-3.9 C
Alajärvi
tiistai 16.4.2024
MAINOS

Monialainen johtamisverkosto kokoaa lasten ja nuorten palveluita yhteen

Alajärven kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho kertoo, että alueelle perustettiin keväällä lasten ja nuorten palvelujen monialainen johtamisverkosto.

Sen taustalla on lainsäädäntö, joka edellyttää viranomaisten välistä monialaista yhteistyötä lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluita järjestettäessä.

MAINOS

– Alueella on aiemmin toiminut useita päällekkäisiä verkostoja ja työryhmiä. Viime keväänä nämä yhdistettiin lasten ja nuorten palvelujen monialaiseksi johtamisverkostoksi.

Verkoston kokoonpanoon kuuluvat sivistystoimenjohtaja, peruspalvelujohtaja, sosiaalipalvelujohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö, Paavolan koulun rehtori, Alajärven yläkoulun rehtori, Lukion rehtori, koulukuraattori, vastaava vapaa-aikaohjaaja, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä sekä edustajat poliisista, pelastuslaitokselta, työhallinnosta, nuorisovaltuustosta, seurakunnalta ja MLL:lta.

Monialainen johtamisverkosto kokoaa yhteen aikaisemmat kolme toimijaa; monialaisen opiskeluhuollon ohjausryhmän, joka on vastannut opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista, kunnallisen LAPE-työryhmän, jonka tehtävänä on ollut edistää, ohjata, koordinoida, seurata ja arvioida kunnassa tehtävää lapsi- ja perhepalveluiden muutostyötä sekä Lasten, nuorten ja lapsiperheiden verkostoryhmän, jonka roolina on ollut paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön suunnittelu ja toimeenpanon kehittäminen.

Näin syntyneen lasten ja nuorten palvelujen monialaisen johtamisverkoston rooli onkin varsin laaja käsittäen niin tiedon kokoamista päätöksenteon tueksi, opiskeluhuollosta vastaamisen, kunnassa tehtävän lapsityön arviointia, edistää tietojen vaihtoa ja tehostaa perheiden palveluihin ohjautumista.
Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto näkee johtamisverkoston eduksi sen, että sen avulla palveluja voidaan tuottaa entistä paremmin ja tehokkaammin.

Johtamisverkoston asialistalla seuraavaksi tulee olemaan perhekeskustoimintamallin tuominen tälle alueelle. Toimivassa perhekeskusmallissa rakennetaan yksi paikka, josta perheet saavat sekä perusturvan että sivistystoimen palvelujen neuvonnan ja asiantuntemuksen samasta paikasta.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät