MAINOS

Kelirikkoa ja painorajoituksia odotettavissa sorateillä

Sateet ja pakkasen puute ovat tuoneet mukanaan kelirikkokauden. Tien pinnat ovat pehmenemässä soratieverkolla, eikä kosteus enää juuri haihdu pois tien rakenteista viileän ja kostean kelin vuoksi.

Ensimmäiset painorajoitukset Pohjalaismaakunnissa on asetettu maantielle 7390 välille Markby – Lillby Pedersöressä sekä koko maantielle 17357 (Järvenpää – Niemenkylä) Kurikan Jurvassa.

MAINOS

Säätiedotuksen mukaan lämpötila on suuressa osassa Pohjanmaata, Etelä- ja Keski-Pohjanmaata enimmäkseen 0 °C yläpuolella ainakin tämän viikon loppuun asti.

Lisäksi sateita on jonkin verran luvassa, joten sorateiden kunto todennäköisesti heikkenee koko tämän viikon ajan erityisesti rannikkoseuduilla. Tilanne sorateillä on sitä parempi, mitä kauemmas rannikolta mennään; näille alueille on myös luvassa enemmän pakkaskelejä.

Painorajoituksiin joudutaan turvautumaan lisää maantieverkolla, jos sorateiden pinnat yhä pehmenevät. Yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeät toiminnot kuitenkin tullaan turvaamaan. Paikallisella aluevastaavalla on oikeus myöntää poikkeuslupia painorajoitetuille teille.

Poikkeusluvan hakijan tulee lupaa hakiessaan perustella, miksi luvan hakijan mielestä kuljetus on välttämätön. Aluevastaavan antama kirjallinen poikkeuslupa tulee olla aina kuljetuksessa mukana.

Välttämättömien kuljetusten suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö tieviranomaisten kanssa on suotavaa.

Niukka tienpidon rahoitus vähentää jatkuvasti mahdollisuuksia tehdä kelirikkokorjauksia. Tulevina vuosina mahdollisuudet tehdä runkokelirikkokorjauksia heikkenevät, ja tienpidossa joudutaan keskittämään käytettävissä olevat varat kelirikkomurskeisiin päivittäisen liikennöinnin turvaamiseksi.

MAINOS
Exit mobile version