Viitaniemi välille louhittava 600 metriä pitkä maantietunneli, johon on tehdään samalla varaus Suomen pisimmälle hiihtotunnelille. Lappajärven eteläkärjen ylittävän valtatieosuuden kohdalla todennäköisimmältä näyttää pengerrysvaihtoehto. Kiviaines tuotaisiin Lakeaharjun tunnelityömaalta.

Elinkaarimallilla (Public Private Partnership) toteutettavan hankkeen tilaaja on Yleisten töitten ministeriö.

Hankkeen taustat

Valtatie 16 on nykyisellään liikennemäärään nähden kapea ja sen varrella on tiheästi liittymiä. Tärkein niistä on Hoiskon liittymä kohti Vimpeliä. Sitä kautta kulkee tällä hetkellä merkittävä määrä raskasta liikennettä Luoma-ahon teollisuuskeskittymän vuoksi.

Tieosuudella ajaa päivittäin 3000 ajoneuvoa. Näistä 60 prosenttia on raskasta liikennettä. Tämä aiheuttaa ruuhka-aikoina jopa kilometrien pituisia rekkajonoja. Tien kapasiteetti ei riitä sitä käyttävän liikenteen tarpeisiin ja liikennemäärien ennustetaan jopa kaksinkertaistuvan tällä vuosikymmenellä.

Viime viikolla suoritetettiin ensimmäistä testikairauksista Lakeaharjun maisemissa.

Tiejaksolla tapahtuu vuosittain keskimäärin kuusi henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta.
Uusi valtatielinjaus rakennetaan nykyisen tien pohjoispuolelle. Nykyinen tie jää alkuvaiheessa rinnakkaistieksi ja myöhemmin se siirtyy yksityistieksi liikenteen ohjautuessa uudelle väylälle.

Nopeat ja sujuvat kulkuyhteydet lisäävät liikenteen turvallisuutta ja liikenteen ohjautuessa uudelle tieosuudelle, vanhan tielinjauksen alueella olevan asutuksen viihtyisyys lisääntyy. Vuoteen 2040 mennessä liikenneonnettomuuksien määrä vähenee 60 prosenttia. Matka-aika lyhenee kahdeksalla minuutilla ja matkantekoa on nykyistä helpompi ennustaa.

Vanhan valtatienvarren asukkaat eivät enää kärsi raskaan liikenteen aiheuttamista päästö- ja turvallisuushaitoista. Pohjavedenottamisalueet suojellaan, ja arvokkaat ympäristö- ja kulttuurikohteet huomioidaan.

Sujuva tieyhteys mahdollistaa Luoma-ahon alueen monipuolisen kehittämisen. Parempien liikenneyhteyksien ansiosta kauppa, turismi ja elinkeinoelämä siellä vilkastuvat. Uusi tie houkuttelee investoijia ja matkustajamäärät kasvavat.

Hanke mahdollistaa myös hiihtoputken rakentamisen, mikä tarjoaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia alueen matkailulle. Luoma-aholle rakennettava jättimäinen liikenneympyrä ”Rinkeli” tulee myös herättämään kiinnostusta.

Liikennevirasto käynnistää rakentamista valmistelevat työt elokuussa 2017. Rakentaminen tapahtuu vuoden 2018 alusta lukien ja suurimmaksi osaksi kaukana asutusalueista, jolloin rakennusaikaiset häiriöt liikenteelle saadaan pidettyä mahdollisimman vähäisinä. Uusi tieosuus on tavoite saada liikenteen käyttöön vuonna 2025.

Ensimmäinen hankkeeseen liittyvä yleisö-/kuulemistilaisuus pidetään lauantaina 1.4. klo 10 alkaen Luoma-ahon Ns-talolla. Paikalla hanketta esittelee yli-insinööri Rauno Murju yleisten töitten ministeriöstä. Kahvitarjoilu.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät