1 C
Alajärvi
maanantai 26.2.2024
MAINOS

Hyvällä sykkeellä – Kumpulan kylässä

Kumpulan Kyläseura ry on lähtenyt innolla mukaan Sykettä kylässä -hankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä kylän asukkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua. Toiminnan lähtökohtana ovat kyläläisten toiveet ja tarpeet.

Hanke toimii Karstulan, Kyyjärven, Kivijärven, Kinnulan ja Kannonkosken alueilla.

MAINOS

Päätoteuttaja hankkeessa on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen Sydänpiiri. Hanketta rahoitetaan Keski-Suomen Ely-keskuksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Hankkeen vetäjinä toimivat Ulla Teppo Jyväskylän ammattikorkeakoululta sekä Emmiina Vertanen Keski-Suomen Sydänpiiristä. Vastaavanlaisia hankkeita on käynnistetty tai käynnistymässä: Kannonjärvelle, Muholan kylälle, Vastingille, Lokakylään, Rantakylälle ja Kimingille.

Lauantaina Kumpulan kyläläiset olivat kokoontuneet hankevetäjien kanssa Kumpulan koululle pohtimaan kuinka saadaan elinvoimainen ja hyvinvoiva kaikkien yhteinen Kumpulan kylä. Kahvittelun lomassa pienryhmiin jakautuneena kirjattiin, mitä tarpeita ja palveluita kylälle halutaan.

Liikunta, luonto ja käsityöt nousivat tärkeimpinä asioina tarpeista esiin. Kyläkirjan kokoaminen sai kannatusta. Ensiapukoulutus koettiin ensiarvoisen tärkeäksi kylällä sekä toisten auttaminen.

Hyvinvointipalveluiden tuomista kylän tupailtoihin kartoitetaan. Näitä ovat kampaaja, hieroja ja jalkahoito. Metsän läheisyyttä sekä kaunista luontoa tullaan hyödyntämään lisää. Lapin Sormi-reitin kunnostus oli tästä hyvä esimerkki.

Seuraavassa vaiheessa tullaan järjestämään kyläkoululla tupailtoja, joihin on suunniteltu jokin teema. Mielenkiinnolla seuraamme, mitä kaikkea hankkeen puitteissa kaikkien yhteiselle Kumpulan kylälle tullaan suunnittelemaan sekä ennen kaikkea toteuttamaan.

Tanja Kyrönlahti

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät