Uuden maakunnan valmisteluun liittyvät työtehtävät haettavina

4
Mainos[adrotate banner="3"]

Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluvaihe etenee parhaillaan kohti väliaikaishallintoa.

Lakien tultua voimaan 1.7.2017 maakuntaa johtaa väliaikainen valmistelutoimielin maakuntavaltuuston järjestäytymiseen saakka. Väliaikaishallinto tarvitsee tuekseen riittävää resursointia ja asiantuntijuutta.

MAINOS

Haku uuden Etelä-Pohjanmaan rakentamisen tehtäviin on alkanut. Avoimeksi ilmoitettuja vastuuvalmistelijoiden tehtäviä voivat hakea ne uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden työntekijät, joita liikkeenluovutusperiaate koskee. Valmistelujohtajan tehtävään hakijoina voivat olla myös uuden maakunnan kuntien johtavat viranhaltijat.

Työsuhteet kestävät pääsääntöisesti 31.7.2018 saakka tai mahdollisesti 31.12.2018 saakka. Lähtökohtaisesti tehtäviin valitut jatkavat työtään samoin työsuhteen ehdoin kuin nykyisissä tehtävissään. Valinnat tehdään touko-kesäkuussa 2017.

Lyhyet, vapaamuotoiset hakemukset tehtäviin pyydetään toimittamaan 5.5.2017 klo 16.00 mennessä sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi.

Lisätietoja vastuuvalmistelijoiden osalta antavat virkamiesryhmän jäsenistä Asko Peltola (0400 590 123), Jaakko Pihlajamäki (06 415 4100) ja Mika Soininen (040 830 2140) sekä valmistelujohtajan osalta SOTEMAKU-johtoryhmän pj. Esko Lehtimäki (040 550 6141).

Haettavat tehtävät löytyvät osoitteesta: http://epliitto.fi/images/hakuilmoitus_sotemakuvastuuvalmistelijat.pdf

MAINOS
Priimatassi alusasujen pop-up-myynti Kyyjärven Paletissa