0.8 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Pohjanmaan alueelle on myönnetty 10 karhun kannanhoidollista poikkeuslupaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt kannanhoidollisen poikkeusluvan kymmenen karhun kaatamiseksi Keski-Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaan itäosiin.

Poikkeuslupia on painotettu erityisesti metsäpeurojen vasomisen ydinalueille.
 
Myönnetyistä poikkeusluvista seitsemän on myönnetty Keski-Pohjanmaan maakunnan alueelle ja kolme Etelä-Pohjanmaan itäosiin.

MAINOS

Poikkeuslupia karhun metsästämiseen myönnettiin viidelle hakijalle, joiden hakemusalueella riistantutkimuksen arvioiden ja karhuista tehtyjen havaintojen perusteella on tihein karhukanta.

Tänä vuonna erityisen merkittävästi poikkeuslupia painotettiin metsäpeurojen vasomisen ydinalueille. Tällä pyritään pienentämään karhukantaa metsäpeura-alueilla ja siten pienentämään karhujen aiheuttamaa metsäpeurojen vasakuolleisuutta.
 
Karhukanta on viimeisen vuosikymmenen aikana vahvistunut huomattavasti läntisessä Suomessa.

Pohjanmaan alueella karhukanta on Luonnonvarakeskuksen kanta-arvioiden perusteella kasvanut viimeiset kymmenen vuotta, mutta viimeisimmän arvion mukaan kannan kasvu on taittunut.

Luonnonvarakeskus arvioi ennen metsästyskautta 2017 Pohjanmaalla olevan 80 – 100 vuotta vanhempaa karhua.

Arvio karhukannan pentutuotosta vuonna 2017 on 20 yksilöä. Karhukanta keskittyy alueen pohjois- ja itä-osiin, jotka kuuluvat Suomenselän vahvan karhukannan alueeseen.
 
Kannanhoidollisella metsästyksellä pyritään säätelemään karhukannan kasvua karhukannan hoitosuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Myönnetyn poikkeusluvan ei arvioida hidastavan merkittävästi läntisessä Suomessa tavoitteeksi asetettua kannan kasvua ja levittäytymistä.

Poikkeuslupa parantaa kuitenkin alueellisia valmiuksia kasvavan karhukannan kanssa toimimiseen ja mahdollistaa karhukannan ihmisarkuuden lisäämisen ja konfliktien vähentämisen alueella.

Pohjanmaalla valtio on viime vuona korvannut karhujen aiheuttamia maatalous- ja kotieläinvahinkoja reilulla kymmenellä tuhannella eurolla. Viime vuonna poikkeuslupia myönnettiin Pohjanmaan alueelle kymmenen, joilla saaliiksi saatiin seitsemän karhua.
 
Karhun metsästysaika alkaa elokuun 20. päivä ja päättyy lokakuun loppuun.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät