Alajärvi teki historiansa parhaaseen tulokseen – 7 miljoonan ylijäämä hakee vertaistaan

Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven kaupungin tilinpäätös vuodelta 2016 osoittaa kaupungin talouden kehityksen jatkuneen positiiviseen suuntaan. Kaupunki teki yli seitsemän miljoonaa euroa ylijäämäisen tuloksen, mikä on Alajärven historian paras ja se lienee asukaslukuun suhteutettuna myös Suomen ennätys viime vuodelta.

Hallintojohtaja Tero Kankaanpää sanoo, että kyselyjä siitä miten tämä on mahdollista, on tullut eri puolilta Suomea. – Se on mahdollista, kun ponnistus osuu lankulle kaikilta osin.

MAINOS

– Talouden tasapainottaminen on ollut joukkuepeliä, mistä syystä kaupunginhallitus päätti, että henkilöstö palkitaan tänä vuonna 60 euron sijasta nyt sadan euron hyvinvointiseteleillä.

Monen asian summa

Talousjohtaja Tapani Kotanen kertoo tuloksen taustoista, että kaupungin omat palvelutoimialat pysyivät erittäin hyvin talousarvion 2016 mukaisissa määräraharaameissa. – Lisäksi talouden tasapainottamistoimet ja rakennemuutokset alkavat tuottaa tulosta.

– Merkittävin kasvu tapahtui tulojen osalta valtionosuuksissa ja verotuloissa, mutta myös menojen osalta erikoissairaanhoidon menot alittuivat merkittävästi arvioidusta.

Alajärven kaupungin toimintatuotot olivat 41,7 miljoonaa euroa ja edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 0,1 prosenttia. Toimintakulut olivat 98 miljoonaa laskien 1,1 prosenttia. Merkittävin toimintakulujen lasku oli henkilöstökuluissa n. 1,1 miljoonaa.

Verotulot olivat vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan 29,5 miljoonaa kasvaen 3,5 prosenttia, eli noin miljoonalla. Valtionosuudet nousivat peräti 8,5 prosenttia, eli 2,9 miljoonaa edellisestä vuodesta ollen yhteensä 37 miljoonaa. Valtionosuuden kasvusta osa sisältää yhteistoiminnasta aiheutuvia tuloeriä.

Vuosikate on kymmenen miljoonaa euroa, mikä sekin on melkoinen ennätys ja edellisen vuoden viisi miljoonaa tuplaantui. Vuosikate oli siis 1015 euroa asukasta kohden.

Tilikauden tulos on poistojen jälkeen huikeat 7019654 euroa ylijäämäinen. Kun vanhoja alijäämiä oli noin kaksi miljoonaa, jää puskuriksi tuleviin haasteisiin nyt noin viiden miljoonan potti.

Alajärven kaupungin investoinnit vuodelle 2016 kasvoivat 5,26 miljoonaan vuodesta 2015. Merkittävimmät investointikohteet olivat uuden päiväkodin rakentaminen ja koulukeskuksen sekä terveyskeskuksen peruskorjaukset.

Päiväkodin rakentaminen alkoi syksyllä ja kohde valmistuu kesäkuussa 2017. Koulukeskuksen ns. Auditoriosiiven peruskorjaus saatiin päätökseen vuoden lopulla.

Syksyllä käynnistyneen terveyskeskuksen peruskorjauksen (4,4 miljoonaa) kustannukset vuodelle 2016 olivat 400000 euroa. Lisäksi investoitiin kaavateihin ja vesi- ja viemärilaitoksen saneeraukseen ja verkostoihin, joista suurin yksittäinen kohde oli Hoiskon siirtoviemärin rakentaminen.

– Viime vuodet ovat investointien osalta olleet maltilliset, joten lainamäärä asukasta kohti on alle keskiarvon. Kaupungin lainakanta oli 18,7 miljoonaa ja se laski noin 5,4 miljoonaa edellisestä vuodesta, Kotanen kertoo.

– Lainat asukasta kohden olivat 1888 euroa asukasta kohden, kun koko maassa lainakanta on keskimäärin 2930 ja Etelä-Pohjanmaalla 3433 euroa.

– Uimahalli-investoinnin valmistuttua kaupungin lainakanta oli vuoden 2013 tilinpäätöksessä 28 miljoonaa (2737 euroa/asukas), eli kolmessa vuodessa lainakanta on vähentynyt peräti 9,3 miljoonalla, eli 33,2 prosenttia!

Yhteinen aikaansaannos

Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen kommentoi tilinpäätöstä todeten, että talous on saatu tasapainoon. – Tulos on Alajärven historian paras ja jo kolmatta vuotta peräkkäin positiivinen.

– Tästä kuuluu kiitos Alajärven kaupungin luottamushenkilöille ja henkilöstölle, jotka ovat vieneet läpi valtuuston syksyllä 2013 hyväksymää talouden tasapainottamissuunnitelmaa vuosille 2013–2016 sekä palvelurakennetyöryhmän vuonna 2014 esittämiä rakenteellisia uudistuksia.

Tasapainottamistyö alijäämien kattamiseksi saatiin tehtyä aikataulussa ja taseessa on nyt ylijäämää noin viisi miljoonaa. – Tämä toimii puskurina turvaamaan kaupungin rahoituspohjaa varsinkin sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen.

– Kestävällä pohjalla oleva kaupungin talous mahdollistaa hyvien ja laadukkaiden palveluiden tuottamisen kaupunkilaisille. Samalla voimme investoida välttämättömiin ja tarpeellisiin kohteisiin.

Myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esko Rintamäki jakaa kiitosta tilinpäätöksestä. Talous ja palvelut ovat nyt kunnossa ja Alajärvi on kilpailukykyinen ja vahva kohtaamaan tulossa olevat muutokset.

Valtuuston puheenjohtaja Markku Sillanpää kiittää eri tahoja ja muistuttaa, että vastaavaa tulosta ei jatkossa voida kuitenkaan odottaa. Jatkossakin on löydettävä keinoja hyvän taloudenpidon ylläpitoon ja ne voivat joskus löytyä yllättävänkin pienistä asioista.

– Yksi esimerkki on alle 18 -vuotiaiden peruuttamattomat hammaslääkäriajat. Laskelmien mukaan niitä on miltei yhden hammaslääkärin työn verran! Jos tällaiset asiat saadaan muuttumaan, niin se vie asioita eteenpäin heikentämättä kenenkään palveluja, Sillanpää toteaa.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliLehtimäellä vapaaehtoistyötä tehdään laajalla rintamalla
Seuraava artikkeliAlajärveläiset saavat nyt vaikuttaa!