-0.1 C
Alajärvi
tiistai 27.2.2024
MAINOS

Opintien silta uuteen kilpailutukseen

Vimpeliin suunnitteilla oleva, Savonjoen ylittävä Opintien kevyenliikenteen sillan hankintailmoitus toteutetaan Hilmassa eli työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä ilmoituskanavassa kokonaisvastuu-urakkana.

Teknisen lautakunnan tekemän päätöksen taustalla on Hilmaan tehdyssä hankintailmoituksessa ollut sillan mitoitusvirhe. Suunnitelmien mukaan silta olisi ollut liian lyhyt joen uomaan nähden.

MAINOS

Vimpelin kunnan tekninen johtaja Ville Karjalainen valottaa tilannetta kertomalla, että Ely-keskus oli antanut siltaa koskevan aukkomitoituksen muutama vuosi sitten tehtyihin siltasuunnitelmiin.

– Uoman leveydeksi oli poikkileikkauskuvan perusteella mitattu 37 metriä. Nyt todettiin, että uoman leveys on penkasta penkkaan 38,5 metriä.

Mikäli kilpailutusta ei olisi keskeytetty ja tarjoukset olisi hyväksytty ja sillan rakentaminen aloitettu, olisi sillan tukirakenteet pitänyt rakentaa veteen. Tämä ratkaisu olisi puolestaan lisännyt tulevaisuudessa jääpadon muodostumisen riskiä.

Rakenteiden suojaksi olisi myös pitänyt rakentaa maavallit. Rakentaminen olisi ollut haastavaa ja sillan kokonaiskustannukset olisivat todennäköisesti kasvaneet.

Valmista elokuussa

Ville Karjalainen painottaa, että sillan rakentaminen tehdään ennalta määritellyssä aikataulussa. Sillan tulee olla valmiina viimeistään ensi elokuussa, ennen koulujen lukuvuoden alkua.

– Tavoitteena on, että ilmoitus KVR-urakasta on Hilmassa marraskuun aikana. Marraskuun yhdeksäntenä päivänä kokoontuvassa teknisessä lautakunnassa päätetään lopulliset raamit sillan rakentamisesta.

Kilpailutukseen varataan Karjalaisen mukaan aikaa kaksi kuukautta. Hän arvioi, että sillan rakennustyöt voisivat alkaa maalis-huhtikuussa.

Aloitusajankohtaan vaikuttaa omalta osaltaan myös säätila. Silta rakentuu lähes 90 asteen kulmaan jokiuomaan nähden. Savonjoen Opintien puolella on tienpohja tehty sekä vaihdettu ja korjattu tierumpuja.
Vimpelin kunnan ensi vuoden talousarvion investointiosaan varataan Opintien sillan rakentamista varten 350000 euroa.

Jukkalan alueen kohdalta Savonjoen ylittävän metallisillan kulkuleveys on 2,5 metriä. Sillan vapaa korkeus on puolestaan kolme metriä. Kevyen liikenteen sillalle johtavat tiepohjat asvaltoidaan sillalle saakka, kun silta rakennetaan.

Suunnitelmiin kuuluu myös, että sillalle johtavat kevyen liikenteen väylät ja itse silta valaistaan. Valaistus on suunniteltu toteutettavaksi useammassa osassa.

Virpi Poikelin

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät