-2 C
Alajärvi
keskiviikko 28.2.2024
MAINOS

Maatalousyrittäjän vuosiloman hakuaika on jälleen käsillä

Lomatoimisto postittaa kuluvalla viikolla paperilomakkeet kaikille tänä vuonna vuosilomaan oikeutetuille maatalousyrittäjille. Vuosilomaa tulee hakea lokakuun loppuun mennessä ja hakemus on tehtävä vuosittain aina uudelleen.

– Tekemällä vuosilomahakemuksen Lomitusnetissä, ei paperilomakkeita tarvitse palauttaa, muistuttavat lomatoimen sihteeri Sirpa Haukilehto ja lomatoimen ohjaaja Katariina Pirttiniemi.

MAINOS

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki ja -asetus eivät muutu vuoden 2018 alusta, vaikka sen suuntaisia huhuja on liikkunutkin. – Oikeus maatalousyrittäjän vuosilomaan ja maksulliseen lomitukseen edellyttää voimassa olevaa pakollista MYEL-vakuutusta vuoden ensimmäisestä päivästä lähtien.

– Yrityksen kotieläintaloutta tulee verottaa maatilatalouden tuloverolain mukaan ja maatalousyrityksessä tulee olla vuosiloman hakuajankohtana ja vuosiloman aikana vähintään kuusi kotieläinyksikköä.

Ilmoittamalla maatalousyrityksen tiedoissa vuosiloman hakemista varten kaikkien niiden henkilöiden tehtäväosuusprosentit, jotka työskentelevät maatalousyrityksessä välttämättömissä päivittäisissä kotieläinten hoitotöissä, saadaan vuosiloman hakijalle tilan kokonaistyöajasta työaika, mitä käytetään lomittajan työaikaa suunniteltaessa vuosiloma- ja sijaisapulomituksessa.

Tämä koskee myös itse järjestetyn lomituksen valinneita.

Jos maatalouden lisäksi harjoittaa tai on viimeisen kuuden kuukauden aikana harjoittanut muuta yritystoimintaa tai ollut työsuhteessa, päätoimisuus ratkaistaan vertaamalla lomitettavaa työaikaa ja muun työn aikaa keskenään.

Työttömyysetuutta saava ei ole päätoiminen maatalousyrittäjä. Tilan konkurssi tai yrityssaneeraukseen hakeminen keskeyttää lomituspalvelut.

Paikallisyksikön lomituspalveluita käyttävät ilmoittavat hakemuksella, onko kotieläinhoidon turvaamiseksi välttämätöntä järjestää maksullisia valvontakäyntejä ja varallaoloa ja kuuluvatko ne vuosilomaa hakevan tehtäviin.

Hakemuksessa ilmoitetaan myös vuosiloma-ajankohdat. Vuosilomat kannattaa pitää tasaisesti ympäri vuoden oman jaksamisen ja lomittajien tasaisen työllistymisen vuoksi.

– Positiivista on se, että myös ensi vuonna sijaisapumaksuihin saadaan alennusta. Aivan niin edullisia sijaisaputunnit eivät ensi vuonna ole kuin nyt, mutta alennusta normaalihintaan on kuitenkin luvassa, Haukilehto kertoo.

Lomaan oikeutettuja maatiloja on Alajärven, Soinin ja Vimpelin alueella tänä vuonna 142. Määrä on tippunut 5-7 tilalla per vuosi.

Lomaan oikeutetuista tiloista tänä vuonna 66 oli sellaisia, joilla lomaa sai yksi yrittäjä, 68 sellaisia joilla kaksi ja kahdeksan tilaa oli sellaisia, joilla lomaan oikeutettuja yrittäjiä on enemmän kuin kaksi.

Robottitiloja alueella on 16, niistä kaksi Soinissa, yksi Vimpelissä, viisi Lehtimäellä ja kahdeksan Alajärvellä.

Kuukausipalkkaisia maatalouslomittajia alueella on 40.

Turkistuottajan lomituspalvelujen hakeminen

Myöskään turkistuottajien lomituspalvelulaki ja -asetus eivät muutu vuoden 2018 alusta. Lomatoimisto postittaa myös kaikille tänä vuonna vuosilomaan oikeutetuille turkistuottajille tällä viikolla tilakohtaisen hakemuslomakkeen.

Lomakkeella ilmoitetaan, käyttääkö tila paikallisyksikön palveluja vai järjestääkö se lomitukset itse. Lomakkeella haetaan myös oikeutta maksullisen lisävapaan käyttämiseen. Hakeminen ei velvoita sen käyttöä.

Lomake täytetään yhdessä muiden samalta turkistilalta lomitusoikeutta hakevien yrittäjien kanssa. Lomakkeen voi täyttää Melan nettisivuilla allekirjoittaa ja palauttaa lomatoimistoon lokakuun loppuun mennessä.

Jokainen lomituspalveluja hakenut turkistuottaja saa henkilökohtaisen päätöksen oikeudesta lomituspalveluihin.

Päätöksellä ilmoitetaan vuoden 2018 vuosilomapäivien ja lisävapaatuntien määrä, lisävapaasta perittävän maksun suuruus sekä itse järjestetystä lomituksesta maksettava enimmäiskorvaus.

Lomana oikeutettuja turkistarhoja alueella on tänä vuonna 14 ja niillä 19 lomaan oikeutettua yrittäjää.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät