-3.4 C
Alajärvi
maanantai 22.4.2024
MAINOS

Mentor Eino MielenPalvelut ojentaa käden, kun yksin ei jaksa

Kun ihminen ei enää pärjää yksin, kun on ajautunut umpikujaan, samat asiat toistuvat ja huomaa lankeavansa samaan ansaan kerta toisensa perään… tuttu tunne monelle, sisäinen paha olo johon ei ratkaisua tunnu löytyvän.

Alajärvellä on toiminut jo yli vuoden ajan Mentor Eino MielenPalvelut -niminen yritys.
Palvelua pyörittää Eino Hoisko, joka ottaa asiakkaita vastaan kotinsa pihapiirissä Hoiskossa sijaitsevassa toimistossaan.

MAINOS

Einolla on taustallaan mielenterveyshoitajan koulutus. Hän on työskennellyt aikoinaan eri osastoilla Psykiatrisessa sairaalassa sekä sairaalan askartelussa askartelun ohjaajana.

2000 -luvun alussa hän lähti yksityiseksi palveluntuottajaksi mielenterveyskuntoutujille. Hän kehitti palveluja sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti.

Muutama vuosi tämän jälkeen hän lähti yhdessä muutaman muun palvelualan yrittäjän kanssa kehittämään lapsille sekä nuorille suunnattuja palveluja perustaen erityislasten- ja nuorten sijoitusyksikköjä.

Tämä työ olikin erittäin mielenkiintoista ja antoisaa. – Huomasin silloin, että minulla on luontaista kykyä toimia rakentavasti työyhteisöissä ilmenneissä jännitteiden purkamisessa.

Kehittämistahti oli kuitenkin hurjaa ja se vaati veronsa, kun ”kynttilää” paloi molemmista päistä.
Eino päätyikin myymään yrityksensä ja jäi sapattivuodelle keräämään voimia. Tänä aikana hän hakeutui Tommy Hellstenin perustamalle Ihminen tavattavissa -mentor koulutukseen, jonka kesto oli neljä vuotta.

Koulutuksessa tutustuttiin syvällisesti ihmisen rakentumiseen, ihmisenä olemiseen ja omaan varjoonsa.

– Koulutus on antanut monipuolisia valmiuksia ihmisen kohtaamiseen, Eino Hoisko kertoo. – Ihminen tavattavissa -mentor on ihmistä varten.

Sana mentor tulee kreikkalaisesta mytologiasta, Odysseuksen tarinoista. Mentor tarkoittaa ohjaajaa, opastajaa, rinnalla kulkijaa. – Ihminen tavattavissa -mentor on kaikkea tätä.

Mentorointi antaa apua ja tukee ihmistä hänen elämäänsä syntyneissä kriiseissään. Se auttaa ihmistä ymmärtämään, miksi hän tuntee, niin kuin tuntee? Miksi tietty kaava toistuu hänen elämässään, tuoden henkistä pahoinvointia.

– Tukea voi saada esimerkiksi ihmissuhde- ja parisuhdeongelmiin, työuupumuksesta toipumiseen, suruprosessin käsittelemiseen, vanhemmuuden rakentumiseen, tunne-elämän haasteisiin tai oman elämän suunnan haasteisiin. Ihminen tavattavissa -mentor on ennen kaikkea rinnalla kulkija, tukien ihmistä hyväksyvän läsnäolonsa avulla, kuunnellen ja opastaen, Eino selventää.

Ihminen tavattavissa -mentorkoulutus pohjautuu psykodynaamiseen käsitykseen ihmisluonteesta ja teorioihin varhaisten kiintymyssuhteiden keskeisestä merkityksestä ihmisen kehitykselle. Koulutuksessa on vaikutteita monista muistakin terapiasuuntauksista.

Mentor vastaanotolle voi hakeutua kuka tahansa, joka kokee tarvitsevansa tukea oman itsensä tuntemiseen. Mentor tapaaminen on kestoltaan 45 minuuttia.

Muutos on mahdollista

Eino Hoisko kertoo, että kun hän kaksi vuotta sitten alkoi ottaa vastaan harjoitusasiakkaita, hän hämmästyi miten Pohjanmaalla vastaanotolle tulvi – miehiä.

Tarvetta avulle riittääkin. Nyt asiakaskunnasta osa on jo naisiakin, ja asiakkaiden ikäluokka on usein 40-55 ikävuoden välillä. Tuossa vaiheessa useimmille tulee eteen se hetki, jolloin pysähdytään katsomaan oman elämän sisältöä. Lapset ovat kasvaneet ja muuttaneet pois kotoa, jäljelle voi jäädä tyhjyys ja arvottomuuden tunne. Oma puolisokin voi tuntua vieraalta eikä yhteisiä sanoja ole.

Terapiassa ihminen muuttuu. Eino Hoisko sanookin, että muutos voi tuoda haasteita parisuhteeseen. Toisen muutosprosessi laukaisee puolisossakin muutoksen tarpeen. Mentorointiin puolisot tarvitsevat aluksi oman yksilöajan selkeyttääkseen sisältä nousevia tunteitaan.

Einon mukaan jokainen ihminen haluaa tuntea olevansa arvostettu, hyväksytty ja rakastettu sellaisena ihmisenä kuin on. Meillä on sisällämme ideaali -minä ihmisestä, jollainen meidän pitäisi olla, ja kun emme täytä niitä mittoja, aiheuttaa se pahaa oloa.

Terapiassa ihminen kohdataankin juuri sellaisena kuin hän on. Mentor kulkee rinnalla kohdaten ihmisen ihmisenä. Asiakassuhteet kestävät tyypillisesti vuodesta kahteen, sillä rohkeus kohdata muutos ei synny hetkessä.

Asiakkaita Einon luona käy varsin kaukaakin, noin 70 kilometrin säteeltä. Hänen monipuolinen kokemuksensa ja koulutus antaa vahvan pohjan kohdata erilaisia ihmisiä.

Einolle ovat tärkeitä myös hengellisyydessä esiin tulevat ongelmat.

Hengellisten asioiden tuomat haasteet, saattavat joskus toimia ihmisyydessä verhona, minkä taakse pyritään kätkeytymään. Terve hengellisyys antaa tilaa ja rohkaisee ihmistä aitouteen.

Kiihtyvässä ja yhä epävarmemmassa taloustilanteessa toimivat yritykset ja niiden henkilökunnat oireilevat hyvinkin monitahoisesti. Viestit, joita henkilöiden välillä liikkuu, luetaan väärin. Väärinymmärrysten pohjana usein saattaa olla yksilön omat huolet ja pelot.

Eino Hoisko voi myös antaa työnohjausta erilaisissa työyhteisöissä, joko yksilö- tai ryhmäohjauksena.
Einon tavoittaa numerosta 050 591 2441, eino.hoisko@gmail.com ja lisätietoa löytyy myös osoitteesta
mentorpalvelut.fi.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät