0.5 C
Alajärvi
perjantai 01.3.2024
MAINOS

JPYP: Investoinnit kääntyivät nousuun viime vuonna

Teollisuuden veturiyritykset syntyivät puualalle

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n mukaan viime vuonna useimpien teollisten osakasyritysten kehitys oli positiivista toimialasta riippumatta. Teollisuusyritysten liikevaihdon ja työpaikkojen määrän kokonaiskasvu oli hyvä painottuen muutaman yrityksen vahvaan kasvuun. Kannattavuus kehittyi positiivisesti monessa sellaisessakin yrityksessä, jossa liikevaihdon kasvu jäi suhteellisen alhaiseksi.

MAINOS

Tuotannollisia investointeja toteutettiin ja käynnistettiin JPYP:n osakasyrityksissä vuonna 2016 huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina. Toteutettujen ja meneillään olevien investointien sekä tiedossa olevien lähivuosien investointisuunnitelmien kokonaismäärä nousee muutaman vuoden jaksolla poikkeuksellisen korkealle: yli 50 miljoonan euron tasolle.

– Investoinnit lisäävät merkittävästi alueen teollisuuden tuotantokapasiteettia ja vahvistavat tulevaisuuden kilpailukykyä. Yritysten panostus tulevaisuuteen luo pohjaa koko alueen elinvoiman ja vetovoimaisuuden kehittämiselle. Tämä kannattaisi tosissaan hyödyntää nyt myös kunnissa. Kunnat voisivat panostaa edes muutaman prosentin teollisuuden investointeja vastaavasta summasta aktiiviseen aluemarkkinointiin ja ulkoisen imagon nostoon, sanoo JPYP:n toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa.

Viime vuoden aikana JPYP:n osakkaaksi liittyi kaksi Järvi-Pohjanmaan teollisuuden kehitysnäkymien kannalta erittäin merkittävää yritystä: Keitele Timber Oy ja CLT Finland Oy.

– Puuala on selkeässä kasvussa, mikä näkyy onneksi myös meillä täällä Järvi-Pohjanmaalla. Yritysten perustanta muillakin aloilla vilkastui asteittain viime vuonna. Toimivienkin yritysten osalta vuosi oli varsin vilkas etenkin vuoden loppupuolella, Alanko-Luopa jatkaa.

Alkaneet kehittämishankkeet

Vuoden 2016 aikana käynnistettiin kolme uutta kehittämishanketta. ViVa – vireä ja vahva Järviseutu -hankkeen tavoitteena on yhteispelillä etsiä keinoja, miten toiminta-alueen vahvuuksia tuodaan esiin ja kuinka luodaan uusia yhteyksiä alueen sisällä ja alueen ulkopuolelle sekä näytään vireänä, vahvana ja vetovoimaisena asuin- ja työympäristönä. KASKI – kasvua ja kilpailukykyä kärkialoille -hankkeen tavoitteena on kasvattaa Järviseudun kärkiteollisuuden alojen pienten yritysten tuotantovolyymiä niiden kilpailukykyä parantamalla, tuotteita ja toimintaa kehittämällä sekä kotimaisen että kansainvälisen verkostoitumisen kautta. Viime vuonna alkoi myös yhtiön ensimmäinen kansainvälinen kiertotalouteen keskittyvä kehittämishanke CESME-Circular Economy for SME’s.  CESME-hankkeen koordinaattorina toimii tanskalainen kehityskeskus. Hankkeessa edistetään kiertotalouden käytäntöjä yrityksissä sekä vaikutetaan päätöksentekoon siten, että kiertotalous huomioidaan aluekehittämistä ohjaavissa strategioissa.

Toimintaa kuvaavia lukuja

JPYP:n toiminta-alueella perustettiin yrityksiä viime vuonna patentti- ja rekisterihallituksen mukaan 74 kappaletta. Vuonna 2016 JPYP:llä oli yritys- ja asiakaskontakteja kaikkiaan 560, joista uusia kontakteja oli 138 kappaletta.

– Edelliseen vuoteen verrattuna asiakaskontakteja oli enemmän. Useimmat kontaktit koskivat yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä. Myös toimitiloihin sekä rahoitukseen liittyviä kontakteja oli runsaasti, Alanko-Luopa kertoo.

Yritysten toimintaa edistäviä koulutus- ja kehittämistilaisuuksia järjestettiin yhteensä 90 kpl ja matkoja 12 kpl yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tilaisuuksien aiheet vaihtelivat yleisestä elinkeinopolitiikasta aina yrityskohtaisiin kehittämistoimenpiteisiin.

Vuoden 2016 kokonaistuotoiksi ja -rahoitukseksi muodostui 644 066 euroa. Toimintavuoden tulos oli voitollinen 39 452 euroa. Positiivinen tulos johtui kehittämishankkeiden kustannustehokkaasta toteutustavasta, jossa hankkeita toteutettiin osa-aikaisella henkilöresurssilla.

Myönnettyjä rahoituksia alueella 2016

  • Työ- ja elinkeinoministeriön yrityksen kehittämisavustukset 1 028 780 euroa, Keski-Suomen Ely-keskus.
  • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioavustukset ja -lainat 305 850 euroa, Tekes
  • Maaseuturahaston yritystuet 229 549 euroa, Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus

Rami Puro

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät