1.4 C
Alajärvi
maanantai 26.2.2024
MAINOS

Pk-yrittäjien odotukset suhdanteiden kehityksestä parantuneet keväästä

Etelä-Pohjanmaan alueella suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun (34 %) kehitys on ollut selvästi myönteinen keväästä 2017.

Saldoluku on nyt 12 prosenttiyksikköä parempi kuin edellisessä mittauksessa. Koko maan saldoluku (38 %) on jonkin verran parempi kuin oman alueemme. Koko maassa muutos saldoluvussa edellisestä mittauksesta oli kolme prosenttiyksikköä.

MAINOS

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Heikki Risikko sanoo, että yleisten suhdanneodotusten selkeä paraneminen on hyvä uutinen. Hänen mukaansa on kuitenkin pidettävä mielessä, että eteläpohjalaisten yritysten tilanne on nyt hyvin kaksijakoinen.

– Osalla yrityksistä kasvun esteenä on se, ettei osaavaa työvoimaa löydy tarpeeksi. Samaan aikaan toinen yritys kamppailee hengissä pysymisestä, sillä talouden myönteiset kasvuluvut eivät vielä ole heijastuneet millään tavalla läheskään kaikkiin yrityksiin, Risikko sanoo.

Etelä-Pohjanmaan alueen pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden paranevan 42 prosenttia (koko maa 47 %) ja heikkenevän 8 prosenttia (koko maa 9 %). Puolet alueen vastanneista arvioi tilanteen pysyvän ennallaan.

Tilausten määrissä olivat alueemme pk-yritysten odotukset selvästi positiivisempia kuin keväällä. Yrittäjien usko niin ikään kannattavuuden paranemisesta on selvästi vahvistunut kevään arviosta. Alueemme pk-yrityksistä 72 prosenttia aikoo säilyttää henkilöstön määrän ennallaan.

Kasvuhakuiset yritykset satsaavat kehittämiseen

Kasvuhakuiset pk-yritykset pyrkivät viemään toimintaansa voimakkaasti eteenpäin ja aikovat hakea kehityshankkeisiin ulkoista rahoitusta. Rahoituksen käyttökohteina erottuvat yritysten kone-ja laiteinvestoinnit, kasvun rahoitus ja yritysten kehittämishankkeet.

Pk-yritysbarometrin mukaan pk-yritykset eivät pidä rahoituksen saatavuutta suurena esteenä yrityksen kehittämiselle, mutta voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten joukossa arvio rahoituksen saatavuudesta on kiristynyt. Ongelmaksi koetaan yleisesti lainaehtojen kireys ja oman pääoman vaatimukset.

– Rahoituksen yleistä saatavuutta on parantanut entisestään kolmen pankkiryhmän EIR-takausohjelman käyttö, mikä alentaa pankin vakuusriskiä. Tämän ohjelman takauksia pitäisi osatakin kohdentaa juuri voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten hankkeisiin, koska kireät vakuusvaatimukset ovat yleisin rahoituksen saamisen esteistä, toteaa aluepäällikkö Kari Hytönen Finnverasta.

Omistajanvaihdokset luovat tarvetta ulkopuoliselle rahoitukselle

Pk-kentässä tullaan näkemään paljon omistajanvaihdoksia seuraavien 10 vuoden aikana. Pk-yritysbarometrin vastaajista yli 40 prosenttia harkitsee yrityksestään luopumista seuraavan 10 vuoden aikana.

Noin viidennes yrityksistä on kiinnostuneita laajentamaan toimintaansa yritysostojen kautta. Tarve ulkopuoliselle rahoitukselle on suuri, sillä lähes 80 prosenttia toimijoista tarvitsisi laajentumiseensa ulkoista rahoitusta.

Valoisammat kehitysnäkymät Etelä-Pohjanmaalla

Yleisen taloustilanteen paraneminen on vilkastuttanut myös ELYn yritysrahoituksen kysyntää.
Vilkastuminen näkyy sekä yrityksen kehittämisavustuksen (TEM) että maaseudun yritystukien (MMM) hakumäärissä, erityisesti merkittävinä hankkeina. Esim. yrityksen kehittämisavustuksen kysyntä on noussut selkeästi (58 %) kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna vuotta aiempaan ajankohtaan.

Talous- ja työllisyysnäkymät ovat optimistisemmat kuin keväällä. Työvoiman kysyntä näkyy erityisesti metalliteollisuudessa. Lisäksi hoiva- ja hoitoalojen, rakennusalan ja palvelualojen työpaikkoja on tarjolla hyvin. Positiivinen kehitys näyttäytyy myös rekrytointikoulutusten määrän nousuna.

ELY-keskus kannustaa yrityksiä kehittämään toimintaansa

ELY-keskus voi olla mukana tukemassa uudistushaluisia yrityksiä. Rahoitusta voidaan suunnata merkittäviin yrityksen teknologiainvestointeihin, vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien selvittämiseen, tuotekehitykseen ja muihin kasvua tukeviin hankkeisiin.

Esiselvityshankkeilla voivat aivan pienetkin yritykset lähteä uudistamaan ja kehittämään toimintaansa. Yrityskohtaisilla konsultointipalveluilla tarjotaan apua mm. markkinoinnin ja asiakkuuksien hallintaan, johtamisen kehittämiseen tai muihin kehittämistarpeisiin. Kuluvalla ohjelmakaudella on Etelä-Pohjanmaan yrityksille jo myönnetty rahoitusta yhteensä noin 23 miljoonaa euroa.

Tiedot käyvät ilmi 11.syyskuuta julkistetusta Pk-yritysbarometrin Etelä-Pohjanmaan alueraportista, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät