Evijärven kuntakeskuksen kehittämiskilpailun parhaat palkittiin

Mainos[adrotate banner="3"]

Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin opiskelijoille suunnatun Evijärven keskustan ideakilpailun tarkoituksena oli etsiä uusia ajatuksia kuntakeskuksen kehittämiselle Evijärven 150 – vuotisjuhlavuoden hengessä. Kilpailun järjestäjinä toimivat Evijärven Yrittäjien Elinvoimainen Evijärvi -hanke, Evijärven kunta ja Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laboratorio.

Keskeisenä ehdotusten arvosteluperusteena oli, kuinka hyvin ehdotuksessa toteutuvat esimerkiksi Kauppatien ja Kirkkotien ympäristön tiivistäminen, sekä ranta-alueen virkistyskäytön ideointi ja toimivien yhteyksien järjestäminen. Arvostelussa kiinnitettiin huomiota ehdotusten sopivuuteen Evijärven olosuhteisiin, taajamakuvaan ja yhdyskuntarakenteeseen, arkkitehtoniseen ideaan ja laatuun, kortteli- ja
tilaratkaisujen toimivuuteen, omaleimaisuuteen ja monipuolisuuteen, pihojen ja liikenteen sekä pysäköinnin toimivaan järjestämiseen ja liittymiseen ympäristöön, viherympäristön ratkaisuihin ja ekologisuuteen, toteuttamiskelpoisuuteen ja vaiheittain toteutettavuuteen.

MAINOS

Arvioinnissa painotettiin ratkaisun yleistä laatua ja kokonaisuuden toimivuutta pidettiin tärkeämpänä kuin yksityiskohtien virheettömyyttä.
Ideakilpailuun saapui määräaikaan mennessä kuusi ehdotusta. Mikään ehdotuksista ei ratkaissut kaikkia kilpailuohjelman vaatimuksia, mutta ehdotukset sisälsivät monia hyviä yksittäisiä ideoita. Yhdessä oli esimerkiksi paneuduttu toriympäristöön ja rantayhteyteen, toisessa keskitytty rannan puistoon ja viherrakentamiseen yleensä.

Kirkkotien ja erityisesti Kauppatien täydennysrakentaminen osoittautui yllättävän vaikeaksi. Muutamissa ehdotuksissa oli kuitenkin ymmärretty lisärakentamisen mahdollisuudet raittien tilamuodostuksessa. Purkamiseen oli kilpailuohjelmassa ohjeistettu suhtautumaan maltillisesti.

Evijärven kunnanjohtaja Teemu Kejonen kertoo, että arkkitehtiopiskelijat saivat kilpailussa ideoida, miltä Evijärven keskustan tulisi näyttää vuonna 2030 ja miten kunnan keskusta saadaan nykyistä tiiviimmäksi, sekä miten Evijärven ranta tuodaan nykyistä paremmin kaikkien näkyville ja hyötykäyttöön. Kokonaisuutena kilpailu antaa Evijärven kunnalle keskustaa ja ranta-aluetta koskevia ideoita, jotka ovat hyvinkin käyttökelpoisia. Eri ehdotusten parhaita ideoita yhdistämällä saadaan varmasti aikaan suunnitelma, jota voidaan hyödyntää kuntakeskuksen kehittämisessä ja asemakaavoitustyössä tulevina vuosina, toteavat Teemu Kejonen ja hankepäällikkö Petteri Laukkonen.

Kilpailutöitä pääsee ihailemaan kunnantalolle elokuun aikana koottavaan näyttelyyn.
Jaettu 1. palkinto,1250 €,ehdotus ”Evijärvi 2030”Tekijä: Andrei Periainen
Jaettu 1. palkinto, 1250 €, ehdotus ”Tori ja ranta” tekijä: Juuso Iivonen
3. palkinto, 700 €, ehdotus ”Paluumuuttaja” tekijä: Joni Halme
Kunniamaininta, kirjapalkinto, ehdotus ”Laavuranta” tekijä: Taina Riekkinen
Palkintolautakuntaan kuuluivat Teemu Kejonen, kunnanjohtaja, Evijärven kunta, Jani Takamaa,
puheenjohtaja, Evijärven yrittäjät ry, Petteri Laukkonen, hankepäällikkö, Elinvoimainen Evijärvi –hanke, Minna Chudoba, yliopistonlehtori, Tampereen teknillinen yliopisto ja Juho Rajaniemi, professori, Tampereen teknillinen yliopisto.

Elinvoimainen Evijärvi on Leader Aisaparin rahoittama hanke.

MAINOS
Edellinen artikkeliPuupolttoaineita käytettiin energiantuotantoon ennätysmäärä
Seuraava artikkeliJärviseudun pesisvaltikka pysyi Vimpelissä